Research Output 2002 2020

Filter
Report
2020
Open Access

Biodiversiteit vergroten, hoe doe ik dat? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Cuperus, F., Schoutsen, M. A., Vijn, M. P., Nanu, A., Schmitz, P. & Verhoeven, D., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research. 8 p. (Factsheet Agroforestry; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Elektrisch beregenen

van der Voort, M. P. J., Nov 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Open Teelten. 19 p. (Rapport WPR; no. 811)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energie & Landbouw: modelbedrijven

van der Voort, M. P. J. & Timmerman, M., Mar 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 29 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kijk op multifunctionele landbouw: Omzet 2007-2018

van der Meulen, H., Jager, J., de Jong, D., Stokkers, R., Venema, G. & Vijn, M., May 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 24 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-054)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mest en metropolen: een bijdrage aan de discussie over oplossingsrichtingen voor het sluiten van kringlopen

de Wolf, P., Verstand, D., Poppe, K. & Vellinga, T., May 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 38 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. 791)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meten is weten anno 2015: Ontwikkeling van de WUR Minimale Data Set tot 2015 voor het meten van bodemkwaliteit in de open teelten als basis voor verdere ontwikkeling.

de Haan, J., Rombout, S., Molendijk, L., Thoden, T., Hoek, H., de Wolf, P. & Sukkel, W., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 49 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. WPR-821)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar betere benutting van bestaande elektriciteitsnetwerken: PPS Landbouw & Energie

van der Voort, M. P. J., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 19 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-785)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)

Smits, M-J., Polman, N., Michels, R., Migchels, G., Schrijver, R., Sukkel, W., Visser, A., Vogelzang, T. & Kistenkas, F., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-033)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nulmeting omzet multifunctionele landbouw Regio Rivierenland

van der Meulen, H., Vijn, M. & Venema, G., 2019, Den Haag: Wageningen Economic Research. 16 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-029)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: rapport Knelpunten

Sporenberg, P., Verstand, D. & Beerling, E., May 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 31 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. 787)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: Rapport Naleving

Stokkers, R. & Verstand, D., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 31 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. 789)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typologie van boeren in Flevoland: Een verkenning van typen boeren die het anders willen

Smit, A. B., Schoorlemmer, H. A. B., van Balen, D. J. M., Janssens, S. R. M. & de Wolf, P. L., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 25 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Workshop Smaragd

Schoorlemmer, H. B., Veldhuisen, B. & van der Voort, M. P. J., 2019, Lelystad: Wageningen University & Research, Open Teelten. 10 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

De groeipijnen van buurtmoestuinen: waar staan ze nu, wat hebben ze nodig en wie kan hen daarbij ondersteunen?

Kruit, J. & Vijn, M., Mar 2018, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 32 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport; no. 342)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
supply chain
food chain
legumes
farming systems
European Union

Handbook of vegetable production and economics in Indonesia

van der Voort, M., de Putter, H., Hengsdijk, H. & Adiyoga, W., Aug 2018, Wageningen: Wageningen University and Research, Wageningen Plant Research. 37 p. (VegIMPACT report; no. 48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Instrumenten voor duurzaam bodembeheer: een overzicht

Molendijk, L., de Wolf, P. & Wesselink, M., Jul 2018, Lelystad: Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 37 p. (Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport; no. WPR-740)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een actieagenda voor duurzaam agrarisch bodembeheer

Potters, J., Vijn, M., Grashof-Bokdam, C. & Pleijte, M., 2018, Wageningen: Wageningen Research. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een Heideboerderij en een nieuwe marke voor de Sallandse Heuvelrug

Schrijver, R. & Vijn, M., Jul 2018, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 57 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport; no. 345)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
Open Access

Stadslandbouw in Almere: De stand van zaken op 1 november 2017

Dekking, A. J., Jan 2018, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit P-AGV. 60 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-752)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van plaatsingsruimte naar bemestingsproducten : de sociale inkleuring van samenwerking in de mestmarkt

Buurma, J. & de Jong, D., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 41 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-028)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe: Expertbeoordeling en advies

de Wolf, P., Klompe, K., Hanegraaf, M., Molendijk, L. & Vellinga, T., Nov 2018, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 32 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten; no. WPR-773)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Closing the life cycle of phosphorus in an urban food system: the case Almere (NL)

van Dijk, W., Jansma, J. E., Sukkel, W., van Reuler, H., Vermeulen, T. & Visser, A. J., Mar 2017, Lelystad: PPO AGV. 44 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
life cycle
phosphorus
food
compost
urban region
Open Access
supply chain
food chain
legumes
farming systems
plant breeding

Final report: Environmental assessment of algae-based PUFA production

Keller, H., Reinhardt, G., Rettenmaier, N., Schorb, A., Dittrich, M., de Wolf, P. L., van der Voort, M. P. J., Spruijt, J., Potters, J. I. & Elissen, H. J. H., Oct 2017, Heidelberg: PUFAChain. 94 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gras en maïs in vruchtwisseling : een overzicht van bestaande kennis

de Wolf, P., Spruijt, J. & Stienezen, M., 2017, Lelystad: Wageningen Research (WR) business unit PAGV. 22 p. (Wageningen Research (WR) business unit PAGV rapport; no. WPR-748)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sociaal ondernemerschap in de zorglandbouw: voorwaarden voor een kansrijke start

Elings, M., Vijn, M. & Kruit, J., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 54 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport; no. 335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Socio-economic assessment of Algae-based PUFA production

van der Voort, M., Spruijt, J., Potters, J., de Wolf, P. & Elissen, H., Dec 2017, Göttingen: PUFAChain. 84 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Transformation towards more sustainable soil management on Dutch arable farms

Claus, S., van Egdom, I., Suter, B., Sarpong, C., Pappa, A., Miah, I., Luppa, C. & Potters, J. I. (ed.), 30 Jun 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 51 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
soil management
farm
management practice
legislation
economics
2016

De rol van Vereniging Buitenstad in het Almeerse groen : hoe kunnen burgers en groene organisaties samen de kwaliteit en de identiteit van het stadslandschap versterken?

Vijn, M. & Borgstein, M., 2016, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 56 p. (Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel, rapport; no. 331)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Directe integratie van hernieuwbare (wind) energie in koudeopslag en warmteopwekking

Terbijhe, A. & van der Voort, M. P. J., 2016, Lelystad: ACRRES - Wageningen UR. 39 p. (PPO; no. 702)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een verkenning van mogelijkheden voor een consumenten/cliënten-platform in de Multifunctionele Landbouw

van Alebeek, F. A. N., Overbeek, M. M. M. & Visser, A. J., 2016, Lelystad: PPO AGV. 37 p. (PPO-rapport; no. 692)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Kansen voor regionale innovatieprojecten, verkenning voor de vollegrondsgroentesector in Zuidoost Nederland

de Haan, J. J., Verhoeven, J. T. W. & de Wolf, P. L., 2016, Wageningen: Stichting DLO. 26 p. (PPO/PRI-rapport 3750302800)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access