Research Output 2003 2019

Filter
Pamphlet
2019

Belang van penwortel van witte klaver voor persistentie

Janssen, P., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 2 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Diepere beworteling grasland voor droogtetolerantie

van der Schoot, J. R., Hoekstra, N. & van Eekeren, N., Nov 2019, 1 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties

van der Schoot, J. R. & Hoekstra, N., Nov 2019, 2 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Invloed minerale stikstof uit voorvrucht op slagingskans herinzaai grasklaver

Janssen, P., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 2 p. Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Klimaatcompensatie met agroforestry, wat is mogelijk? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Keur, J., Vijn, M. P., Schoutsen, M. A., Cuperus, F., Slier, T., de Vries, W., van Goor, W. & Schrijver, R. A. M., Sep 2019, 8 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Weidegang en draagkracht

Hoekstra, N., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 1 p. Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2018

Bodemkwaliteit op zand: Jaarverslag 2017

de Haan, J. J. & Wesselink, M., 2018, 4 p. Beter Bodembeheer.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit Veenkoloniën: Jaarverslag 2017

de Haan, J. J. & van Asperen, P., 2018, 4 p. Beter Bodembeheer.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? Handleiding voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Cuperus, F., Kistenkas, F. H., Bruil, W., Wieringa, H., Schoutsen, M. A., Vijn, M. P. & Sukkel, W., Jun 2018, 8 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Project 'Nederlandse Notenteelt'

van Reuler, H. & Schoutsen, M. A., 2018, 2 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2017

10 jaar Teelt de grond uit

de Haan, J. J., 2017, Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuwsbrief Ruwvoer & Bodem: Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen

Philipsen, A. P., van der Schoot, J. R., Huiting, H. F., van Schooten, H. A., Schils, R. L. M., Riemens, M. M., Schoutsen, M. A., Hoekstra, N. J. & van Eekeren, N. J. M., Apr 2017, 5 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2016

Biofumigatie

Visser, J. & van Os, G. J., 2016, 6 p. Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Biofumigatie

Visser, J. H. M. & van Os, G. J., 2016, 6 p. Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

De bodem, doorgronden: Zorgen voor een goede bodemkwaliteit begint met meten

Visser, J. H. M., Molendijk, L. P. G., Korthals, G. & Schoutsen, M. A. (ed.), 2016, 6 p. Lelystad : Beter Bodembeheer.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

De bodem, weerloos én weerbaar

de Haan, J. J. & van Asperen, P., 2016, 6 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Fosfaatbehoefte suikerbiet niet bijzonder hoog: Achtergrondinformatie Praktijkmiddag Suikerbieten 2 juni 2016

van Geel, W. C. A. & Wilting, P., 2 Jun 2016, 2 p. Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Met beide benen op de grond: Bodemstructuur niet te verbeteren met bodemverbeteraars alleen

de Haan, J. J., Schoutsen, M. A., van Balen, D. J. M. & de Haas, M., 2016, 6 p. Wageningen University & Research centre.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuwsbrief Ruwvoer & Bodem: PPS Ruwvoer & Bodem

van de Wiel, C. C. M., van der Weide, R. Y., Verhoeven, J. T. W., Riemens, M. M., Schoutsen, M. A. & van Eekeren, N. J. M., Nov 2016, 3 p. Wageningen Plant Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Stengelaaltjes

Hoek, H., Nov 2016, Lelystad : Wageningen Plant Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2015

Beheersing van meeldauw in de sierteelt

Hofland-Zijlstra, J. D., Breeuwsma, S. J., Noordam, M. & van den Broek, R. C. F. M., 2015, Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Biofumigatie is nog geen betrouwbaar biologisch alternatief - flyer

Visser, J. H. M., 2015, 2 p. www.beterbodembeheer.nl.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Kleine stappen vooruit tegen Fusarium in paprika

Beerens, N., Hofland-Zijlstra, J. D., Noordam, M. & van den Broek, R. C. F. M., 2015, Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?

Spruijt, J., Vermeulen, T., Jansma, J. E., de Haan, J. J. & Sukkel, W., 2015, Lelystad : PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
Open Access

Teelt van biologische aardappel in NKG

van Balen, D. J. M. & Haagsma, W. K., 2015, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Teelt van biologische peen in NKG

van Balen, D. J. M. & Haagsma, W. K., 2015, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Teelt van biologische zomertarwe in NKG

van Balen, D. J. M. & Haagsma, W. K., 2015, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten

van den Broek, R. C. F. M., Hofland-Zijlstra, J. D., Noordam, M., Hollinger, T. C. & Leenders, P., 2015, Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Waarde van organische stof in project Bodemkwaliteit op Zandgrond

de Haan, J. J., Spruijt, J. & Verstegen, H. A. G., 2015, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2014

Akkerweb : Akkerweb uw perceel in beeld

Been, T. H. & Molendijk, L. P. G., 2014

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemgas emissies bij minimale grondbewerking: Proof of Principle

van Wijk, C. A. P. & van den Berg, W., 2014

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit

de Haan, J. J. & van der Schoot, J. R., 2014, Valthermond : PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit op zandgrond 2013

de Haan, J. J., 2014, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit Veenkoloniën, opzet proef

de Haan, J. J., van Asperen, P., Visser, J. H. M. & Russchen, H. J., 2014, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Broeikasgasmetingen 2013 bodemkwaliteit op zandgrond

van Wijk, C. A. P. & de Haan, J. J., 2014, Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Economische evaluatie 2011-2012, Bodemkwaliteit op Zandgrond

Spruijt, J. & de Haan, J. J., 2014, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Effect van groenbemesters op fosfaatvastlegging en volggewas

van Wijk, C. A. P., 2014, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Gereduceerde bodembewerking voor biologische teelten

Willekens, K., Sukkel, W. & van Balen, D. J. M., 2014, Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Grondbewerking en bodemstructuur Veenkoloniën : achtergrondinformatie

van der Schoot, J. R. & de Haan, J. J., 2014, Valthermond : PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuwsbrief Basis juli 2014

van Balen, D. J. M. & Haagsma, W. K., 2014, PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Nieuwsbrief bodem Vredepeel 2014-1

de Haan, J. J., 2014, Lelystad : PPO AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2013

Aaltjes in peen

Molendijk, L. P. G. & van Beers, T. G., 2013

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Aaltjes in prei en koolgewassen

Molendijk, L. P. G. & van Beers, T. G., 2013

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Aaltjes in selderij en schorseneer

Molendijk, L. P. G. & van Beers, T. G., 2013

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access