Research Output 2003 2019

Filter
Web publication/site
2018

Agroforestry biedt grote kansen voor de Nederlandse landbouw

Sukkel, W., 22 May 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Beter Bodembeheer bundelt kennis uit het onderzoeksprogramma PPS Beter Bodembeheer

de Haan, J. J. & Schoutsen, M. A., Jun 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

CBGV bemestingsadvies ook voor voederbieten

de Haan, J. J., 5 Apr 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Extra organische stofaanvoer op melkveebedrijf niet nodig

de Haan, J. J., 22 Oct 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Highlights uit de PPS Beter Bodembeheer in 2017

de Haan, J. J., 30 Mar 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
Open Access
2017

PPS Beter bodembeheer: Bodem als basis voor duurzame voedselproductie.

Sukkel, W., Postma, J. & de Haan, J. J., 25 Dec 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2016

Bodemstructuur verbeteren: meer nodig dan bodem- en structuurverbeteraars alleen

de Haan, J. J., 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

CBAV stelt beoordelingssystematiek voor bemestingsadviezen op

de Haan, J. J., 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Tagetes in bouwplan kan rendement akkerbouw in Veenkoloniën vergroten

de Haan, J. J., 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteAcademic

Open Access
2015

Biofumigatie is nog geen betrouwbaar biologisch alternatief

Visser, J. H. M., 3 Apr 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteAcademic

Open Access

Steeds vaker aaltjes vinden op aaltjesschema.nl

Molendijk, L. P. G. & van Asperen, P., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Waardplantgeschiktheid (nieuwe) groenbemesters voor plantparasitaire aaltjes

Visser, J. H. M. & Molendijk, L. P. G., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

2014

Biologische opbrengsten 2014 in 'Bodemkwaliteit op zand' vallen tegen

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Cultivateren en spitten geeft verschil in ontwikkeling bij zetmeelaardappelen

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Eerste proeven aangelegd voor demonstratiemiddag bodemstructuur Veenkoloniën

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Eerste resultaten bodemkwaliteit op zandgrond 2013

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Gangbare opbrengsten Bodemkwaliteit op zand 2014 goed, biologische opbrengsten vallen tegen

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Geslaagde praktijkdag bodem en verdichting

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Handboek bodem en bemesting

de Haan, J. J., van Geel, W. C. A., van Asperen, P., Postma, R., Brinks, H., Reijneveld, A. & Malda, J. T., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Mais toont achteruitgang van bodemkwaliteit

Kroonen-Backbier, B. M. A., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Meer opbrengst door hoger organische stofgehalte

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Organische stof meer waard dan je denkt

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Praktijkdag Bodem en Verdichting op 28 augustus in Valthermond

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Resultaten broeikasgasmetingen op zandgrond

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Resultaten Europees onderzoek naar grondbewerking in biologische landbouw

Sukkel, W., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Symposium Teeltsystemen Tuinbouwrelatiedagen

de Haan, J. J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2013

Aandacht voor bodemvruchtbaarheid geeft goede opbrengsten met lage uitspoeling

de Haan, J. J., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Beter Bodembeheer (www.beterbodembeheer.nl)

Postma, J., Sukkel, W. & van den Top, M., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Dijksma brengt Limburgse landbouw in bestaansnood (interview JJ. de Haan)

Mertens, H. & de Haan, J. J., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Leden Tweede Kamer laten zich informeren over haalbaarheid nitraatnorm

Kroonen-Backbier, B. M. A., Meuffels, G. J. H. M. & Kroonen, M. J. E., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Minder schadelijke nematoden met biologische teelt

Korthals, G. W., Visser, J. H. M. & Molendijk, L. P. G., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Ontwikkelingen rond biologische grondontsmetting met Herbie® producten

Runia, W. T., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Voldoen aan de nitraatrichtlijn is mogelijk maar kost wel tijd, geld en inspanning

de Haan, J. J., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access