Research Output 2003 2019

Filter
Report

Biodiversiteit vergroten, hoe doe ik dat? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Cuperus, F., Schoutsen, M. A., Vijn, M. P., Nanu, A., Schmitz, P. & Verhoeven, D., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research. 8 p. (Factsheet Agroforestry; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland - indicatorset en systematiek, versie 1.0

Hanegraaf, M., van den Elsen, E., de Haan, J. & Visser, S., 2019, Wageningen. 18 p. (Rapport WPR; no. 795)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eindrapportage Grondig Boeren met Mais Drenthe: 2012-2018

Wesselink, M., Specken, J., van Schooten, H. A., Groten, J. & Verhoeven, J. T. W., 2019, Wageningen: Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten. 85 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. WPR-809)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resulaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE's)

Koopmans, C., Timmermans, B., Wagenaar, J. P., van 't Hull, J., Hanegraaf, M. C. & de Haan, J. J., 4 Jul 2019, Driebergen: Louis Bolk Instituut. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater

Riemens, M., de Kogel, W. J., de Haan, J., Lotz, B., Sukkel, W., van Doorn, A. & Scholten, O., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 30 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), Business unit Open Teelten; no. WPR-814)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek Groenbemesters 2019

van Leeuwen-Haagsma, W. K., Hoek, H., Molendijk, L. P. G., Mommer, L., Ulen, J., Kroonen-Backbier, B. M. A. & de Groot, G. A., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

iSQAPER task WP 3.3 soil quality indicators: Influence of soil type and land management on chemical, physical and biological soil parameters assessed visually and analytically

Hoek, J., van den Berg, W., Wesselink, M., Sukkel, W., Mäder, P., Bünemann, E., Bongiorno, G., de Goede, R., Brussaard, L., Bai, Z., Haagsma, W., Verstegen, H., Glavan, M., Ferreira, C. S., Garcia Orenes, F., Toth, Z., Zhang, W., Fan, H., Fu, H., Gao, H. & 1 others, Xu, M., Jan 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 114 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 783)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland : eindrapportage demonstratie 2017-2018

Wesselink, M., Verhoeven, J., van Schooten, H. & van Essen, E., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 42 p. (Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport; no. WPR-780)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meten is weten anno 2015: Ontwikkeling van de WUR Minimale Data Set tot 2015 voor het meten van bodemkwaliteit in de open teelten als basis voor verdere ontwikkeling.

de Haan, J., Rombout, S., Molendijk, L., Thoden, T., Hoek, H., de Wolf, P. & Sukkel, W., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 49 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. WPR-821)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)

Smits, M-J., Polman, N., Michels, R., Migchels, G., Schrijver, R., Sukkel, W., Visser, A., Vogelzang, T. & Kistenkas, F., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-033)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rassenbericht Grasland 2019

van der Schoot, J. R. & Schilder, H., Nov 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 9 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Typologie van boeren in Flevoland: Een verkenning van typen boeren die het anders willen

Smit, A. B., Schoorlemmer, H. A. B., van Balen, D. J. M., Janssens, S. R. M. & de Wolf, P. L., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 25 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-106)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking enkele sorghumrassen met snijmaïs op lössgrond: resultaten van éénjarige veldproef 2018

Kasper, G. J. & Kroonen-Backbier, B., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 27 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1149)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning kennisbehoeftes van agrariërs t.a.v. natuurinclusieve landbouw en het reeds bestaande aanbod van deze kennis: waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen

Cuperus, F., Smit, E., Faber, J., Casu, F., Schütt, J., van Rooij, S., van Doorn, A., Hondebrink, M., Wagenaar, J. P. & Sloot, P., 2019, Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 44 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; no. WPR-797)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Beslisondersteunende hulpmiddelen voor de ruwvoerproductie in Nederland: Inventarisatie van online beslisondersteunende hulpmiddelen en analyse van het gebruik in de praktijk

Bufe, C., Wesselink, M., Verhoeven, J., Stienezen, M., Strijkveen, E., Steinbusch, M., Tjoonk, L. & Verloop, K., Dec 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research. 35 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-876)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van nutriënten op kwaliteit en weerbaarheid: Verslag van onderzoek naar effect kali in 2017

van Geel, W. C. A., Evenhuis, A. & Topper, C. G., 20 Jul 2018, 04 ed. 52 p. (Uireka rapport; vol. 2018-04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Instrumenten voor duurzaam bodembeheer: een overzicht

Molendijk, L., de Wolf, P. & Wesselink, M., Jul 2018, Lelystad: Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 37 p. (Wageningen University & Research, Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten rapport; no. WPR-740)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Maisteelt en bodemdaling op Veenweide in Friesland: jaarrapportage 2017

Wesselink, M., Verhoeven, J. T. W. & van Essen, E., 2018, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 23 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. WPR-766)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Prei op water: overzicht resultaten 2013 - 2017

van Os, E. A., Verhoeven, J. & Wilms, J., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 42 p. (Rapport Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw; no. WPR-764)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rassenbericht Grasland 2018

van der Schoot, J. R. & Schilder, H., Nov 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 9 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Soil for life: Input values for the organic matter balance: catch crops and crop residues

Harms, I., Postma, R., van der Vegt, K. & de Haan, J. J., 2018, Nutriënten Management Instituut. 34 p. (NMI-report; no. 1740.N.18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Veeljarige fosfaatveldproeven op gras- en bouwland : syntheserapport

Ehlert, P., van Middelkoop, J., van Geel, W., de Haan, J. & Regelink, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 113 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2906)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe: Expertbeoordeling en advies

de Wolf, P., Klompe, K., Hanegraaf, M., Molendijk, L. & Vellinga, T., Nov 2018, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten. 32 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten; no. WPR-773)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verslag partnerdag PPS Beter Bodembeheer

de Haan, J. J., de Hoop, A. & Sukkel, W., 22 Nov 2018, Beter Bodembeheer. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie

Mulder, M., Hack-ten Broeke, M., Bartholomeus, R., van Dam, J., Heinen, M., van Bakel, J., Walvoort, D., Kroes, J., Hoving, I., Holshof, G., Schaap, J., Spruijt, J., Supit, I., de Wit, A., Hendriks, R., de Haan, J., van der Voort, M. & van Walsum, P., 2018, Amersfoort: Stowa. 71 p. (Stowa rapport; no. 2018-48)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access

Closing the life cycle of phosphorus in an urban food system: the case Almere (NL)

van Dijk, W., Jansma, J. E., Sukkel, W., van Reuler, H., Vermeulen, T. & Visser, A. J., Mar 2017, Lelystad: PPO AGV. 44 p. (Wageningen Plant Research Report; no. 725)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
life cycle
phosphorus
food
compost
urban region

Grondig boeren met mais: eindrapportage project t/m 2016

Verhoeven, J. T. W., Timmer, R., van Schooten, H. A., Groten, J. & Russchen, H. J., 2017, Lelystad: Stichting Wageningen Research (WR), business unit Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten. 121 p. (Stichting Wageningen Research (WR), business unit Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten rapport; no. WPR-737)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Improving potato production in Kassala, Sudan

de Vries, S., Abdirahman, Y. & Meijer, B., 2017, Lelystad: Wageningen University & Research, Business Unit Applied Arable and Vegetable Research. 45 p. (Wageningen University & Research, Business Unit Applied Arable and Vegetable Research report; no. 734)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invloed van gewassen op bodemkwaliteit: Variatie tussen genotypen: een verkennende literatuurstudie voor ruwvoedergewassen

van de Wiel, C. C. M., van der Linden, G. & Sukkel, W., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 17 p. (Rapport / Wageningen Plant Research; no. 668)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rassenbericht Grasland 2017

van der Schoot, J. R. & Schilder, H., 2017, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 9 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1060)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report Topsector Potato India and Ethiopia 2015/16

Pronk, A., Haverkort, A., van den Brink, L., Janssens, B., Meijer, B., ter Beke, F., de Vries, S., Schoutsen, M., Michielsen, J-M. & Kempenaar, C., 2017, Wageningen: Wageningen Plant Research. 86 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 687)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Ethiopia
potatoes
India
stakeholders
Netherlands
2016

10 recommendations for stimulating bio-based builing materials

De Mey, V., Verhoeven, J. T. W., Thoelen, P. (Translator), van Dam, J. E. G., Meyskens, S. & Schik, W., 2016, [Belgium]: Grow2Build. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
biobased products
hemp
flax
supply chain
construction industry

Beoordeling van mogelijk gebruik van N-bijmestsystemen voor aardappelen als equivalente maatregel

de Ruijter, F. J., Schröder, J. J., van Geel, W. C. A. & Postma, R., 2016, Wageningen: Wageningen Plant Research. 37 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. 672)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fosfaatbenutting met groenbemesters bij een lage P-toestand van twee gronden van verschillende herkomst

van Wijk, K., Jan 2016, Wageningen: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). 36 p. (Rapport / PPO/PRI; no. 683)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access