Activities 2012 2020

Filter
Public lecture/debate/seminar

Workshop Meten van Bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kosten en baten van beter bodembeheer

Koen Klompe (Speaker), Derk van Balen (Contributor), Pieter de Wolf (Contributor)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beter Bodembeheer: Beter in zicht

Janjo de Haan (Speaker), Joeke Postma (Contributor)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meten in de praktijk: Ervaringen vanuit BodemUP

Janjo de Haan (Speaker)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Doorontwikkeling classificatieschema organische reststoffen

Willem van Geel (Speaker), Janjo de Haan (Speaker), Marjoleine Hanegraaf (Contributor), Romke Postma (Contributor)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en hun rol bij het verbeteren van de bodemkwaliteit: Kwestie van een goede keuze!

Wiepie Haagsma (Speaker), Thea van Beers (Contributor)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatadaptatie

Derk van Balen (Speaker), Daan Verstand (Speaker)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentaties groenbemesters (WURKS-project Groenbemesters)

Jacqueline Ulen (Speaker), B.M.A. Kroonen-Backbier (Speaker)
2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agroforestry ontwikkelingsvraagstukken

Fogelina Cuperus (Speaker), Maureen Schoutsen (Contributor), Andrew Dawson (Contributor), Isabella Selin Norén (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor)
10 Dec 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Fosfaatbemesting in een bouwplan met pootaardappelen

W.C.A. van Geel (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek

H. van Reuler (Speaker), Fogelina Cuperus (Contributor)
10 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Overzicht Bodemkwaliteitsinstrumenten

M. Wesselink (Speaker), L.P.G. Molendijk (Contributor), P.L. de Wolf (Contributor)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

1-3 Uitwisselingsbijeenkomst bodemkwaliteitsinstrumenten

J.J. de Haan (Speaker), L.P.G. Molendijk (Contributor), M. Wesselink (Contributor)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Long-term effects of phosphate fertilization on crop yields, soil and leaching: Phosphate trial Lelystad

J.J. de Haan (Speaker), W.C.A. van Geel (Contributor), P.A.I. Ehlert (Contributor)
21 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

WP3 Bodem, teelt en plantbodem-management interacties grasland

H.C. de Boer (Speaker), Nyncke Hoekstra (Speaker), J.R. van der Schoot (Speaker), Nick van Eekeren (Speaker)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

SQAPP

M. Wesselink (Speaker)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: gras en snijmaïs

R.L.M. Schils (Contributor), W. van den Berg (Contributor), J.A. Booij (Contributor), J.A.M. Groten (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), H.C.A. Rijk (Contributor), J.R. van der Schoot (Contributor), G.W.J. van de Ven (Contributor), J. Verloop (Contributor), M.K. van Ittersum (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Opbrengst optimalisatie gras en snijmaïs

Conny Bufe (Speaker), M.W.J. Stienezen (Contributor), J. Oenema (Contributor), J.T.W. Verhoeven (Contributor), M. Wesselink (Contributor), R.L.M. Schils (Contributor), G. Holshof (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), J. Verloop (Contributor)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

WP3 Bodem, teelt en plant-bodem-management interacties: grasland

J.R. van der Schoot (Speaker), Nick van Eekeren (Speaker)
28 Nov 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Flower Science meets Topsector T&U

J.J. de Haan (Speaker), H. Gude (Speaker), G. Slootweg (Speaker)
7 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

10 years soilless cultivation of outdoor crops

J.J. de Haan (Speaker), Matthijs Blind (Speaker)
30 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische stof, de kern van bodemkwaliteit voor de aardappel

J.J. de Haan (Speaker)
20 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zand 2011-2016

J.J. de Haan (Speaker), Marie Wesselink (Contributor), H.A.G. Verstegen (Contributor)
30 Nov 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De bodem voedt de plant én De plant voedt de bodem!

Wijnand Sukkel (Speaker)
19 Jan 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.

D.J.M. van Balen (Lecturer), W.K. van Leeuwen-Haagsma (Lecturer), W. Sukkel (Lecturer), J. Bloem (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Feeding & Greening the city

J.J. de Haan (Speaker), Matthijs Blind (Speaker)
30 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De plant voedt de bodem - Laat bodem en plant het werk doen!

Wiepie Haagsma (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Roll-Out of Online Application for N Sidedress Recommendations in Potato

J.A. Booij (Speaker), F.K. van Evert (Contributor), W.C.A. van Geel (Contributor), B.M.A. Kroonen-Backbier (Contributor), C. Kempenaar (Contributor)
2 Jul 20176 Jul 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Topbodem masterclass Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte & Vollegrondsgroente en BASIS

Derk van Balen (Speaker)
7 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veldpresentatie: Fosfaatbehoefte suikerbiet en startmeststoffen in de zaaivoor

Willem van Geel (Speaker)
2 Jun 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Handboek Bodem en Bemesting. Voor een optimale bemesting en een beter bodembeheer

Janjo de Haan (Speaker)
19 Jan 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effect van organische stof op opbrengst, stikstofuitspoeling en bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker)
10 Oct 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Opportunities to improve fertilizer efficiency and crop yields

John Verhoeven (Speaker)
24 Aug 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zand, het belang van organische stof

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
7 Jan 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het belang van organische stof!

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
8 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Workshop verhogen organische stof in de bodem; waarom en hoe?

Marjoleine Hanegraaf (Speaker)
13 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Betere N-benutting met de AardappelsensingApp

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
21 Jul 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Topbodem masterclass Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene ruimte & Vollegrondsgroente en BASIS

Janjo de Haan (Speaker)
7 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Extreem weer, kan je schade voorkomen?

Janjo de Haan (Speaker)
1 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Workshop compost: een zegen voor bodem, opbrengst en boer

Janjo de Haan (Speaker)
12 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem als basis voor goede productie en efficiënt waterbeheer

Janjo de Haan (Speaker)
14 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwing bemestingsadviezen op basis van capaciteit en intensiteit

Janjo de Haan (Speaker)
18 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Using Aerial Imaging in a Large-Scale Roll-out of N Sidedress Recommendations for Potato

Frits van Evert (Speaker), E.J.J. Meurs (Speaker), D.A. van der Schans (Speaker), J.A. Booij (Speaker), W.C.A. van Geel (Speaker), C. Kempenaar (Speaker)
9 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

3e bijeenkomst begeleidingsgroep

Janjo de Haan (Speaker)
13 Apr 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Themabijeenkomst 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Janjo de Haan (Speaker)
25 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het belang van organische stof, Organische stof, meer waard dan je denkt

Janjo de Haan (Speaker)
19 Jan 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Betere stikstofbenutting met Aardappelsensing App

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
25 Jan 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zand, het belang van organische stof!

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
22 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gezonde bodem, gezonde teelt?

Derk van Balen (Speaker)
12 May 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar