Activities 2012 2019

Filter
Oral presentation

Biologische teelt op zandgrond: ervaringen uit het systeemonderzoek te Vredepeel

J.J. de Haan (Speaker), M. Wesselink (Speaker)
24 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Verkenning kennisbehoeftes van boeren t.a.v. NIL en het reeds bestaande aanbod NIL kennis Waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen

Fogelina Cuperus (Speaker), W. Sukkel (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), A.M. van Doorn (Speaker), Jeroen Schütt (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Development of a system for targeted soil quality measurement to be used in EJP-soil

Janjo de Haan (Speaker), Erik van den Elsen (Speaker), Isabella Selin Norén (Speaker), Saskia Keesstra (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Opbrengst optimalisatie gras en snijmais

Koos Verloop (Speaker), Marcia Stienezen (Contributor), Conny Bufe (Contributor), John Verhoeven (Contributor), Marie Wesselink (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor), L. Tjoonk (Contributor), Emiel Strijkveen (Contributor), Maurice Steinbusch (Contributor), B. Keurentjes (Contributor), Rene Schils (Contributor), Jantine van Middelkoop (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Een persistente grasklaver voor de beste bodemkwaliteit

J.R. van der Schoot (Speaker), Nick van Eekeren (Speaker), Pedro Janssen (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

PPS Beter bodembeheer 2017-2020

Janjo de Haan (Speaker), Joeke Postma (Speaker)
17 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Onderzaai: vroegrijp ras of tegelijk zaaien, wat zijn de opties?

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
29 Aug 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Groenbemesters als vervanging van het vals zaaibed

W.K. van Leeuwen-Haagsma (Speaker)
24 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
30 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Onderzaai: vroegrijp ras of tegelijk zaaien, wat zijn de opties?

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
3 Sep 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

WP3 Bodem, teelt en plantbodem-management interacties grasland

Herman de Boer (Contributor), Nyncke Hoekstra (Contributor), Jan Rinze van der Schoot (Contributor), Pedro Janssen (Contributor), Nick van Eekeren (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Gras en snijmais: Trends in opbrengsten

Rene Schils (Speaker), Wim van den Berg (Contributor), Johan Booij (Contributor), Jos Groten (Contributor), Gertjan Holshof (Contributor), Jantine van Middelkoop (Contributor), Bert Rijk (Contributor), Jan Rinze van der Schoot (Contributor), Gerrie van de Ven (Contributor), Koos Verloop (Contributor), Martin van Ittersum (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van Bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), Harm Brinks (Contributor), Oane de Hoop (Contributor)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Organische stof

J.J. de Haan (Speaker)
27 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Nitraatuitspoeling meten door boeren Optie of utopie

J.J. de Haan (Speaker)
25 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Grondig boeren met maïs

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
4 Sep 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Uitdagingen landbouw in een veranderende omgeving Opties voor Zuid Limburg

W. Sukkel (Speaker), J.J. de Haan (Speaker)
12 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Long-term Farming Systems Research in the SE of The Netherlands: Vredepeel

J.J. de Haan (Speaker), M. Wesselink (Speaker), H.A.G. Verstegen (Speaker)
22 May 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteit op zand 2011-2016

J.J. de Haan (Speaker)
13 Mar 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Presentatie Organische stof en Groenbemesters

M. Wesselink (Speaker), J.J. de Haan (Speaker)
29 Aug 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Grondig boeren met maïs

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
11 Sep 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Framework for yield gap analysis in grasslands

R.L.M. Schils (Speaker), M. Höglind (Contributor), J.C. Curth-van Middelkoop (Contributor), G. Holshof (Contributor), J. Verloop (Contributor), H.C.A. Rijk (Contributor), G.W.J. van de Ven (Contributor), W. van den Berg (Contributor), J.R. van der Schoot (Contributor), M.K. van Ittersum (Contributor)
Oct 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteit op zand Resultaten en doorkijk naar toekomst

J.J. de Haan (Speaker), B.M.A. Kroonen-Backbier (Speaker)
22 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteit en bodemgezondheid.

J. Postma (Speaker), W. Sukkel (Speaker), J.J. de Haan (Speaker), L.P.G. Molendijk (Speaker)
3 Apr 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Measuring nitrogen leaching in field of commercial growers

J.J. de Haan (Speaker)
13 Aug 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Dutch manure policy and the Nitrates Directive, backgrounds and implications

J.J. de Haan (Speaker)
10 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Duurzaam bodemmanagement in de landbouw.

J.J. de Haan (Speaker), J. Postma (Speaker), W. Sukkel (Speaker)
7 Jun 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Maximale opbrengst, optimale bemesting en de huidige wetgeving, gaat dat lukken?

J.J. de Haan (Speaker)
18 Dec 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Communicatie in de PPS Beter Bodem Beheer

J.J. de Haan (Speaker), M.A. Schoutsen (Speaker)
6 Dec 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Synthese rapport veeljarige fosfaatproeven - Een update van de resultaten 2000-2016

P.A.I. Ehlert (Speaker), J. Middelkoop (Speaker), J.J. de Haan (Speaker), W.C.A. van Geel (Speaker), I.C. Regelink (Speaker)
18 Dec 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodembeheer, ook uw verantwoordelijkheid!

J.J. de Haan (Speaker)
13 Sep 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation