Activities

  • 4 Oral presentation
  • 2 Participation in or organising a conference

Resultaten onderzoek 2017-2018

C.L.M. de Visser (Speaker)

15 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van Bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), , Harm Brinks (Contributor), & Oane de Hoop (Contributor)

28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Activiteiten en resultaten 2017

C.L.M. de Visser (Speaker)

10 Jan 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

5G Fieldlab - Pilot Precisielandbouw

J.A. Booij (Speaker), , G.A. Hoekzema (Speaker), & C.L.M. de Visser (Speaker)

3 Oct 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Themamiddag bemesting akkerbouw CBAV: De rol van bodembiologie in bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering: wat weten we en wat kunnen we er mee in de praktijk

J.J. de Haan (Speaker), , H. Brinks (Contributor), & A. de Hoop (Contributor)

12 Dec 2018

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conference

Zoology 2017

J.E. Kammenga (Participant), , E.M.P. Groeneveld-Vervloed (Participant), , A. de Hoop (Participant), & Nine Hemmen (Participant)

23 Nov 2017

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conference