Research Output 2011 2019

Filter
Report
2019

Best practices II : spatial distribution of the discards of the Dutch beam trawler fleet

Brunel, T., Verkempynck, R. & Batsleer, J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 43 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C015/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
spatial distribution
coast
fishing industry
sampling
distribution

Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives: technical report

Bijlsma, R. J., Agrillo, E., Attorre, F., Boitani, L., Brunner, A., Evans, P., Foppen, R., Gubbay, S., Janssen, J. A. M., van Kleunen, A., Langhout, W., Noordhuis, R., Pacifici, M., Ramirez, I., Rondinini, C., van Roomen, M., Siepel, H. & Winter, H. V., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 93 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2928)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Defining and applying the concept of Favourable Reference Values for species habitats under the EU Birds and Habitats Directives: examples of setting favourable reference values

Bijlsma, R. J., Agrillo, E., Attorre, F., Boitani, L., Brunner, A., Evans, P., Foppen, R., Gubbay, S., Janssen, J. A. M., van Kleunen, A., Langhout, W., Pacifici, M., Ramirez, I., Rondinini, C., van Roomen, M., Siepel, H., van Swaaij, C. A. M. & Winter, H. V., Jan 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 219 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2929)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Evaluatie vismigratievoorziening Kleine Sluis IJmuiden voor schieraal

Griffioen, A. B., Burggraaf, D., van Keeken, O. A. & Winter, H. V., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C014/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Fulmar Litter EcoQO monitoring in the Netherlands: update 2018

van Franeker, J. A. & Kühn, S., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research report; no. C077/19)(RWS Centrale Informatievoorziening; no. BM 19.16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Impact van verschillende visserijvormen op trekvissen

van Rijssel, J., van den Puijenbroek, M., Schilder, K. & Winter, E., Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 183 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C046/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventory of potential new anti-fouling strategies inspired by nature

Foekema, E., Asjes, A. & van den Boomgaard, B., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 25 p. (Wageningen Marine Research report; no. C048/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijke ecologische gevolgen containerramp MSC Zoe voor Waddenzee en Noordzee: een quickscan

Baptist, M. J., Brasseur, S. M. J. M., Foekema, E. M., van Franeker, J. A., Kuhn, S. & Leopold, M. F., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 18 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C029/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van paraffine-achtige stoffen op Nederlandse stranden en in magen van Noordse Stormvogels

van Franeker, J. A., Kühn, S., Kotterman, M. & Kwadijk, C., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C001/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NatuurVerkenning voor de Noordzee: voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de Natuurverkenningen

Jongbloed, R. H., Tamis, J. E., de Vries, P. & Piet, G. J., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 83 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C055/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

North Sea Herring and Pelagic Ecosystem Survey (HERAS) report for R/V TRIDENS, 26 June - 21 July 2017 and 25 June - 20 July 2018

Couperus, A. S., 2019, Wageningen Marine Research. 24 p. (Report / Wageningen Marine Research; no. 19.001)

Research output: Book/ReportReportAcademic

PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren: Veld- en datarapport campagnes met bodemschaaf in 2016, 2017 en 2018

Craeymeersch, J. A., Perdon, K. J., van Zwol, J., Jol, J., Brummelhuis, E. B. M. & van Asch, M., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C059/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2018: Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken

IJsseldijk, L. L. (ed.), Kik, M. J. L. (ed.) & Gröne., A. (ed.), May 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 44 p. (WOt-technical report; no. 150)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Practical implementation of real-time fish classification from acoustic broadband echo sounder data

Berges, B., van de Sande, J., Quesson, B., Sakinan, S., van Helmond, E., van Heijningen, A., Burgraaf, D. & Fassler, S., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 150 p. (Wageningen Marine Research report; no. C076/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quantifying harbour porpoise foraging behaviour in CPOD data: identification, automatic detection and potential application

Berges, B. P. J., Geelhoed, S. C. V., Scheidat, M. & Tougaard, J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 41 p. (Wageningen Marine Research report; no. C039/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
porpoise
foraging behavior
harbor
wind farm
habitat use

Resultaten PAK-metaboliet van het Rijkswaterstaat JAMP monitoringsprogramma 2015 t/m 2017 van bot (Platichthys flesus L.): gehalten aan 1-hydroxypyreen in galweefsel van vrouwelijk botten

Sneekes, A. C., Tjon-Atsoi, M. & van Barneveld, E., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 17 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C031/19)(RWS-rapport; no. BM 19.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP2017 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische en chemische gegevens van JAMP Bot

Sneekes, A. C. & van Barneveld, E., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 47 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C045/18)(RWS-rapport; no. BM 18.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spatial dynamics of pulse vessels: a preliminary analysis of the pulse logbook data collected in 2017 and 2018

Rijnsdorp, A., Aarts, G., Gerla, D., van Rijssel, J. & Poos, J. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 29 p. (Wageningen Marine Research report; no. C030/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Starry ray in the ottertrawl and flyshoot fishery

van Overzee, H. M. J., Poos, J. J., Batsleer, J. & Molenaar, P., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 38 p. (Wageningen Marine Research report; no. C033/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017. Deel 1: Toestand en trends

Tien, N. S. H., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Rijssel, J. C. & de Leeuw, J. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 104 p. (Wageningen Marine Research report; no. C084/18A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018

Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: efficiëntie van glasaalintrek bij gemaal Schoute

Griffioen, A. B., Schiphouwer, M. E., Winter, H. V. & Ploegaert, S., 30 Jan 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aalonderzoeken Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2018

Griffioen, A. B. & Schilder, K., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 21 p. (Wageningen Marine Research report; no. C082/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A comparative study of aquaculture sector development in Egypt, Ghana and Nigeria: Insights and lessons for Kenya

Obwanga, B., Rurangwa, E., van Duijn, A. P., Soma, K. & Kilelu, C. W., Aug 2018, Wageningen Marine Research. 28 p. (Report / 3R Kenya Project; no. 006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreiniging in zoetwatermosselen 2017

Sneekes, A. C. & van Barneveld, E., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 18 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C050/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Activiteiten van de vissersvloot in de toegangsbeperkte gebieden in de Voordelta: periode 2008 tot en met 2017

de Vries, P. & Glorius, S., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 41 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C090/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aerial surveys of cetaceans and seabirds in Irish waters: occurrence, distribution and abundance in 2015-2017

Rogan, E., Breen, P., Mackey, M., Cañadas, A., Scheidat, M., Geelhoed, S. C. V. & Jessopp, M., 2018, 298 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Annual report on the implementation of Council Regulation (EC) No 812/2004 – 2016

Couperus, A. S., 23 May 2018, IJmuiden: Centrum voor Visserijonderzoek. 16 p. (CVO report; no. 18.008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Annual report on the implementation of Council Regulation (EC) No 812/2004 – 2017

Couperus, A. S., 7 Nov 2018, IJmuiden: Centre for Fishery Research (CVO). 16 p. (CVO report; no. 18.019)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Behavioural response of grey seals to pile-driving

Aarts, G., Brasseur, S. & Kirkwood, R., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 54 p. (Wageningen Marine Research report; no. C006/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bepaling van de larvendynamiek en mossel broedval bij de Noordzeeboerderij ten behoeve van optimalisatie oogstmoment zeewier

Tonk, L., van Dalen, P. & Jansen, H., Oct 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 14 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C097/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestandsoverzicht van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/Markermeer

Tien, N., van der Hammen, T. & Steenbergen, J., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 63 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C018/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Best practice II: effect of discard survival on North Sea sole and plaice

Verkempynck, R., Brunel, T., Poos, J. J. & Batsleer, J., Oct 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research report; no. C075/18A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
fishing mortality
stock assessment
simulation
age at maturity
biomass

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2017

Koffijberg, K., Cremer, J. S. M., de Boer, P., Nienhuis, J., Oosterbeek, K. & Postma, J., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-technical report; no. 136)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cod-end selectivity for sole (Solea solea) and plaice (Pleuronectes platessa) in North Sea pulse-trawl fisheries: Best Practices II - WP4 selectivity

Molenaar, P. & Chen, C., Jul 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 30 p. (Wageningen Marine Research report; no. C049/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Pleuronectes
Solea solea
Pleuronectes platessa
cod (fish)
North Sea

Common Guillemots and offshore wind farms: an ecological discussion of statistical analyses conducted by Alain F. Zuur

Leopold, M. F., Oct 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 16 p. (Wageningen Marine Research report; no. C093/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparison of whole effluent toxicity with substance based hazard of produced water discharged by Norwegian platforms

de Vries, P. & Jak, R., 8 Nov 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 84 p. (Wageningen Marine Research report; no. C080/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Contaminanten in Chinese wolhandkrab: Resultaten van 2016 en 2017

Brust, G. M. H., Hoogenboom, L. A. P., Kotterman, M. J. J. & van Leeuwen, S. P. J., May 2018, Wageningen: RIKILT Wageningen University & Research. 23 p. (RIKILT-rapport; no. 2018.004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front en op de Bruine Bank, 2017

Geelhoed, S. C. V., Lagerveld, S., Leopold, M. F. & Verdaat, J. P., 3 May 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 38 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C035/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cruise report RV Pelagia 64PE433: Saba, St. Eustatius and Saba Bank benthic habitat mapping, and benthic - pelagic coupling: 26 February - 10 March 2018, St. Maarten

Van Duyl, F. C. (ed.) & Meesters, H. W. G. (ed.), 2018, 60 p. (Scientific party NICO expedition; no. Leg 6)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Cumulatieve effecten van offshore wind parken: habitatverlies zeevogels: update voor vijf zeevogelsoorten tot 2030

van der Wal, J. T., van Puijenbroek, M. E. B. & Leopold, M. F., 12 Dec 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 96 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C059/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Developments in benthos and fish in gullies in an area closed for human use in the Wadden Sea: 2002-2016

Glorius, S. T. (ed.), Tulp, I. Y. M. (ed.), Meijboom, A. (ed.), Bolle, L. J. (ed.) & Chen, C. (ed.), Dec 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-technical report; no. 129)(Wageningen Marine Research report; no. C092/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
gully
benthos
fish
fishing
seafloor

Discard self-sampling of Dutch bottom-trawl and seine fisheries in 2014-2016

Verkempynck, R., van Overzee, H. & Dammers, M., 26 Apr 2018, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centre for Fisheries Research (CVO). 102 p. (CVO report; no. 18.007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
bottom trawling
fishery
sampling
vessel
benthos

Discards survival probabilities of flatfish and rays in North Sea pulse-trawl fisheries

Schram, E. & Molenaar, P., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C037/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
flatfish
fishery
fish
confidence interval
sea

Downs recruitment survey 2018: herring larvae survey in the Southern North Sea and German Bight in april

van Damme, C. J. G., 2018, Wageningen Marine Research. 21 p. (Report / Wageningen Marine Research; no. Report 18.007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ecologisch gericht suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2018

van Hal, R., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C029/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access