Research Output 2018 2019

Filter
Report
2019

Bats at the southern North Sea in 2017 & 2018

Lagerveld, S., van der Wal, J. T., Vries, V., Verdaat, H., Sonneveld, C., van der Meer, J., Brabant, R. & Noort, B., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research report ; C062/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
bat
monitoring
wind farm
sea
spatiotemporal analysis

Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front, 2018

Geelhoed, S. C. V., Lagerveld, S., Leopold, N. F. & Verdaat, J. P., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C098/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of benthos and birds in an intertidal area created for coastal defence (Scheldt estuary, the Netherlands)

Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J., Wiesebron, L. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research report; no. C043/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of the benthic macrofauna community after tidal restoration at Rammegors: final report

Walles, B., Brummelhuis, E., van der Pool, J. & Ysebaert, T., Mar 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research report; no. C042/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
benthos
autumn
species richness
monitoring
colonization

Evaluatie vismigratievoorziening Kleine Sluis IJmuiden voor schieraal

Griffioen, A. B., Burggraaf, D., van Keeken, O. A. & Winter, H. V., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C014/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Pilot to actively restore native oyster reefs in the North Sea: comprehensive report to share lessons learned in 2018

Didderen, K., Lengkeek, W., Kamermans, P., Deden, B., Reuchlin-Hugenholtz, E., Bergsma, J. H., van Gool, A. C. M., van der Have, T. M. & Sas, H., 2019, Culemborg: Bureau Waardenburg. 33 p. (Report / Bureau Waardenburg; no. 19-013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren: Veld- en datarapport campagnes met bodemschaaf in 2016, 2017 en 2018

Craeymeersch, J. A., Perdon, K. J., van Zwol, J., Jol, J., Brummelhuis, E. B. M. & van Asch, M., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C059/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reisverslag BTS 2019

de Boois, I. J. & van Os-Koomen, E., 2019, IJmuiden: Centrum voor Visserijonderzoek. 44 p. (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. CVO 19.017)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Reisverslagen Sole net Survey (SNS) en Demersal Fish Survey (DFS) 2018

Bolle, L. J., Dijkman Dulkes, H. J. A., Pasterkamp, T. L. & de Vries, M., 2019, IJmuiden: Centrum voor Visserijonderzoek. 45 p. (CVO rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. 19.007)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Spieringvisserij IJsselmeer en Waddenzee: Voorstudie ecologische risicoanalyse ten behoeve van afwegingskader spieringvisseri

de Leeuw, J. J., van der Hammen, T., Schadeberg, A. & Kwakman-Schilder, K., 16 Jul 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C060/19A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TMAP Kwelders (2019): Tussenrapportage WOT-04-009-035.02

Elschot, K., van Puijenbroek, M. E. B., van der Wal, J. T., Sonneveld, C. & Lagendijk, D. D. G., 2019, (WOt-interne notitie; no. 288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkenning van de aanwezigheid van rifvormende schelpdierbanken op locaties voor nieuwe mosselpercelen: helpdeskvraag 2b in het kader van mosseltransitie (KD-2019-028)

Jansen, H., Perdon, J. & Zweeden, C., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C037/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017: Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M. T., Tien, N. S. H., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Os-Koomen, E. & Wiegerinck, J. A. M., 19 Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 101 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007.19a)(Rapport BM; no. 19.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018: Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M. T., Cremer, J. M. S., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Os-Koomen, E., Wiegerinck, J. A. M. & de Bruijn, P. J. A., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 98 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C086/19)(Rapport BM; no. 19.26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Bodemdiergemeenschap in de vooroever en op het natte strand van de Zandmotor in het najaar 2017 : datarapport

Wijsman, J., van den Ende, D. & Brummelhuis, E., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 99 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C073/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Field strength profile in and above the seabed as reference to pulse trawl fishing on Dover sole (Solea solea)

de Haan, D. & Burggraaf, D., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C022/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2017

Glorius, S. T., Meijboom, A., van der Wal, J. T. & Cremer, J. S. M., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 55 p. (WOt-technical report; no. 138)(Wageningen Marine Research rapport; no. C018/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access