Research Output

Filter
Report
2020

Assessing effectiveness of the seasonal closure of the Moonfish Bank of the Saba Bank for two species of concern, the Red Hind and the Queen Triggerfish: the first five years

Debrot, A. O., Brunel, T., Schop, J., Kuramae, A. & Bakkers, Y., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 40 p. (Wageningen Marine Research report; no. C040/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Assessing fatality risk of bats at offshore wind turbines

Lagerveld, S., Noort, C. A., Meesters, L., Bach, L., Bach, P. & Geelhoed., S., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C025/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Condition and survival of discards in tickler chain beam trawl fisheries

Schram, E., Molenaar, P., Kleppe, R. & Rijnsdorp, A., 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 31 p. (Wageningen Marine Research report; no. C034/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De kust opruimen met de Boskalis Beach Clean Up tour: analyse van kenmerken en motivaties van deelnemers (2013-2019)

Tamis, J. & de Koning, S., May 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C046/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie van OSPAR aanbevelingen voor bedreigde en/of achteruitgaande soorten en habitats in Nederland

Bos, O. G. & Tamis, J. E., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 106 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C006/20NL)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluation of OSPAR recommendations for endangered and/or declining species and habitats in the Netherlands

Bos, O. G. & Tamis, J. E., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 111 p. (Wageningen Marine Research report; no. C006/20EN)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Hittestress op de intergetijdenplaten van de Oosterschelde: Temperatuurmetingen in de bodem van droogvallende platen in de zomer van 2019

Suykerbuyk, W., Tangelder, M. & Walles, B., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 52 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C018/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

ICES Working Group on Electrical Trawling (WGELECTRA)

Boute, P. G., Bremner, J., Fox, C., Lankheet, M. J., Molenaar, P., Polet, H., Rijnsdorp, A. D. (ed.), Schram, E., Servili, A., Stepputtis, D., Tiano, J. C. & van Opstal, M. (ed.), 1 May 2020, ICES. 108 p. (ICES Scientific Reports; vol. 2, no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kleine vis in een kleine dwergvinvis. Toeval of trend? Maag- en darminhoud van de jonge dwergvinvis die aanspoelde op Texel op 8 juli 2019

Leopold, M. F., Keijl, G. O., Overmaat, W. & Bravo Robolledo, E. L., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C003/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2019

Geelhoed, S. C. V., Janinhoff, N., Lagerveld, S. & Verdaat, H., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 22 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C016/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag: rapportage tot en met monitoringjaar 2019

Ens, B. J. (ed.), Troost, K., van Winden, E., Schekkerman, H., Rappoldt, K., van Kessel, J. & Nienhuis, J., 2020, Nijmegen: SOVON Vogelonderzoek Nederland. 77 p. (Sovon-rapport; no. 2020/25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MSC ZOE: mogelijke effecten van de verloren containers op zeehonden

Schop, J., Meijboom, A. & Brasseur, S., May 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C043/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuw monitoringsmeetnet kwelders Ameland-Oost: Jaarrapportage veldwerk 2019

van Puijenbroek, M. E. B. & Sonneveld, C., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C022/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

North Sea Herring and Pelagic Ecosystem Survey (HERAS) report for RV TRIDENS, 28 June - 19 July 2019

Sakinan, S. & Couperus, A. S., 2020, Centre for Fishery Research (CVO). 19 p. (Report / Centre for Fisheries Research; no. CVO report 20.003)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Reisverslag IBTS-Q1 2020

van Hal, R., 2020, Centrum voor Visserijonderzoek. 31 p. (Rapport / Centrum voor Visserijonderzoek; no. CVO rapport 20.010)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Schelpdieren in het Veerse meer en Grevelingenmeer in 2019

van der Pool, J., Troost, K., van Asch, M., van Zweeden, C., van Zwol, J. & van den Ende, D., 2020, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 34 p. (CVO rapport; no. 19.023)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee: pilotproject maandelijkse monitoring

Vrooman, J., de Vries, M. & Tulp, I., 2020, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 20 p. (CVO rapport; no. 20.006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenrapportage monitoring off-bottom oesterkweek experimenten in de Oosterschelde: Resultaten BOKX project 2016-2019

Kamermans, P., Tonk, L. & Ysebaert, T., 2020, Yerseke: Wageningen Marine Research. 45 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C029/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Update on the 2012-2018 trends in the St Eustatius fisheries

Brunel, T., Debrot, D. & Kitson-Walters, K., 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 24 p. (Wageningen Marine Research report; no. C031/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2019: Deel II, Toegepaste methoden

van Keeken, O. A., de Bruijn, P. J. A., Griffioen, A. B., van Os-Koomen, E. & Wiegerinck, J. A. M., 20 May 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 102 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WWF & ARK Borkum Reef Ground oyster pilot: Active restoration of native oysters in the North Sea - Monitoring September 2019

Didderen, K., Lengkeek, W., Bergsma, J. H., van Dongen, U., Driessen, F. M. F. & Kamermans, P., 2020, Culemborg: Bureau Waardenburg. 40 p. (Report / Bureau Waardenburg; no. 19-227)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2019

Aalonderzoek Hoogheemraadschap van Delfland: groei en verspreiding van rode aal (Anguilla anguilla) 2019

Griffioen, A. B., Dec 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 20 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C131/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanvulling op de passende beoordeling mechanische winning van pieren door Arenicola B.V. op de Vlakte van Kerken (Waddenzee)

Jongbloed, R. H. & Leopold, M. F., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 45 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C125/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij

Smith, S., Steins, N. A., van den Bogaart, L., Bos, O. G., Maarse, M., van Rijn, J., Schadeberg, A., Tamis, J. & Tatman, S., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 153 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C075/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Achteruitgang koraalriffen Caribisch Nederland: oorzaken en mogelijke oplossingen voor koraalherstel

Meesters, E. H., Becking, L. E. & van der Geest, M., Aug 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 51 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C061/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Afval aangetroffen tijdens de jaarlijkse schelpdiermonitoring in de Waddenzee en Nederlandse kustzone in 2019

van Zwol, J. & Troost, K., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 23 p. (Wageningen Marine Research rapport ; C122/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ankerkuilbemonstering in de Westerschelde: Resultaten 2019 en meerjarenoverzichten

de Boois, I. J. & Couperus, A. S., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 34 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C104/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Annual report on the implementation of Council Regulation (EC) No 812/2004 –2018

Couperus, A. S., 18 Dec 2019, IJmuiden: Centre for Fishery Research (CVO). 18 p. (CVO report; no. 19.021)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bats at the southern North Sea in 2017 & 2018

Lagerveld, S., van der Wal, J. T., Vries, V., Verdaat, H., Sonneveld, C., van der Meer, J., Brabant, R. & Noort, B., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research report ; C062/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beneficial use of dredged sediment to enhance salt marsh development by applying a ‘Mud Motor’: evaluation based on monitoring

Baptist, M., Vroom, J., Willemsem, P., Puijenbroek, M., van Maren, B., van Steijn, P., van Regteren, M. & Colosimo, I., 30 Sep 2019, Dordrecht: Ecoshape. 66 p. (Wageningen Marine Research report :; no. C088/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestandsoverzicht van snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJssel-/ Markermeer: 2019

Tien, N. & van der Hammen, T., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 65 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C023/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Best practices II: Effect on future development of sole and plaice of changing mesh size from 80mm to 90mm in the beam trawl fishery

Brunel, T., Verkempynck, R., Chen, C. & Batsleer, J., Feb 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C016/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversiteit in de Zuidwestelijke Delta

Schaminée, J. H. J., Janssen, J. A. M., Kwak, R., Litjens, G. J. J. M., Mulder, J. P. M., Roels, B., Smith, S. R., Walles, B., van Winden, A., Winter, H. V. & Ysebaert, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 330 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2942)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biodiversity monitoring in seaweed farms by DNA metabarcoding using settlement plates and water samples

Bernard, M. S., Tonk, L., de Groot, G. A., Glorius, S. & Jansen, H., Aug 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C070/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biogene riffen in de Noordzee: actuele en potentiële verspreiding van rifvormende schelpdieren en wormen

Bos, O. G., Coolen, J. W. P. & van der Wal, J. T., Jun 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 47 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C058/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biogene riffen in de Voordelta: verspreiding en verkenning van verklarende factoren

van der Have, T. M., van der Jagt, H. & Kamermans, P., 2019, Culemborg: Bureau Waardenburg. 65 p. (Rapport / Bureau Waardenburg; no. 19-052)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Co-cultivation of the seaweed Ulva sp. and Mytilus edulis

Tonk, L. & Jansen, H. M., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 33 p. (Wageningen Marine Research report; no. C011/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Cruiserapport scheepstellingen van zeevogels op het Friese Front, 2018

Geelhoed, S. C. V., Lagerveld, S., Leopold, N. F. & Verdaat, J. P., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C098/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cruise report of multidisciplinary ecosystem survey in the eastern Indian sector of the Antarctic (CCAMLR Division 58.4.1) with a focus on Antarctic krill during 2018/19 season by the Japanese survey vessel, Kaiyo-maru.

Murase, H., Abe, K., Matsukura, R., Sasaki, H., Driscoll, R., Driscoll, S., Schaafsma, F. L., van Regteren, M., Yang, Q., Ohshima, H. & Ohshima, K., 2019

Research output: Book/ReportReportAcademic

Data rapportage Marktbemonstering schubvis IJsselmeergebied 2016-2018

Griffioen, A. B., Dec 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 16 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C130/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ecologie van het Amelander Zeegat: Een inventarisatie naar kennis over het ecologische functioneren van het Amelander Zeegat

van den Bogaart, L., van Hal, R., van der Meijden, M., Brasseur, S., Baptist, M. & Wijsman, J., Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C032/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access