Research Output

Filter
Report

Notitie: potentiële effecten van duurzame zeewierproductie op de biodiversiteit in de Noordzee: ecosysteem diensten en/of ecologische effecten

Tonk, L. & Jansen, H., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 15 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C013/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Outline of concepts for aquaculture on floating modular islands: D8.1

Jak, R. G., Poelman, M., Schram, E., Matthes, S. & Fagerland, K., 2019, Brussel: European Commission. 54 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Passende Beoordeling mosselzaadvisserij zuidwestelijke Delta 2019 - 2022

Capelle, J. J., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C020/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Perceelgebruik en kweekrendement mosselkweek in de Waddenzee: Helpdeskvraag KD-2019-015

Capelle, J. J. & Wijsman, J. W. M., Apr 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C035/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Percepties van een Rijke Waddenzee: Van dynamisch en productief tot soortenrijk en ongerept

de Koning, S. & Steins, N. A., Jul 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 86 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C071/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potentiële verstoringsbronnen voor vogels in de Westerschelde: een interactieve kaart

Walles, B. & Ysebaert, T., 9 May 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Practical implementation of real-time fish classification from acoustic broadband echo sounder data

Berges, B., van de Sande, J., Quesson, B., Sakinan, S., van Helmond, E., van Heijningen, A., Burgraaf, D. & Fassler, S., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 150 p. (Wageningen Marine Research report; no. C076/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quantifying harbour porpoise foraging behaviour in CPOD data: identification, automatic detection and potential application

Berges, B. P. J., Geelhoed, S. C. V., Scheidat, M. & Tougaard, J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 41 p. (Wageningen Marine Research report; no. C039/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report of the Natura 2000 Biogeographical Process Marine networking event: ICES Annual Science Conference, 11 Sept 2019, Gothenburg, Sweden

Bos, O., Kraan, M. & Schadeberg, A., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 14 p. (Wageningen Marine Research report; no. C002/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Shellfish bed restoration pilots Voordelta, Netherlands: Annual report 2018

Didderen, K., van der Have, T., Bergsma, J. H., van der Jagt, H., Lengkeek, W., Kamermans, P., van den Brink, A. M., Maathuis, M. & Sas, H., 2019, Wageningen Marine Research. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spatial dynamics of pulse vessels: a preliminary analysis of the pulse logbook data collected in 2017 and 2018

Rijnsdorp, A., Aarts, G., Gerla, D., van Rijssel, J. & Poos, J. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 29 p. (Wageningen Marine Research report; no. C030/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Spieringvisserij IJsselmeer en Waddenzee: Voorstudie ecologische risicoanalyse ten behoeve van afwegingskader spieringvisseri

de Leeuw, J. J., van der Hammen, T., Schadeberg, A. & Kwakman-Schilder, K., 16 Jul 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C060/19A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The consequences of seabird habitat loss from offshore wind turbines, version 2: Displacement and population level effects in 5 selected species

van Kooten, T., Soudijn, F., Tulp, I., Chen, C., Benden, D. & Leopold, M., Jul 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 116 p. (Wageningen Marine Research report; no. C063/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The use of video-techniques for monitoring and quantification of mobile fauna in marine cultivation systems

Tonk, L., Bernard, M. S. & Jansen, H. M., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research report; no. C017/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning van de aanwezigheid van rifvormende schelpdierbanken op locaties voor nieuwe mosselpercelen: helpdeskvraag 2b in het kader van mosseltransitie (KD-2019-028)

Jansen, H., Perdon, J. & Zweeden, C., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C037/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vis in het Eems-estuarium

Jager, Z., de Leeuw, J., van Hal, R., Molla Gazi, K., Mulder, I. & van der Sluis, M., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 56 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C069/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2017. Deel 1: Toestand en trends

Tien, N. S. H., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Rijssel, J. C. & de Leeuw, J. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 104 p. (Wageningen Marine Research report; no. C084/18A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018: Deel II: Toegepaste methoden

van der Sluis, M. T., Cremer, J. M. S., Griffioen, A. B., van Keeken, O. A., van Os-Koomen, E., Wiegerinck, J. A. M. & de Bruijn, P. J. A., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 98 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C086/19)(Rapport BM; no. 19.26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018: Deel 1: Toestand en trends

van Rijssel, J., van Keeken, O. A. & de Leeuw, J. J., Nov 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 353 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C109/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wind op Zee: bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij

Mol, A., van Oostenbrugge, H., Röckmann, C. & Hintzen, N., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-011)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Working Group on Electrical Trawling (WGELECTRA)

Bremner, J., Boute, P. G., Desender, M., Chiers, K., Garcia, C., Soetaert, M. (ed.), Molenaar, P., Polet, H., Rijnsdorp, A. D. (ed.), Tiano, J. C., van Opstal, M. & Vansteenbrugge, L., Oct 2019, ICES. 81 p. (ICES Scientific Reports)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Working Group on Marine Mammal Ecology (WGMME)

Gilles, A., Galatius, A., Aloha, M., Authier, M., Brasseur, S. M. J. M., Carlsson, A., Carlström, J., Chaudry, F., Culloch, R., Evans, P., Geelhoed, S. C. V., Lehnert, K., Lundstrom, K., Pierce, G. J., Rogan, E., Santos, B. & van Neer, A., 2019, Copenhagen: ICES. 133 p. (ICES Scientific Reports; vol. 1, no. 22)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Workshop on Cumulative Effects Assessment Approaches in Management (WKCEAM)

Cormier, R. (ed.), Piet, G. J. (ed.) & Stelzenmuller, V. (ed.), 2019, International Council for the Exploration of the Sea. 33 p. (ICES Scientific Reports; vol. 1, no. 17)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2020

Assessing effectiveness of the seasonal closure of the Moonfish Bank of the Saba Bank for two species of concern, the Red Hind and the Queen Triggerfish: the first five years

Debrot, A. O., Brunel, T., Schop, J., Kuramae, A. & Bakkers, Y., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 40 p. (Wageningen Marine Research report; no. C040/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in december 2019

Capelle, J. J. & van Stralen, M. R., 2020, Yerseke: Wageningen Marine Research. 26 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C017/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Condition and survival of discards in tickler chain beam trawl fisheries

Schram, E., Molenaar, P., Kleppe, R. & Rijnsdorp, A., 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 31 p. (Wageningen Marine Research report; no. C034/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

DEMO: Dynamisch Ecosysteem Model voor de Oosterschelde. Versie 1.0: technisch rapport INNOPRO project

Wijsman, J., Jan 2020, Yerseke: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C010/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie van OSPAR aanbevelingen voor bedreigde en/of achteruitgaande soorten en habitats in Nederland

Bos, O. G. & Tamis, J. E., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 106 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C006/20NL)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluation of OSPAR recommendations for endangered and/or declining species and habitats in the Netherlands

Bos, O. G. & Tamis, J. E., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 111 p. (Wageningen Marine Research report; no. C006/20EN)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Habitatrichtlijnrapportage 2019: Annex D Habitattypen: Achtergronddocument

Janssen, J. (ed.), Bijlsma, R-J. (ed.), Arts, G., Baptist, M., Hennekens, S., de Knegt, B., van der Meij, T., Schaminée, J., van Strien, A., Wijnhoven, S. & Ysebaert, T., Apr 2020, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 97 p. (WOt-technical report; no. 171)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

ICES Working Group on Electrical Trawling (WGELECTRA)

Boute, P. G., Bremner, J., Fox, C., Lankheet, M. J., Molenaar, P., Polet, H., Rijnsdorp, A. D. (ed.), Schram, E., Servili, A., Stepputtis, D., Tiano, J. C. & van Opstal, M. (ed.), 1 May 2020, ICES. 108 p. (ICES Scientific Reports; vol. 2, no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Invang van mosselzaad in MZI’s: Resultaten 2019

Capelle, J. & van Stralen, M., 2020, Yerseke: Wageningen Marine Research. 27 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C027/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lethal and non-lethal effects of trawling on the benthic invertebrate food web

van de Wolfshaar, K. E., van Kooten, T. & Rijnsdorp, A. D., 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 24 p. (Wageningen Marine Research report; no. C011/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MSC ZOE: mogelijke effecten van de verloren containers op zeehonden

Schop, J., Meijboom, A. & Brasseur, S., May 2020, Den Helder: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C043/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Multiple pressures and their combined effects in Europe's seas

Korpinen, S., Klancnik, K., Peterlin, M., Nurmi, M., Laamanen, L., Zupancic, G., Murray, C., Harvey, T., Andersen, J. H., Zenetos, A., Stein, U., Tunesi, L., Abhold, K., Piet, G. J., Kallenbach, E., Agnesi, S., Bolman, B. C., Vaughan, D., Reker, J. & Gelabert, E. R., 27 Jan 2020, 164 p. (Report / ETC/ICM; no. 4/2019)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Nature-Inclusive Design: a catalogue for offshore wind infrastructure: Technical report

Hermans, A., Bos, O. G. & Prusina, I., 17 Mar 2020, Den Haag: Witteveen+Bos. 50 p. (Technical report; no. 114266/20-004.274)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

North Sea Herring and Pelagic Ecosystem Survey (HERAS) report for RV TRIDENS, 28 June - 19 July 2019

Sakinan, S. & Couperus, A. S., 2020, Centre for Fishery Research (CVO). 19 p. (Report / Centre for Fisheries Research; no. CVO report 20.003)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Seizoensveranderingen in vis en epibenthos in de Waddenzee: pilotproject maandelijkse monitoring

Vrooman, J., de Vries, M. & Tulp, I., 2020, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 20 p. (CVO rapport; no. 20.006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenrapportage monitoring off-bottom oesterkweek experimenten in de Oosterschelde: Resultaten BOKX project 2016-2019

Kamermans, P., Tonk, L. & Ysebaert, T., 2020, Yerseke: Wageningen Marine Research. 45 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C029/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Update on the 2012-2018 trends in the St Eustatius fisheries

Brunel, T., Debrot, D. & Kitson-Walters, K., 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 24 p. (Wageningen Marine Research report; no. C031/20)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2019: Deel II, Toegepaste methoden

van Keeken, O. A., de Bruijn, P. J. A., Griffioen, A. B., van Os-Koomen, E. & Wiegerinck, J. A. M., 20 May 2020, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 102 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C047/20)(Rapport BM; no. 20.08)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access