Research Output 2018 2019

Filter
Report
2019

Achtergrondrapportage Programmeringsstudies Landbouw, Water en Voedsel: Noordzee en Visserij

Smith, S., Steins, N. A., van den Bogaart, L., Bos, O. G., Maarse, M., van Rijn, J., Schadeberg, A., Tamis, J. & Tatman, S., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 153 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C075/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bats at the southern North Sea in 2017 & 2018

Lagerveld, S., van der Wal, J. T., Vries, V., Verdaat, H., Sonneveld, C., van der Meer, J., Brabant, R. & Noort, B., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research report ; C062/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
bat
monitoring
wind farm
sea
spatiotemporal analysis

Biogene riffen in de Noordzee: actuele en potentiële verspreiding van rifvormende schelpdieren en wormen

Bos, O. G., Coolen, J. W. P. & van der Wal, J. T., Jun 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 47 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C058/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2018: Deel I: Toetsing en trends

Sneekes, A. C. & Kotterman, M. J. J., Dec 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 98 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C106/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biotamonitoring Rijkswateren t/m 2018: Deel II: Toegepaste methoden

Kotterman, M. J. J. & Sneekes, A. C., Dec 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 38 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C107/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Contaminanten in Chinese wolhandkrab: resultaten van 2018

van Leeuwen, S. P. J., Nijrolder, A. W. J. M., Hoogenboom, L. A. P. & Kotterman, M. J. J., May 2019, Wageningen: Wageningen Food Safety Research. 27 p. (Wageningen Food Safety Research rapport; no. 2019.004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ecologie van het Amelander Zeegat: Een inventarisatie naar kennis over het ecologische functioneren van het Amelander Zeegat

van den Bogaart, L., van Hal, R., van der Meijden, M., Brasseur, S., Baptist, M. & Wijsman, J., Apr 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 60 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C032/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Desktop study on autecology and productivity of European lobster (Homarus gammarus, L) in offshore wind farms

Rozemeijer, M. J. C. & van de Wolfshaar, K. E., Feb 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 64 p. (Wageningen Marine Research report; no. C109/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ecology of the brown crab (Cancer pagurus): and production potential for passive fisheries in Dutch offshore wind farms

Tonk, L. & Rozemeijer, M. J. C., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 48 p. (Wageningen Marine Research report; no. C064/19A)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Inventory of potential new anti-fouling strategies inspired by nature

Foekema, E., Asjes, A. & van den Boomgaard, B., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 25 p. (Wageningen Marine Research report; no. C048/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring getijdenturbines Oosterscheldekering: Jaarrapportage 2018

Leopold, M. (ed.) & Scholl, M. (ed.), 11 Mar 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 80 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C010/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van paraffine-achtige stoffen op Nederlandse stranden en in magen van Noordse Stormvogels

van Franeker, J. A., Kühn, S., Kotterman, M. & Kwadijk, C., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C001/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NatuurBalans Noordzee: voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de balans van de leefomgeving

Tamis, J. E., Jongbloed, R. H., Asjes, A., de Vries, P. & Piet, G. J., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 132 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C034/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

NatuurVerkenning voor de Noordzee: voorbeeld uitwerking van een Noordzee bijdrage aan de Natuurverkenningen

Jongbloed, R. H., Tamis, J. E., de Vries, P. & Piet, G. J., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 83 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C055/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkelingen van het macrozoöbenthos in het Grevelingenmeer 1992-2016

Mulder, I., Escaravage, V., Tangelder, M. & Ysebaert, T., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 68 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C021/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PMR Monitoring Natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren: Veld- en datarapport campagnes met bodemschaaf in 2016, 2017 en 2018

Craeymeersch, J. A., Perdon, K. J., van Zwol, J., Jol, J., Brummelhuis, E. B. M. & van Asch, M., 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C059/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reconstructie van het Japanse oesterbestand in de Oosterschelde

Troost, K. & van Asch, M., 11 Nov 2019, IJmuiden: Stichting Wageningen Research, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO). 14 p. (CVO rapport; no. 19.008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten PAK-metaboliet van het Rijkswaterstaat JAMP monitoringsprogramma 2015 t/m 2017 van bot (Platichthys flesus L.): gehalten aan 1-hydroxypyreen in galweefsel van vrouwelijk botten

Sneekes, A. C., Tjon-Atsoi, M. & van Barneveld, E., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 17 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C031/19)(RWS-rapport; no. BM 19.04)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP2017 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.): biologische en chemische gegevens van JAMP Bot

Sneekes, A. C. & van Barneveld, E., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 47 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C045/18)(RWS-rapport; no. BM 18.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The consequences of seabird habitat loss from offshore wind turbines, version 2: Displacement and population level effects in 5 selected species

van Kooten, T., Soudijn, F., Tulp, I., Chen, C., Benden, D. & Leopold, M., Jul 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 116 p. (Wageningen Marine Research report; no. C063/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TMAP Kwelders (2019): Tussenrapportage WOT-04-009-035.02

Elschot, K., van Puijenbroek, M. E. B., van der Wal, J. T., Sonneveld, C. & Lagendijk, D. D. G., 2019, (WOt-interne notitie; no. 288)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Toxicity of 3 water samples tested with the Acute fresh crustacean test using Daphnia magna: Test report

Keur, M. C. & Kaag, N. H. B. M., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 10 p. (Wageningen Marine Research report; no. C080/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toxicity of 3 water samples tested with the Algae growth inhibition test using Raphidocelis subcapitata: Test report

Keur, M. C. & Kaag, N. H. B. M., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 11 p. (Wageningen Marine Research report; no. C081/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toxicity of 3 water samples tested with the Bacteria luminescence inhibition testusing Vibrio fischeri (Microtox): Test report

Keur, M. C. & Kaag, N. H. B. M., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 10 p. (Wageningen Marine Research report; no. C082/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Toxicity of DMSO extracts tested with 4 freshwater bioassays: Test report

Keur, M. C., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 13 p. (Wageningen Marine Research report; no. C134/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Upscaling positive effects of scour protection in offshore wind farms: Quick scan of the potential to upscale positive effects of scour protection on benthic macrofauna and associated fish species

Coolen, J. W. P., Lengkeek, W., van der Have, T. & Bittner, O., Jan 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 34 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C008/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van bemonsteringen in het IJsselmeer en Markermeer met de verhoogde 4m-boomkor versus de A-toomkuil

van der Sluis, M., de Vries, P., Kampen, J. & Niemeijer, B., Sep 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 49 p. (Wageningen Marine Research report; no. C084/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Activiteiten van de vissersvloot in de toegangsbeperkte gebieden in de Voordelta: periode 2008 tot en met 2017

de Vries, P. & Glorius, S., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 41 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C090/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gehalten organotin en effecten bij de Gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2017: biologische gegevens van Mariene slak

Sneekes, A. C., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 20 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C058/18)(RWS-rapport; no. BM 17.10)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Meetplan 2019 Amelander Zeegat: T1 Ecologie buitendelta

van Hal, R., Wijsman, J., van den Bogaart, L. & Baptist, M., Dec 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 39 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C108/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee: situatie 2017

Glorius, S. T., Meijboom, A., van der Wal, J. T. & Cremer, J. S. M., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 55 p. (WOt-technical report; no. 138)(Wageningen Marine Research rapport; no. C018/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The consequences of seabird habitat lossfrom offshore wind turbines: displacement and population level effects in 5 selected species

van Kooten, T., Soudijn, F., Tulp, I., Chen, C., Benden, D. & Leopold, M., 2018, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 98 p. (Wageningen Marine Research report; no. C003/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access