Research Output 1976 2019

Filter
Report
1976

Agricultural Production Credit Scheme for Plateau State, Nigeria

Bouman, F. J. A., 1976, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De Ombudsman

Polak, J. M., 1976, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Rijstcooperaties in Midden-Java

Bouman, F. J. A., 1976, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Vormen en beginselen van rechtspraak

Polak, J. M., 1976, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1977
1978

Report of the Commission of Dialogue

Bouman, F. J. A., 1978, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Report on Review Mission Project QTA-Rl, Semarang, Central Java

Bouman, F. J. A., 1978, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Risk Management

Bouman, F. J. A., 1978, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The role of credit in development

Bouman, F. J. A., 1978, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1979

Financial technology of the informal sector

Bouman, F. J. A., 1979, Wageningen: Approach, Kleine Boeren-groep.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapport n.a.v. een werkbezoek aan Indonesia

Bouman, F. J. A., 1979, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Report of a review mission

Bouman, F. J. A., 1979, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1981

Case study Tunisia

Bouman, F. J. A., 1981, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Innoverende vormen van kredietverlening in ontwikkelingslanden: een urgentieverklaring

Bouman, F. J. A. & Houtman, R., 1981, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1982

Cooperative thrift and credit societies in Kegalle

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

De cooperatieve afzet van groenten en fruit in West Java

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Dewi Sri in Indonesia

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Rijstcooperaties in Midden Java

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Sarvodaya en de Tamils/ Het Kegalle spaar- en kredietproject/ Het communityshop project

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The Sarvodaya Estate Programme in Sri Lanka

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

The Y.S.T.M. in Indonesia

Bouman, F. J. A., 1982, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1983

BRAC in Bangladesh, an imaginative approach to credit for the rural poor

Bouman, F. J. A., 1983, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kredietverlening in Indonesia: het KIK/KMKP programma in Jabotak

Bouman, F. J. A., 1983, Unknown Publisher. 17 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1984

Rapport over kleine landbouwprojecten in Sierra Leone

van Eldijk, A., 1984, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Voortgangsverslag mbt onderzoek in Sierra Leone

van Eldijk, A., 1984, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1985

Preadvies aan NOVIB terzake 'St. Joseph Parish cooperative Credit Union' in Philippijenen

Bouman, F. J. A., 1985, Unknown Publisher. 5 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Preliminary final report of the first period of field research and Mutual Help on Ambon

von Benda-Beckmann, F. & von Benda-Beckmann, K., 1985, Unknown Publisher. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1986

De SNV en Cooperatie, een evaluatie.

Baayens, I. & Hospes, O., 1986, Unknown Publisher. 79 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Informal savings and credit arrangements in Malaysia.

van Nieuwkoop, M., 1986, Unknown Publisher. 60 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1987

De spelregels van de ruimtelijke ordening 1986.

Brussaard, W., 1987, Unknown Publisher. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Juridische en bestuurlijke aspecten van recreatief (mede)gebruik in landelijke gebieden.

Brussaard, W., 1987, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Landschapsregelgeving.

van der Velde, M. & de Jong, E. C., 1987, Unknown Publisher. 74 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1988

Les regles en 1986 dans l'amenagement du territoire aux Pays-Bas.

Brussaard, W., 1988, Unknown Publisher. 51 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Waar geen wil is is geen wet. De regelgeving inzake de veiligheid van hartkleppen, Dalkonschildjes, pacemakers en andere medische hulpmiddelen.

van den Bogaard, J. H. M. & Snijders, G. M. F., 1988, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1989

Fair and unfair: A study into the Bethma-system in two Sri Langkan village irrigation systems.

de Jong, I. H., 1989, Colombo: IIMI. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat kunnen agrarische vrouwen hebben aan de Vijfde EG Richtlijn? : Gelijke behandeling vrouwen en mannen in het midden- en kleinbedrijf met inbegrip van de landbouw

Klaver, L., 1989, Wageningen: Wetenschapswinkel. 29 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 36)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
1993

Sociale zekerheid in de landbouw in vijf Europese landen.

Melita, F., 1993, Wageningen: Wetenschapswinkel. 125 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 78)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
1995

Een brede kijk op waterbeheer. Een juridisch-bestuurlijke evaluatie van het instrumentarium van de Wet op de waterhuishouding.

Brussaard, W., van der Velde, M., van As, C. J., Blom, G., Haerkens, H. M. J., Hagelaar, J. L. F., Ovaa, B. P. S. A. & van der Vlist, M. J., 1995, Unknown Publisher. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

Een gat in de markt of in de hand: spaar- en kredietaktiviteiten van partners van ICCO nader bekeken.

Hospes, O. & Sluijs, J., 1996, Unknown Publisher. 71 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Juridisch - bestuurlijke aspecten van de realisering van het landschapsbeleid

Ampt - Riksen, V. W. M. M., van den Aarsen, L. F. M. & Brussaard, W., 1996, Wageningen: DLO-Staring Centrum. 208 p. (Rapport / DLO-Staring Centrum; no. 468)(Onderzoeksreeks nota landschap; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rechten van vrouwen op de natuurlijke hulpbronnen land en water.

von Benda-Beckmann, K., de Bruijn, M., van Dijk, J. W. M., Hesseling, G., van Koppen, B. & Res, L., 1996, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

Is There A Case for Group-Based Savings in Kilimanjaro Region, Tanzania?

Hospes, O., 1997, Rome: FAO. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Les droits des femmes sur les resources naturelles, en particulier la terre et l'eau.

von Benda-Beckmann, K., de Bruijn, M., van Dijk, J. W. M., Hesseling, G., van Koppen, B. & Res, L., 1997, Unknown Publisher.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rights of women to the natural resources land and water.

von Benda-Beckmann, K., de Bruijn, M., van Dijk, J. W. M., Hesseling, G., van Koppen, B. & Res, L., 1997, The Hague: Ministry of Foreign Affairs. 59 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The Dynamics of Conserving Movable Property in Western Province, Zambia.

Hospes, O., 1997, Rome: FAO. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

The Special Programme on Food Security of Dodoma Region, Tanzania: Déja Vu.

Hospes, O., 1997, Rome: FAO. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1999

Inkomensgenererende Activiteiten : Thematische deelstudie van de Balansstudie Programma-evaluaties

Hospes, O., 1999, Unknown Publisher. 58 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional