Research Output

Filter
Report
2018

Bouwen aan vertrouwen: woningbouwprogrammering aan de vooravond van de omgevingswet: eindrapport PROSPER-onderzoek

Wichard, L., Janssen-Jansen, L. & Spit, T., 2018, Wageningen: Wageningen Universiteit, Land Use Planning. 79 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Klimaatverandering in de Grote Polder en Polder Groenendijk: Workshopverslag

Goosen, H., de Rooij, L. L., Steingröver, E. G., Opdam, P. F. M., de Haan, E. & Dekkers, F., Jan 2017, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 18 p. (Wageningen Environmental Research rapport)(Groene Cirkels rapport; no. 6)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden: handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten

van Rooij, S. A. M., Cormont, A., Geertsema, W., Haag, M., Opdam, P. F. M., Reemer, M., Spijker, J. H., Snep, R. P. H., Steingröver, E. G. & Stip, A., 2016, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 41 p. (Alterra-rapport; no. 2720)(Groene cirkels rapport; vol. 5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987-2015 : een analyse, met de nadruk op ontwikkelingen in de laatste zeven jaar

Jaarsma, C. F., 2016, Wageningen: Wageningen University & research, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 114 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvroming; no. nummer 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2015

Doelmatigheid corporatiebezit Amsterdam: Analyse van het woningbezit van Stadgenoot

Jonkman, A. & Janssen-Jansen, L., 2015, Amsterdam: University of Amsterdam.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Doelmatigheid woningbestand De Key

Jonkman, A. & Janssen-Jansen, L., 2015, University of Amsterdam.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Doelmatigheid woningbestand Eigen Haard

Jonkman, A. & Janssen-Jansen, L., 2015, University of Amsterdam.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Op weg naar een klimaatactieve regio : een verkenning van knelpunten en kansen voor een klimaatactief Arnhem, Lochem en Zutphen

Limbeek, M. C. E., Hagens, J. E., van Hattum, T., Massop, H. T. L. & van Kemenade, M. J. J. M., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 60 p. (Alterra-rapport; no. 2646)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Op weg naar een natuurinclusieve duurzame landbouw

Sanders, M. E., Westerink, J., Migchels, G., Korevaar, H., Geerts, R. H. E. M., Bloem, J., van Alebeek, F. A. N., Schotman, A. G. M., Melman, T. C. P., Plomp, M., Muskens, G. J. D. M. & van Och, R. A. F., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report of case study city portraits: Appendix Green Surge study on urban green infrastructure planning and governance in 20 European case studies

Hansen, R., Buizer, I. M., Rall, E., DeBellis, Y., Elands, B. H. M., Wiersum, K. F. & Pauleit, S., 2015, EU. (project Green Surge; no. EU FP7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Towards diverse and sustainable governance – Assessment of biocultural diversity (BCD) in European cities

Vierikko, K., Buizer, I. M., Elands, B. H. M., Buijs, A. E., Konijnendijk Van-den Bosch, C. & Niemelä, J., 2015, New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs. 4 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

DIMO, a plant dispersal model

Wamelink, G. W. W., Jochem, R., van der Greft, J. G. M., Franke, J., Malinowska, A. H., Geertsema, W., Prins, A. H., Ozinga, W. A., van der Hoek, D. C. J. & Grashof-Bokdam, C. J., 2014, Wageningen: Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu). 12 p. (WOt-paper; no. 37)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Factsheet rapport adaptatiemaatregelen, Care 2014, thema 3: klimaatbestendig maken van het platteland

Vos, C. C., Grashof-Bokdam, C. J., Stremke, S., Oudes, D., Reidsma, P., Schaap, B. F., Bakker, M. M., van Dijk, J. & Witte, F., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 96 p. (Kennis voor Klimaat)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gouden driehoek? : discoursanalyse van het topsectorenbeleid

de Haas, W., van Assche, K. A. M., Pleijte, M. & Selnes, T., 2014, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 75 p. (Alterra-rapport; no. 2581)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het Nieuwste Cahier #01: BrabantStad

Janssen, J., 2014, Eindhoven: Lecturis i.s.m. BrabantKennis. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Karakterschetsen : Nationale onderzoeksagenda Erfgoed en Ruimte : Deel 1: Kennisagenda

Janssen, J., Luiten, E., Renes, H. & Rowendal, J., 2014, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 54 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Naar een dorpshart voor Spijk : een levend dorp met een rijke geschiedenis

Kruit, J., ten Cate, B. & Beljaars, D. N. M., 2014, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 60 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 302)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuur inzetten voor duurzaamheid. Een essay als bijdrage aan de nieuwe natuurvisie van de Rijskoverheid

Opdam, P. F. M., Vos, C. C., Luttik, J. & Westerink, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 77)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Parkstad Limburg Energietransitie (PALET): Ambitiedocument

Delheij, V., van der Straten, R., Stremke, S., Oudes, H. H., Broers, W., Kimman, J., Bongers, J., Janssen, F., Weusten, P., Hugtenburg, J. & Meeuwsen, A., 2014, Stadsregio Parkstad Limburg. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Duurzame Transport Corridor Betuwe Tussenrapportage (Arnhem: Provincie Gelderland)

Stremke, S., Oudes, H. H., Obbink, M. H., de Jonge, J. & Gelink, J., 2013, Wageningen Universiteit. 39 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Energielandschap in de gemeente Brummen; ideeën, mogelijkheden en kansen

van der Knaap, W. G. M., 2013, Netherlands: Wageningen University. 171 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Sociale cohesie in Nederwetten : samen werken aan de toekomst van het dorp

Aalvanger, A. & de Boer, T. A., 2013, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 62 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0

van der Greft-van Rossum, J. G. M., Reijnen, M. J. S. M., Ozinga, W. A., Pouwels, R., van Eupen, M., de Bruijn, A. M. G., Kuipers, H., Hennekens, S. M. & Malinowska, A. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. ( WOt-werkdocument ; no. 337)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Duurzaam landgebruik en prestatie-indicatoren : een case studie voor de Peel

Cormont, A., van Diepen, C. A., Hack-ten Broeke, M. J. D., Jansen, P. C., Janssen, S. J. C., Roelsma, J., Roest, C. W. J., Smeets, P. J. A. M. & Uiterwijk, M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport; no. 2335)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kosteneffectiviteit van natuurgebieden op het land : eerste verkenning met ruimtelijke optimalisatie biodiversiteit

Rudrum, D. P., Verboom, J., Kruseman, G., Leneman, H., Pouwels, R., van Teeffelen, A. J. A. & Clement, J., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 65 p. (WOt-werkdocument; no. 315)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ondernemen met landschapsdiensten : hoe houtwallen, stadsparken en watergangen duurzaam kunnen bijdragen aan economie en leefomgeving

Steingröver, E. G., Opdam, P. F. M., van Rooij, S. A. M., Grashof-Bokdam, C. J. & van der Veen, M., 2012, Wageningen: Alterra. 37 p. (Alterra-rapport; no. 2208)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen : een analyse voor de periode 1987-2010

Jaarsma, C. F. & de Vries, J. R., 2012, Wageningen: Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 80 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. nr. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

0ver de Neder-Rijn : onderzoek naar het gebruik van het Lexkesveer

de Vries, J. R. & Beunen, R., 2011, Wageningen: Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 27 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. nr. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in 2010

de Vries, J. R., van den Brink, T. & Jaarsma, C. F., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 102 p. (Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel; no. XXIV)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Dorpsidentiteit: op zoek naar eenheid in verscheidenheid : vijf methoden waarmee dorpsbewoners hun dorpsidentiteit expliciet kunnen maken

Aalvanger, A. & Beunen, R., 2011, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 58 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 275)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Herijking van de Ecologische Hoofdstructuur : quick scan van varianten

Bredenoord, H., van Hinsberg, A., de Knegt, B., Leneman, H., Gaaff, A., Pouwels, R. & Schmidt, A. M., 2011, Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 56 p. (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving; no. nr. 500414007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het gebruik van Fietspad 10

de Vries, J. R. & Jaarsma, C. F., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 23 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. nr. 110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Het recreatief gebruik van de Sysselt en de Ginkelse Heide

Beunen, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 31 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Nunspeet

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het recreatief gebruik van het Veluwetransferium Posbank

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 38 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het recreatief gebruik van P-Veluwe Drieseberg

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 34 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het recreatief gebruik van P-Veluwe Lappendeken

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 29 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het recreatief gebruik van P-Veluwe Poolseweg

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het recreatief gebruik van P-Veluwe Van 't Hoffweg

de Schutter, L., Beunen, R. & Oosterhaven, R., 2011, Wageningen: Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 32 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed

van der Grift, E. A., Bugter, R. J. F., Goossen, C. M., Griffioen, A. J., Jochem, R., de Jong, J. J. & Snep, R. P. H., 2011, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2209)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurbrug Oss : advies positionering, ontwerp en landschappelijke inpassing

van der Grift, E. A., van der Sluis, T., Snep, R. P. H., Jaarsma, C. F., de Vries, J. R., Boers, J. & Kruit, J., 2011, Wageningen: Alterra. (Alterra-rapport; no. 2138)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurcompensatie : kansen, knelpunten en rekenregels

Broekmeyer, M. E. A., Bugter, R. J. F. & van Teeffelen, A. J. A., 2011, Wageningen: Alterra. 58 p. (Alterra-rapport; no. 2240)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels natuurcompensatie : een korte literatuurstudie en brainstorm naar methodieken voor ecologische en financiële rekenregels bij natuurcompensatie EHS

Broekmeyer, M. E. A., Bugter, R. J. F. & van Teeffelen, A. J. A., 2011, Wageningen: S.n. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen

Jaarsma, C. F., Wildervanck, C., Hendriks, M. & Beunen, R., 2011, Wageningen: Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 120 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg?

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Pouwels, R., van Eupen, M., Spek, G. J. & Oord, J. G., 2011, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-report; no. 2207)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access