Research Output

Report

Van boerenkar tot PC Hoofttractor : over veranderd gebruik van plattelandswegen

Jaarsma, C. F., Wildervanck, C., Hendriks, M. & Beunen, R., 2011, Wageningen: Wageningen UR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 120 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland

Westerink - Petersen, J., van Straalen, F. M., Schrijver, R. A. M., Schaap, B. F., Nijhoff, J., ten Have, P., Brummelhuis, A., Brink, M. & Egas, E., 2010, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 66 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 269)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van idee tot innovatie: Methoden en technieken voor procesbegeleiders ter ontwikkeling van een innovatieagenda

Groot, A. M. E., Havinga, H. & Volker, K., 2004, Wageningen: Alterra-WUR.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkeer in het buitengebied van de gemeente Brummen : samen op weg naar oplossingen!

van den Berg, L. L., Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2005, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 90 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 214)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkeer in het buitengebied van de gemeente Brummen: Samen op weg naar oplossingen!; Beleidssamenvatting

Webster, M. J. & Jaarsma, C. F., 2005, Wageningen: WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkeer is als water... : overlast, veiligheid, bereikbaarheid en landschapskwaliteit in de casus Erp, Brabant

Hoofwijk, H., Stobbelaar, D. J., Simons, M. J. A. & Jaarsma, C. F., 2007, Wageningen: WUR, Wetenschapswinkel. 77 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 235)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Verkeersmonitoring Posbank gebied; Analyse van het recreatieverkeer en het autobezoek in de periode november 2002 - oktober 2003

Beunen, R. & Jaarsma, C. F., 2004, Wageningen: WUR, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 64 p. (Nota / Wageningen Universiteit, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning; no. nr. 97)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen : een analyse voor de periode 1987-2010

Jaarsma, C. F. & de Vries, J. R., 2012, Wageningen: Wageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 80 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. nr. 114)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkeersonveiligheid Landbouwvoertuigen; verkeersongevallen met landbouwvoertuigen - Een analyse voor de periode 1987-2008

Jaarsma, C. F. & de Vries, J. R., 2010, Wageningen: WUR; LSG Landgebruiksplanning. 78 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. nr. 108)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Open Access

Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987-2015 : een analyse, met de nadruk op ontwikkelingen in de laatste zeven jaar

Jaarsma, C. F., 2016, Wageningen: Wageningen University & research, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning. 114 p. (Nota / Vakgroep Ruimtelijke Planvroming; no. nummer 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vluchtige dingen in beton : over cultuurhistories en ruimtelijke ordening

van Assche, K. A. M. & de Jong, H. C., 2005, Wageningen: Wageningen UR. 104 p. (Wageningen Studies in planning, analyse en ontwerp; no. 005)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Voedsel en ruimtelijke planning : een verkenning

van der Valk, A. J. J. & Neuvel, J. M. M., 2009, Wageningen: Wageningen Universiteit. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wageningen UR en transities : werkboek 2005/2006

Poppe, K. J., During, R., Spoelstra, S. F. & Schoorlemmer, H. B., 2006, Den Haag: LEI. 66 p. (Rapport / LEI : Domein 7, Gamma, instituties, mens en beleving)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0

van der Greft-van Rossum, J. G. M., Reijnen, M. J. S. M., Ozinga, W. A., Pouwels, R., van Eupen, M., de Bruijn, A. M. G., Kuipers, H., Hennekens, S. M. & Malinowska, A. H., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. ( WOt-werkdocument ; no. 337)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wateroverlast en Watertekort: percepties op risico's en consequenties voor de ruimtelijke ordening

Neuvel, J. M. M., 2004, Bilthoven, the Netherlands: National Institute for Public Health and the Environment. 111 p. (RIVM rapport; no. 500023002)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Waterwinnen met kwaliteit: haalbaarheidstudie lange-termijn opties voor grotere watereenheden.

Ligtvoet, W., van Buuren, M. & Timmermans, J., 1997, Unknown Publisher. 89 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wegen in de omslag: het vervolg. Toepassing van een toedelingsmethode voor beheerskosten van wegen in het waterschap "De Waterlanden" anno 1999.

van Dijk, T. & Jaarsma, C. F., 1998, Wageningen: Unknown Publisher. 58 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 74)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wilde zwijnen in Limburg : wat zijn de consequenties van meer leefgebieden voor wilde zwijnen in Limburg?

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Lammertsma, D. R., Pouwels, R., van Eupen, M., Spek, G. J. & Oord, J. G., 2011, Wageningen: Alterra. 114 p. (Alterra-report; no. 2207)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WUR-VROM, atelier landschapsarchitectuur : naoorlogse woonwijken

de Josselin de Jong, F. O. T. & van der Knaap, W. G. M., 2005, Wageningen: WUR, Landschapsarchitectuur. 70 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zelfevaluatie KB-01 2006-2009

Opdam, P. F. M. & Oosterbaan, A., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 144 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Zelforganisatie en ruimtegebruik. Van open netwerken en gesloten gemeenschappen

Aarts, N. & During, R., 2006, Utrecht: InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. 55 p. (http://edepot.wur.nl/26963; no. nr. 06.2.129)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
Web publication/site

Collectieven en het belang van handen schudden

Gerritsen, A. L. & Westerink, J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

De kringloop schept ruimte

Westerink, J., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

De veerkrachtige stad

Janssen, J., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Innovatie begint bij gevoel voor gemeenschap (interview)

Janssen, J., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

'Klimaat vergroot het conflict tussen boer en natuur'

Bakker, M. M., 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Kosmologie van de monumentenzorg

Janssen, J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Landbouwverkeer moet en kan veiliger

Jaarsma, C. F., Hoofwijk, H. & de Vries, J. R., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Mind your Gap

Buizer, I. M., 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Putting a Price Tag on Nature’s Defenses

Zimmer, C., Schroter, M., de Groot, R. S., van der Ploeg, S., van Oudenhoven, A. P. E., Remme, R. P. & Opdam, P. F. M., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access
Open Access

Van gearrangeerd huwelijk tot dynamische verhouding. De relatie tussen erfgoed en ruimtelijke ordening.

Janssen, J., Luiten, E., Renes, J. & Rouwendal, J., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Open Access

Vanuit het midden

Janssen, J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Verborgen fietsleed: Ontwikkelingen in de verkeers(on)veiligheid van fietsende senioren

Jaarsma, C. F. & Neuvel, J. M. M., 25 Mar 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Zorg dat collectieven "van de boeren" zijn

Westerink, J., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional