Research Output

2001

Mobiliteit met beleid: verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid in het landelijk gebied?

Jaarsma, C. F. & Willems, G. P. A., 2001, Mobiliteit en beleid. Bruinsma, F., van Dijk, J. & Gorter, C. (eds.). Assen: Van Gorcum, p. 123-153

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Monitoring recreatieverkeer op de Posbank. Voorstel voor een methode in het volgende decennium, op basis van een analyse van de monitoring in de jaren negentig

Baltjes, C. R. & Jaarsma, C. F., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 54 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 87)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XI. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2000 - februari 2001

Beunen, R., Jaarsma, C. F. & Webster, M. J., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 100 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 91)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdamse Waterleidingduinen - deel VI. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in 2000

Webster, M. J. & Jaarsma, C. F., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 144 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 90)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Monitoring van de effecten van Duurzaam Veilig: 'meten is weten' in 60 km/h-gebieden

Jaarsma, C. F. & Hauptmeijer, W. M., 2001, Verkeerskundige werkdagen : Verkeerskundige werkdagen, Hilversum, 2001. Hilversum: CROW, p. 203-214

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Monitoring van de recreatie-mobiliteit: 'meten is weten' bij natuurgebieden

Jaarsma, C. F., 2001, Verkeerskundige werkdagen: Verkeerskundige werkdagen, Hilversum, 2001. Hilversum: CROW, p. 191-202

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Omgevingsplanning, een verkenning. Over de aard en reikwijdte van een nieuw planologisch begrip

Hidding, M. C. & Kerstens, M., 2001, Omgevingsplanning, een innovatief proces. de Roo, G. & Schwartz, M. (eds.). Den Haag: Sdu uitgevers, p. 19-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Planning within heterogeneous landscapes: confronting the patterns of movement and processes in time and space of man and animal

Willems, G. P. A., van der Knaap, W. G. M. & Jaarsma, C. F., 2001, Proceedings for 16th Annual Symposium of the U.S. regional association of the International Association of Landscape Ecology : Pattern, Process, scale and Hierarchy; interactions in human dominated and natural landscapes, Arizona, 2001 / Dr Jianguo "Jingl. Phoenix (Arizona): Arizona State University, p. 219

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract

Recreatietransferia op Walcheren: en hoe?

Vernooy, P. A. G. & Jaarsma, C. F., 2001, "Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2001: wie doet wat?" : Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (C.V.S.), Delft, 2001. - Delft : CVS, 2001. p. 177-191

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Spatial Planning in The Netherlands

van der Valk, A. J. J., 2001, Proceedings of congress 'Trading Places and Airport Cities', Amsterdam, August 2000. Amsterdam: AME/ASAP/Universiteit van Amsterdam, p. 15-30

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Studiedag SAB - gemeente Goor, handleiding

Carsjens, G. J., 2001, Wageningen: Wageningen Universiteit. 51 p.

Research output: Book/ReportBookProfessional

The Dutch Planning Experience

van der Valk, A. J. J., 2001, Trading Places: An international exchange of people, places and planning ideas between Europe and the U.S. August 1st - August 31st, 2000. p. 17-28

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Toetsingsonderzoek naar de ontsluiting van het Kennemerstrand

Beunen, R., Jaarsma, C. F. & Hauptmeijer, W. M., 2001, Wageningen: Wageningen UR. 54 p. (Nota vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 88)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Tool for integrating environmental aspects in local physical planning

Carsjens, G. J., 2001, Abstract, computer and poster demonstration at: Honey, I shrunk the space : Planning in the Information Age. 37th International IsoCarp Congress, Utrecht, 2001. p. 2

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract

To plan or not to plan: Het metropolitane landschap tussen Seattle en Vancouver in de knel

van den Brink, A. & van der Valk, A. J. J., 2001, In : Landwerk. 4, p. 45-48

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Verkeersveiligheid in relatie tot aanrijdingen met dieren

Jaarsma, C. F., Kamphorst, D. A. & Kleijberg, R. J. M., 2001, Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering. Nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341. DWW Ontsnipperingsreeks Deel 39. Piepers, A. A. G. (ed.). Delft: Rijkswaterstaat, p. 57-78

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Versnippering door bestaande infrastructuur

van der Grift, E. A., Hoogeveen, Y. R., Kamphorst, D. A., Jaarsma, C. F., Kleijberg, R. J. M., Piepers, A. A. G., Snep, R. P. H., Soesbergen, M., Veenbaas, G. & de Vries, J. G., 2001, Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering. Nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341. DWW Ontsnipperingsreeks Deel 39. Piepers, A. A. G. (ed.). Delft: Rijkswaterstaat, p. 47-73

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Versnippering en de toekomstige ontwikkeling van infrastructuur

Cuperus, R., Fliervoet, L., van der Grift, E. A., Hoogeveen, Y. R., Jaarsma, C. F., Kamphorst, D. A., Knaapen, J. P., Piepers, A. A. G., Snep, R. P. H., Soesbergen, M. & de Wit, A. J. W., 2001, Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering. Nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341. DWW Ontsnipperingsreeks Deel 39. Piepers, A. A. G. (ed.). Delft: Rijkswaterstaat, p. 113-132

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

2002

A new method to assess the landscape values of rural road networks

Willems, G. P. A., Jaarsma, C. F. & Beunen, R., 2002, In : Zeitschrift für Kulturtechnik und Landentwicklung. 43, p. 205-211

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Arbeid en zorg vraagt om aandacht van de ruimtelijke ordening

Hidding, M. C., 2002, Handboek ruimtelijke ordening en milieu 2002/2003. Roggema, R. E. (ed.). Alphen aan den Rijn: Kluwer, p. 45-52

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Begrippenkader Groen-Blauwe Dooradering

van Langevelde, F., Bugter, R. J. F., Dijkstra, H., Dirksen, J., Hendriks, C. M. A., Opdam, P. F. M. & Schotman, A. G. M., 2002, Wageningen: Alterra. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beyond fragmentation : new concepts for urban-rural development

Hidding, M. C. & Teunissen, A. T. J., 2002, In : Landscape and Urban Planning. 58, p. 297-308

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

29 Citations (Scopus)

De etalage : milieubeoordelingsmethoden revisited!

Carsjens, G. J., Schaminée, A. & Westerdiep, J., 2002, In : ROM Magazine. 20, 11, p. 34-35

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

De toepassing van STEPP in de planningspraktijk

Carsjens, G. J., 2002, Geo-Informatiedag Nederland 2002, Presentaties en demonstraties over onderzoek, ontwikkeling en praktijktoepassing op het gebied van geo-informatie, Reehorst Ede, 15 februari 2002. Fendel, E. M. (ed.). p. 47-48

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Developing Sustainable Rural Land Use Systems

van Lier, H. N., 2002, The Sustainability of Rural Systems - Geographical Interpretations / Bowler, Bryant & Cocklin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, p. 189-210

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Expertise as Power : Knowledge Management in a Public-Sector Operational Organisation

de Haas, W. & van den Brink, A., 2002, Beyond Knowledge Productivity, Report of a Quest. van Aken, T. & van Engers, T. M. (eds.). Utrecht: Lemma Publishers, p. 191-211

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Financing local rural road maintenance : who should pay what share and why?

Jaarsma, C. F. & van Dijk, T., 2002, In : Transportation Research. A, Policy and practice. 36, p. 507-524

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

16 Citations (Scopus)

Flexibele afsprakenkaders voor een meervoudige groene ruimte : nieuwe afspraken!

van Ark, R. G. H. & van der Valk, A. J. J., 2002, In : ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling. 20, 12, p. 28-29

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Fragmentation and land use planning : an introduction

Carsjens, G. J. & van Lier, H. N., 2002, In : Landscape and Urban Planning. 58, p. 79-82

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

24 Citations (Scopus)

GIS as a tool to address environmental issues in rights-of-way planning and management : the example of rural road networks

Jaarsma, C. F. & Willems, G. P. A., 2002, Environmental Concerns in Rights-of-way Management. Goodrich-Mahoney, J. W., Mutrie, D. F. & Guild, C. A. (eds.). Amsterdam [etc.]: Elsevier Science, p. 553-562

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Het planstelsel van de landinrichting

van den Brink, A., 2002, Planning voor stad en land. Hidding, M. C. (ed.). Bussum: Coutinho, p. 85-108

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Het verleiden van automobilisten om naar natuurtransferia te komen : de rol van recreatieonderzoek en verkeersmonitoring

Beunen, R. & Jaarsma, C. F., 2002, 29e Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Amsterdam, 28 en 29 november 2002. p. 129-144

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Integrated waste management in Wannian County, Jiangxi Province, People's Republic of China

Narrod, C., Carsjens, G. J., Somchai Chantsavang, Vadnjal, D., Ke Bingsheng, Zhao Xiaomin, Luo Qixiang & Li Guoxue, 2002, Rome: FAO. 29 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kwaliteit in complexiteit; ruimtelijke kwaliteit en de kennisontwikkeling daarover

van Assche, K. & Jacobs, M., 2002, Wageningen: Alterra. 101 p. (Alterra-rapport; no. 601)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwaliteitsverbetering van de zandgebieden

van den Brink, A. & Heinen, J., 2002, Planning voor stad en land. Hidding, M. C. (ed.). Bussum: Coutinho, p. 179-205

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Landbouw in de nieuwe EU-landen

Damen, J., van den Brink, A. & van Duinhoven, G., 2002, In : Landwerk. 3, p. 40-43

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Landbouw in het landschap : wat heeft de biologische landbouw te bieden aan het Nederlandse landschap?

Hendriks, C. J. M. & Stobbelaar, D. J., 2002, In : Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 19, 4, p. 215-225

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Open Access

Landschapskwaliteit in beweging. Veranderend landbouwbeleid biedt vooral biologische landbouw kansen

Stobbelaar, D. J., 2002, In : Ekoland. 22, 7/8, p. 8-9

Research output: Contribution to journalArticlePopular

Open Access

Land Use Planning : A Key to Sustainable Development

van Lier, H. N. & De Wrachien, D., 2002, Actual Tasks on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 2002. Opatija, p. 171-184

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Land Use Planning : an input for Sustainable Land Use

van Lier, H. N., 2002, Sustainable Land Use, Beijing, China, 2002. Beijing, p. 1-17

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Large-scale reconstruction of areas with intensive livestock holdings : regional challenges and prospects

van den Brink, A. & Heinen, J., 2002, Les regions en face de l'aménagement du territoire, du droit et de la protection de l'environnement : 31e Symposium International FESF Strasbourg, Strasbourg, 2002 / Erich Weiss & Tanja Zangger. Bern: Peter Lang, p. 271-284

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Minder rijksinvloed, hardere resultaten bij gebiedsgericht beleid : een nieuw sturingsmodel voor het landelijk gebied

van Ark, R. H. G. & van den Brink, A., 2002, In : Landwerk. 3, p. 33-38

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer? Een onderzoek met behulp van geo-informatie en multivariate analyse

Baltjes, C. R. & van Langevelde, F., 2002, GIN 2002. Geo-informatiedag Nederland (GIN), Ede, Nederland, 15 Februari 2002. Fendel, E. M. (ed.). p. 112-120

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference paper

Monitoringsonderzoek recreatie duingebied Meijendel - deel XII. Analyse van het recreatieverkeer en het recreatiebezoek in de periode maart 2001 - februari 2002

Beunen, R., Webster, M. J. & Jaarsma, C. F., 2002, Wageningen: Wageningen UR. 98 p. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 92)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoringsonderzoek recreatie in de Amsterdam Waterleidingduinen - Deel VII. Analyse van het recreatiebezoek en het recreatieverkeer in het jaar 2001

Webster, M. J., Jaarsma, C. F. & Beunen, R., 2002, Wageningen: Wageningen UR. 144 p. (Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming; no. 93)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurlijk combineren! Realisatie van ecologische verbindingszones in het licht van meervoudig ruimtegebruik

van Ark, R. G. H. & Beunen, R., 2002, In : Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde. 19, 2, p. 123-128

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

New strategies for spatial planning in The Netherlands : the role of regional contracts for the advancement of multiple land use

van Ark, R. G. H. & Hidding, M. C., 2002, Collaborative planning for the metropolitan landscape : Isomul 2002, Bellingham, USA, 2002. Bellingham, p. 14

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingAbstract