Research Output 2003 2020

Filter
Report
2019

Awareness raising and transfer of knowledge and technology in circular horticulture

Beerling, E. A. M., Berckmoes, E., Cáceres, R., Väninnen, I., Garcia, J. & Gonzalez, F. E., 2019, EIP-AGRI. 14 p. (EIP-AGRI Focus Group – Circular horticulture Mini-paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestrijding van Lyprauta cambria met ge-encapsuleerde insectparasitaire aaltjes

Kruidhof, M. & Woelke, J., 2019, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 30 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-863)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biochar as a carrier: Trichoderma harzianum on Biochar to promote disease suppression in strawberry

Blok, C., Diaz, A., Oud, N., Streminska, M., Huisman, M., Khanh, P., Fryda, L. & Visser, R., 2019, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture. 44 p. (Report / Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture; no. WPR-893)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
biochar
Trichoderma harzianum
strawberries
disease control
Trichoderma

Circularity and/or Valorisation of Biomass: Crop Residues, By - products and Extraction of Molecules

Grade, S., Beerling, E. A. M., Blanco, B., Cáceres, R., Checa, J. G., Di Lonardo, S., Lemmens, P., Magán, J. J., Vandecasteele, B. & Veberic, R., 2019, EIP-AGRI. 14 p. ( EIP-AGRI Focus Group – Circular horticulture Mini-paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Complexvorming van spoorelementen in substraten en hydroponics: Een samenvatting van resultaten uit onderzoek en literatuur

Sonneveld, C. & Voogt, W., 2019, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 102 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-811)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Developing a stronger and better - tasting mushroom with unique features: An innovative multi-disciplinary approach

Baars, J., Mumm, R., Stijger, I., Engel, J. & Wehrens, R., 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Plant Breeding. 36 p. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Plant Breeding; no. 2019-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groenbeheer en plaag(bestrijdende) insecten nabij kassen in de gemeente Westland

Grashof-Bokdam, C., Messelink, G. J., Ozinga, W., van Holstein-Saj, R., Bloemhard, C., Woelke, J. & Meeuwsen, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Rapport / Wageningen Environmental Research; no. 2946)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Plaagbestrijding met omnivore roofwantsen: effecten van omnivore roofwantsen op plagen in gerbera, tomaat en roos en de risico’s op bloem- en vruchtschade

Messelink, G. J., Vijverberg, R., Elfferich, C., Koorneef, M., Driss, L., Moeratidis, A., Woelke, J., Català Senent, L. & Leman, A., 2019, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 90 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-850)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potentie van de sluipwesp Euplecturs phthorimaeae voor de bestrijding van de Turkse uil

Woelke, J., 2019, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 22 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Tussenevaluatie van de nota Duurzame Oogst, Gezonde Groei: Deelproject Economie: rapport Knelpunten

Sporenberg, P., Verstand, D. & Beerling, E., May 2019, Wageningen: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. 31 p. (Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten rapport; no. 787)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten: WP1. Waterstromen afwijkend van drainwater

van Ruijven, J. & Koeman-Stein, N., 2019, Bleiswijk: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw. 46 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-821)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water use in greenhouse horticulture: efficiency and circularity

Costa, J. M., Berckmoes, E., Beerling, E. A. M., Nicol, S., Jose, J., Garcia, J. & Cáceres, R., 2019, EIP-AGRI. 19 p. (EIP-AGRI Focus Group – Circular horticulture Mini-paper)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018
Open Access

Actieve kool voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen : uit lozingswater van de glastuinbouw

Ruijven, J. P. M., van der Staaij, M., Eveleens-Clark, B., Beerling, E. A. M., Koeman, N. & Palmen, L., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 42 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-726)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Astaxanthine 2.0 : hoogwaardige inhoudsstoffen uit algen in kassen

de Boer, L., van den Bos, J., Graman, W., Hazewinkel, S., Hemming, S., Kerkhof, G., van der Lans, C., Luijendijk, T., Prins, R., Roebroek, E., van Ruijven, J., Streminska, M., van de Ven, J., Vermeer, C., Voogt, W. & Wisse, W., 2018, Bleiswijk: Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw. 86 p. (Wageningen Plant Research, Business unit Glastuinbouw rapport; no. WPR 807)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beperking kwel en inzijging in de drainage bij grondgebonden teelten: onderzoek naar de effecten van peilverhoging van de onderbemaling op een praktijkbedrijf

Voogt, W. & van Winkel, A., 2018, Wageningen: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 26 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-713)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Biologische bestrijding van wol- en schildluis in de sierteelt onder glas

Kruidhof, M., Leman, A., Catalá-Senent, L., Vijverberg, R. & Messelink, G., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 58 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-785)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
polyphosphates
leaves
tomatoes
cells
fruits

Integrated pest management component of the Ethio-Dutch Program for Horticulture Development: contribution of Wageningen University and Research - final report

Elings, A., Messelink, G., Kruidhof, M., Leman, A., Cuesta Arenas, Y. & van der Wurff, A., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture. 114 p. (Wageningen University & Research, BU Greenhouse Horticulture report; no. WPR-711)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
horticulture
integrated pest management
natural enemies
research institutions
commercialization

Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw: Deel 3: Ontwikkeling ‘attract- en kill’ strategie voor rouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Ephydridae)

Kruidhof, M., Woelke, J., Vijverberg, R., Català-Senent, L. & Vijverberg, R., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 57 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-787)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw. Deel 1: Biologie en bestrijding van Lyprauta sp. /

Kruidhof, M., Woelke, J., Vijverberg, R., Català-Senent, L. & Vijverberg, R., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 54 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-784)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen. Deel 2: Literatuurstudie rouwmuggen (Sciaridae) en oevervliegen (Ephydridae)

Kruidhof, M., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 29 p. (Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw rapport; no. WPR-786)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Programmeringsstudie Meeldauw: Invloed van bestaande en nieuwe interventies op geïnduceerde weerbaarheid tegen biotrofe schimmel

Hofland-Zijlstra, J. D., Breeuwsma, S., Noordam, M. & Stevens, L., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, Business unit Glastuinbouw. 46 p. (Wageningen Plant Research rapport; no. WPR-749)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten: Fase I: 2017

Beerling, E., Blok, C., Cornelissen, E., Eveleens-Clark, B., Gozales, J., Harmsen, D., Koeman, N., Leyh, R., van Os, E., Palmen, L., van der Roest, E., van Ruijven, J., Stijger, I. & Voogt, W., 2018, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 46 p. (Rapport WPR; no. 748)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Werkwijze voorkomen emissies teeltwisseling substraatteelt

van Ruijven, J. P. M., 4 Oct 2018, Wageningen University & Research. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Jordan
hydroponics
water use efficiency
farming systems
farmers

Modelinstrumentarium Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (PEARL): Tussenrapportage WOT-04-008-024

van den Berg, F., Tiktak, A., Boesten, J. J. T. I. & van der Linden, A., 2017, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 205)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overzichtsdocument: 7 jaar Chrysant op water

Vermeulen, T., Blok, C. & Eveleens, B., 2017, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 22 p. (Rapport GTB; no. 1430)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
beneficial microorganisms
research facilities
hydroponics
infection
signs and symptoms (plants)

Paprikateelt in de hooggeïsoleerde VenLow Energy kas

de Zwart, H. F., de Gelder, A., Hofland-Zijlstra, J. & Noordam, M., 2017, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 34 p. (Rapport GTB; no. 1435)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken

van Ruijven, J., van Os, E., Beerling, E. & van der Staaij, M., 2017, Bleiswijk: Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 38 p. (Rapport GTB; no. 1419)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking tussen emissieloze teelt op steenwol en kokos: Waterefficiënte Emissieloze Kas

van Os, E., van Ruijven, J., Janse, J., Beerling, E., van der Staaij, M., Leyh, R., Blok, C. & Kaarsemaker, R., 2017, Bleiswijk: Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 49 p. (Rapport GTB; no. 1416)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vervolgonderzoek emissiearme Lisianthus

Raaphorst, M., Eveleens, B., van der Burg, R. & Schuddebeurs, L., 2017, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 30 p. (Rapport GTB; no. 1440)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016
Open Access

Evaluatie zuiveringstechniek voor verwijdering gewasbeschermingsmiddelen III

van Ruijven, J. P. M., Beerling, E. A. M., van der Staaij, M. & van Os, E. A., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 30 p. (Rapport GTB; no. 1414)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Geïntegreerde bestrijding van plagen in de sierteelt onder glas: een systeembenadering met preventieve biologische bestrijding als basis

Messelink, G. J., Leman, A., Ghasemzadeh Dizaji, S., Bloemhard, C. M. J., van Holstein, R., Vijverberg, R. & Muñoz-Cárdenos, K., 2016, Bleiswijk: WageningenUR Glastuinbouw. 98 p. (Rapport GTB; no. 1420)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Goed Gietwater Werkpakket 3, taak 2 Industrieelonderzoek naar waterkringloopsluiting in opkweekbedrijven

Appelman, W. A. J., Brouwer, J. G. H., Blok, C., van der Maas, A. A., van der Staaij, M., Beerling, E. A. M. & Meeuwsen, B., Mar 2016, Zeist: TNO. 61 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handbook for composting and compost use in organic horticulture

van der Wurff, A. W. G., Fuchs, J. G., Raviv, M. & Termorshuizen, A., Apr 2016, [Netherlands]: BioGreenhouse. 106 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
horticulture
composting
composts
greenhouse production
nutrients

Nieuwe methoden in plantversterking tegen ondergrondse ziekten en plagen : gebruik van lokaal aanwezige antagonisten uit groeisubstraat en plant

van der Wurff, A., Streminska, M. A., de Boer, F. A., Bruyant, E. & Cuesta Arenas, Y., 2016, Bleiswijk: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. 42 p. (Rapport GTB; no. 1427)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Praktijkimplementatie zuiveringstechnieken

van Ruijven, J., van Os, E., Beerling, E. & van der Staaij, M., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 42 p. (Rapport GTB; no. 1419)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The Art of Plant Pathology : exhibition 11 April 2016 until 07 October 2016

Goud, J-K., Missel, L. & van der Wurff, A., 2016, Wageningen: Wageningen UR Library. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Upscaling and formulation of BCA’s in Ethiopia : technical advice

Streminska, M., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Greenhouse Horticulture. 18 p. (Rapport GTB; no. 1428)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Beauveria
Metarhizium
entomopathogenic fungi
Ethiopia
Pseudomonas

Vergelijking tussen gangbaar en emissieloos teeltsysteem : waterefficiënte Emissieloze Kas

van Os, E., van Ruijven, J., Janse, J., Beerling, E., van der Staaij, M. & Kaarsemaker, R., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 62 p. (Rapport GTB; no. 1406)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Water quality and salinity aspects in hydroponic cultivation

van Os, E. A., Blok, C., Voogt, W. & Waked, L., 2016, WUR Glastuinbouw. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Weerbare radijs tegen Rhizoctonia: Onderzoek naar weerbaarheidsverhogende middelen

Weerheim, K., Janse, J. & Streminska, M., 2016, Bleiswijk: Wageningen UR Glastuinbouw. 18 p. (Rapport GTB; no. 1422)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access