Research Output 2010 2020

Filter
Report
2019

3R Kenya (Robust, Reliable and Resilient) - From aid to trade project: Annual report 2018

Koge, J., Kilelu, C., Coninx, I., van Vugt, S. M., van der Lee, J., Koomen, I., Soma, K., Obwanga, B., Gema, J. & Omedo Bebe, B., 2019, Wageningen Centre for Development Innovation. (WCDI-19-057)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Amersfoort perfect ontsloten? : maatschappelijke kosten-baten analyse voorkeurstracé Gemeente Amersfoort voor de Westelijke Ontsluiting en alternatief tracé betrokken bewonersgroepen

Michels, R. & Vogelzang, T., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 48 p. (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport; no. 350)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2017

Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., May 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 49 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-048)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Creating a sustainable food system together: The application of the Transition Support System approach in the Dutch province of Overijssel

Dijkshoorn-Dekker, M., Kortstee, H. & Linderhof, V., 2019, Den Haag: Wageningen Economic Research. 25 p. (Publication / Wageningen Economic Research; no. 2019-091)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De betekenis van mestverwerking in een circulaire economie

Woltjer, G. & Smits, M-J., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 23 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-029)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld: Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB

Berkhout, P., van Doorn, A., Geerling-Eiff, F., van der Meulen, H., Tacken, G., Venema, G. & Vogelzang, T., Sep 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 103 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-058)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Development of Offshore Seaweed Cultivation: food safety, cultivation, ecology and economy : synthesis report 2018

Jansen, H. M., Tonk, L., van der Werf, A., van der Meer, I., van Tuinen, S., van der Burg, S., Veen, J., Bronswijk, L. & Brouwers, E., 2019, IJmuiden: Wageningen Marine Research. 17 p. (Wageningen Marine Research report; no. C012/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische effecten van droogte voor landbouw in Nederland: samenvatting

Polman, N., Peerlings, J. & van der Vat, M., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 23 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-038)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Erfgesprekken over klimaatrobuuste beekdalen

Westerink, J., de Boer, T. & Vogelzang, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie programma landbouwstructuurversterking Overijssel

Boonstra, F. G., van Os, J., Prins, H., Rijk, P. J. & Vogelzang, T. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2941)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Food system mapping in Kanyanya (Kampala): Deliverable of NOURICITY project Workshop report

Linderhof, V., Dijkxhoorn, Y., Fongar, A., Onyango, J. & Nalweyiso, M., 31 Dec 2019, NOURICITY. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grond in beweging: ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040

Vogelzang, T., Smit, B., Kuiper, P. P. & Gillet, C., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 85 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-003)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Grote regionale verschillen in inkomens door droogte

Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., 2019, Wageningen Economic Research. 5 p. (Wageningen Economic Research: notitie; no. 2019-035)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Inspiratie voor een leefbare stad

Dijkshoorn-Dekker, M., van Haaster-de Winter, M., Mattijssen, T. & Polman, N., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 38 p. (Publicatie / Wageningen Economic Research : 2019-092)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Lerende Evaluatie – Kostenanalyse: Tussenrapportage WOT-04-010-034.62

Michels, R. & Woltjer, G. B., 2019, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 291)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Methodenontwikkeling evaluatie (kosten)effectiviteit: Tussenrapportage WOT-04-010-037.12

de Wit-de Vries, E., Mattijssen, T. J. M., Nuesink, N., Michels, R., de Koeijer, T. J., Schütt, J., Sanders, M. E. & van Hinsberg, A., 2019, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 293)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring grondgebondenheid melkveehouderij: 2015-2017

Silvis, H., Blokland, P. W., Daatselaar, C., Luesink, H. & Voskuilen, M., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 35 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-071)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Natuurinclusieve landbouw: van niches naar mainstream (fase 1)

Smits, M-J., Polman, N., Michels, R., Migchels, G., Schrijver, R., Sukkel, W., Visser, A., Vogelzang, T. & Kistenkas, F., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-033)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoeksmethodiek en indicatoren vermaatschappelijking van natuur. Tussenrapportage WOT-04-010-037.09

Mattijssen, T. J. M., Dengerink, J. & Pleijte, M., 2019, (WOt-interne notitie; no. 271)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Opties voor de stabilisatie van de pachtnormen: Berekeningen over de periode 2011-2019

Silvis, H., van der Meer, R. & Voskuilen, M., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 61 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-110)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pachtnormen 2019: Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen

Silvis, H. J., van der Meer, R. W. & Voskuilen, M. J., May 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 25 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-052)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Pilot grondgebondenheid West-Achterhoek: Over huiskavels en eiwitvoorziening op het eigen melkveebedrijf

Sanders, W. J., Hubeek, A., Vogelzang, T., Doornewaard, G. & Prins, H., 9 Jul 2019, Kadaster. 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samen bouwen aan een duurzaam voedselsysteem: Transition Support System-aanpak voor een gezamenlijk perspectief voor Overijssel

Dijkshoorn-Dekker, M., Kortstee, H. & Linderhof, V., 2019, Den Haag: Wageningen Economic Research. 26 p. (Publicatie / Wageningen Economic Research; no. 2019-091)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The Kanyanya food challenge – Food systems mapping, Deliverable of NOURICITY project: Progress report

Linderhof, V., Dijkxhoorn, Y., Onyango, J., Fongar, A. & Nalweyiso, M., 31 Dec 2019, NOURICITY.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Transition support system approach for urban food security in the future: The case of Ghana

Dijkshoorn-Dekker, M., Linderhof, V., Pinto, V., Hennen, W., Oudendag, D., Kuiper, M. & Shutes, L., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Report / Wageningen Economic Research; no. 2019-057a)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
food security
stakeholder
downscaling
macroeconomics
integrated approach

Urban food security in Ghana: a policy review

Linderhof, V., Vlijm, R., Pinto, V., Raaijmakers, I. & Dijkshoorn-Dekker, M., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 71 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-057b)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Ghana
food security
food safety
income
nutrition policy

Veerkracht en adaptief vermogen van natuur. Tussenrapportage WOT-04-011-037.13

Cormont, A., Pleijte, M., Polman, N. B. P. & Pouwels, R., 2019, (WOt-interne notitie; no. 268)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

Polman, N. (ed.), Dijkshoorn, M. (ed.), Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., Smit, B., Splinter, G., Heideveld, A., Geerts, R., Grin, J., Korevaar, H., van Setten, B. & Vrolijk, M., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Voedselbeleid in transitie: Inzicht in belemmeringen voor kringlooplandbouw

Selnes, T. & Tacken, G., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 37 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-094)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wind op Zee: bepaling van de waarde van geplande windparkgebieden voor de visserij

Mol, A., van Oostenbrugge, H., Röckmann, C. & Hintzen, N., 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 31 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2019-011)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2018

A comparative study of aquaculture sector development in Egypt, Ghana and Nigeria: Insights and lessons for Kenya

Obwanga, B., Rurangwa, E., van Duijn, A. P., Soma, K. & Kilelu, C. W., Aug 2018, Wageningen Marine Research. 28 p. (Report / 3R Kenya Project; no. 006)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammonia regulations near nature areas in Denmark and the Netherlands compared

Luesink, H. & Michels, R., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 45 p. (Wageningen Economic Research report; no. 2018-009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Denmark
Netherlands
ammonia
farms
farmers

Bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2016

Silvis, H. J. & Voskuilen, M. J., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 49 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2018-072)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access

Biovoices Deliverable 3.3 Mapping bio-based products (applications) based on stakeholders' interests

Albertini, S., Overbeek, M. M. M. & Hoes, A. C., 8 Aug 2018, 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
Open Access
food consumption
households
agriculture
income
food prices

Ecologische citizen science : een weg naar grotere maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur?

Mattijssen, T. J. M. & Terluin, I. J., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 42 p. (WOt-technical report; no. 117)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
citizen
science
participation
research project
interview

Economic implications of ammonia regulation in the Netherlands near Natura 2000 areas

Luesink, H. & Michels, R., 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 43 p. (Wageningen Economic Research report; no. 2018-010)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economie van de pacht

Silvis, H. & Voskuilen, M., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 37 p. (Wageningen Economic Research nota; no. 2018-082)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

EU agriculture and innovation: what role for the cap?

[Unknown], Détang-Dessendre, C., Geerling-Eiff, F. A., Guyomard, H. & Poppe, K. J., 2018, Den Haag: Wageningen Economic Research. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access