Research Output 1997 2020

Filter
Pamphlet
2019

Belang van penwortel van witte klaver voor persistentie

Janssen, P., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 2 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving: Groen: meer dan mooi en gezond

Hiemstra, J. A., Spijker, J. H. & de Vries, S., Jan 2019, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Diepere beworteling grasland voor droogtetolerantie

van der Schoot, J. R., Hoekstra, N. & van Eekeren, N., Nov 2019, 1 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Grasklavermengsels in akkerbouwrotaties

van der Schoot, J. R. & Hoekstra, N., Nov 2019, 2 p. Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen en Leren: De Meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

Hiemstra, J. A., Spijker, J. H. & de Vries, S., Jan 2019, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen en Werken: De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

Hiemstra, J. A., de Vries, S. & Spijker, J. H., Jan 2019, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen en Wonen: De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

Hiemstra, J. A., Spijker, J. H. & de Vries, S., Jan 2019, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen en zorg: De meerwaarde van groen in de stedelijke omgeving

Hiemstra, J. A., Spijker, J. H. & de Vries, S., Jan 2019, 6 p. Wageningen : Wageningen Environmental Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Invloed minerale stikstof uit voorvrucht op slagingskans herinzaai grasklaver

Janssen, P., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 2 p. Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Klimaatcompensatie met agroforestry, wat is mogelijk? Handreiking voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Keur, J., Vijn, M. P., Schoutsen, M. A., Cuperus, F., Slier, T., de Vries, W., van Goor, W. & Schrijver, R. A. M., Sep 2019, 8 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Practise description: Access to land with a farm related land fund

Vijn, M. P., Feb 2019, 2 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Rassenlijst Zaaiuien 2019

de Visser, C. L. M. (ed.), 2019, 2 p.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ruimen vanggewas maïsteelt zonder glyfosaat

Stienezen, M. W. J., Huiting, H. F., Tjoonk, L. & van der Weide, R. Y., Nov 2019, 1 p. Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business Unit Field Crops.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Weidegang en draagkracht

Hoekstra, N., van Eekeren, N. & van der Schoot, J. R., Nov 2019, 1 p. Wageningen : Wageningen Plant Research,Business unit Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2018

Aandachtspunten oogst en bewaring Conference en Elstar

Hogeveen-van Echtelt, E., van de Geijn, F. G., Verschoor, J. A., de Wild, H., Wenneker, M. & Peeters, J., 2018, 15 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit op zand: Jaarverslag 2017

de Haan, J. J. & Wesselink, M., 2018, 4 p. Beter Bodembeheer.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bodemkwaliteit Veenkoloniën: Jaarverslag 2017

de Haan, J. J. & van Asperen, P., 2018, 4 p. Beter Bodembeheer.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Bomen planten op landbouwgrond, wat mag ik? Handleiding voor agrarisch ondernemers die bomen willen planten op hun bedrijf

Selin Norén, I., Cuperus, F., Kistenkas, F. H., Bruil, W., Wieringa, H., Schoutsen, M. A., Vijn, M. P. & Sukkel, W., Jun 2018, 8 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Effect rijpheid vruchten op eileg door suzuki-fruitvlieg

Chaillout, S. & Helsen, H. H. M., 2018, 1 p. Randwijk : Wageningen University & Research, Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Effect van een barrière van insectengaas rondom het perceel op aantasting door suzuki-fruitvlieg

Helsen, H. H. M., van der Sluis, B. J., van Doornspeek, H. & Derikx, R., 2018, 2 p. Zetten : Wageningen University & Research, Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

From fruit tree to consumer

van Reuler, H. & de Rijk, E. H., 2018, Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Groen in de stad: Waterhuishouding

Hiemstra, J. A., 2018, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen in de stad: Biodiversiteit

Hiemstra, J. A., van Kuik, A. J. & Coolen, S., 2018, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen in de stad: Klimaat en temperatuur

Hiemstra, J. A., 2018, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen in de stad: Luchtkwaliteit

Hiemstra, J. A., 2018, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen in de stad: soortentabel

Hiemstra, J. A., 2018, 2 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Leerlingen HPC Zetten beoordelen smaak en uiterlijk van vier nieuwe appelkruisingen

Ravesloot, M. B. M., van der Heiden, A., Bosman, A. & Beekhuizen, S., 2018, 1 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Ontwikkelingssnelheid en aantal generaties van suzuki-fruitvlieg in Nederland

Helsen, H. H. M., Lacault, C. & van der Sluis, B. J., 2018, 1 p. Randwijk : Wageningen University & Research, Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Programmaboekje Innovatiemarkt Groene Gewasbescherming, 27 juni 2018

van Dalfsen, P., 2018, 14 p. Randwijk

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Programmaboekje Innovatiemarkt Precisiefruitteelt: 5 juni 2018 Proeftuin Randwijk

van Dalfsen, P., 2018, 12 p. Wageningen University & Research, Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Project 'Nederlandse Notenteelt'

van Reuler, H. & Schoutsen, M. A., 2018, 2 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Rassenbulletin Wintertarwe 2018

van den Brink, L., Sep 2018, 2 p. Lelystad : Wageningen University & Research, Open Teelten.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
1 Downloads (Pure)

Rassenlijst Zaaiuien 2018

de Visser, C. L. M., 2018, 2 p.

Research output: Other contributionPamphlet

File

Zieleń: nie tylko piękna i korzystna dla zdrowia: Wartość dodana zieleni w środowisku miejskim

Hiemstra, J. A., de Vries, S., Spijker, J. H. & Zbiorowa, P. (Translator), 2018, 6 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2017

10 jaar Teelt de grond uit

de Haan, J. J., 2017, Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Akkerweb – a view of your plots

Been, T. H. & Molendijk, L. P. G., Sep 2017, 6 p. Wageningen : Wageningen Plant Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Algen: onze oorspronkelijke omega-3 bron

Spruijt, J., 2017, 6 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

De stad als schakelpunt in een duurzaam voedselsysteem

Visser, A. J., Jansma, J. E. & Dekking, A. J. G., 2017, 7 p. Lelystad : Wageningen University & Research, Praktijkonderzoek AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Groen: meer dan mooi en gezond: de meerwaarde van groen op gezondheid, productiviteit, prestatie en welbevinden samengevat

Hiemstra, J. A., de Vries, S. & Spijker, J. H., 2017, 6 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Nieuwsbrief Ruwvoer & Bodem: Hogere draagkracht bodem door dichtere zode bij kurzrasen

Philipsen, A. P., van der Schoot, J. R., Huiting, H. F., van Schooten, H. A., Schils, R. L. M., Riemens, M. M., Schoutsen, M. A., Hoekstra, N. J. & van Eekeren, N. J. M., Apr 2017, 5 p. Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Rassenbulletin Wintertarwe 2017

van den Brink, L., 2017, 2 p. Lelystad : Wageningen University & Research, Praktijkonderzoek AGV.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Suzuki-fruitvlieg bij pruim

Helsen, H. H. M. & van der Sluis, B. J., 2017, Zetten : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Versnelde selectie van low input rassen fruit: Groene Veredeling Appel

de Jong, P. F., Winkler, K., Helsen, H. H. M., Anbergen, R. H. N., Wenneker, M., van Silfhout, A. A., Schouten, H. J. & van de Weg, W. E., Jun 2017, 2 p. Wageningen : Wageningen University & Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access
2016

Akkerweb - uw perceel in beeld

Been, T. H. & Molendijk, L. P. G., Feb 2016, 6 p. Wageningen : Wageningen Plant Research.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Anaerobe Grondontsmetting (AGO) voor open teelten

van Os, G. J. & Lamers, J. G., 24 Mar 2016, 8 p. Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Biofumigatie

Visser, J. & van Os, G. J., 2016, 6 p. Wageningen : Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Biofumigatie

Visser, J. H. M. & van Os, G. J., 2016, 6 p. Wageningen UR.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access