Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Agriculture and the city : How urban agriculture contributes to green cities

Daniel de Jong (Speaker)
21 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agromere: Twee werelden verbonden in Almere: Stad en landbouw

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
11 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes, biofumigatie en beheersing stengelaaltjes

Hans Hoek (Speaker)
13 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten aaltjesonderzoek aspergeplanten

Hans Hoek (Speaker)
22 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Pompoen Valorisatie en verwerking (Vertrouwelijk)

Kees van Wijk (Speaker)
7 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)

Frans van Alebeek (Speaker)
31 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Naar een beter begrip van bodembiodiversiteit

Frans van Alebeek (Speaker)
7 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Functionele Agrobiodiversiteit (FAB)

Frans van Alebeek (Speaker)
14 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biodiversiteit van de rand naar het land

Frans van Alebeek (Speaker)
5 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biodiversiteit van de rand naar het land.

Frans van Alebeek (Speaker)
4 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemleven en Ziektewering. Bodemweerbaarheid - Biologisch.

Frans van Alebeek (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
7 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond. Kan NKG op zandgrond en wat levert het op?

Janjo de Haan (Speaker)
27 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit voor de vollegrondstuinbouw

John Verhoeven (Speaker)
26 Nov 201328 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verbetering benutting van bodemvoorraad fosfaat

Willem van Geel (Speaker)
5 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
20 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Systeemonderzoek bodem Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit, schoon, efficiënt én duurzaam

Janjo de Haan (Speaker)
5 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biologische teelt van prei in bodemkwaliteit op zandgrond

Janjo de Haan (Speaker)
11 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstof bijmesting aardappel met behulp van gewassensing

Willem van Geel (Speaker)
2 Jul 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen

Johnny Visser (Speaker)
5 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Duurzame opbrengstverhoging door een betere bodem

Janjo de Haan (Speaker)
9 Jan 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit, schoon efficient en duurzaam

Janjo de Haan (Speaker)
27 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes

Johnny Visser (Speaker)
15 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Variety research turf grasses in the Netherlands

Jan Rinze van der Schoot (Speaker)
10 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters voor NKG

Derk van Balen (Speaker)
15 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid en BodemKwaliteit op Zand, resultaten biologische parameters

Johnny Visser (Speaker)
18 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit aardbei; terugblik en rapportage

John Verhoeven (Speaker)
25 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs

Willem van Geel (Speaker)
12 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond

Janjo de Haan (Speaker)
25 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstofbijmestsystemen voor aardappel. Ontwikkeling NBS gewassensing voor aardappel.

Willem van Geel (Speaker)
11 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
29 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem en vruchtwisseling, De basis voor duurzame gewasbescherming

Janjo de Haan (Speaker)
13 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Variety research grasses in the Netherlands; How to improve grassland quality with variety research?

Jan Rinze van der Schoot (Speaker)
30 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

BASIS Bodemdiversiteit

Derk van Balen (Speaker)
3 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters

Leendert Molendijk (Speaker)
8 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agromere, Twee werelden verbonden in Almere: Stad en landbouw

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
11 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

The Almere approach: farming the city in Almere Oosterwold

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
17 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agriculture and the city : connecting both sides in the Netherlands

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
24 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Food and the city

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
15 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Landbouw en de stad : wat hebben ze elkaar te bieden

Daniel de Jong (Speaker)
24 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Landbouw en de stad : wat hebben ze elkaar te bieden

Daniel de Jong (Speaker)
26 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Multifunctionele landbouw: waar staan we? : slotbijeenkomst GKC MFL 23 mei 2013

Andries Visser (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes, biofumigatie

Hans Hoek (Speaker)
7 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Applied research in arable crops and field vegetables

Ben Meijer (Speaker)
5 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes en beheersing stengelaaltjes

Hans Hoek (Speaker)
13 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biologische ontsmetting van tarragronden besmet met quarantaine organismen

Willemien Runia (Speaker)
17 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Precisielandbouw van sensor, via teeltmaatregel naar rendement

David van der Schans (Speaker)
28 Mar 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samengestelde peilgestuurde drainage

Abco de Buck (Speaker)
9 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Van Sensing naar Advies stand van zaken

David van der Schans (Speaker)
6 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar