Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
12 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meetset Bodembiodiversiteit.

Frans van Alebeek (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verspreiding, preventie en beheersing van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci)

Willemien Runia (Speaker)
25 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biodiversiteit in de stad

Frans van Alebeek (Speaker)
6 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemleven en nutriëntenlevering. Chemisch.

Frans van Alebeek (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Benut het bodemleven. Compilatie

Frans van Alebeek (Speaker)
4 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Functionele Agrobiodiversiteit

Frans van Alebeek (Speaker)
14 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit: business en markt

John Verhoeven (Speaker)
27 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lezing Biofumigatie

Johnny Visser (Speaker)
3 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel

Janjo de Haan (Speaker)
2 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentatie website Handboek bodem en bemesting

Janjo de Haan (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Systeemonderzoek bodem Veenkoloniën Uitwerking varianten en systeemopzet

Janjo de Haan (Speaker)
13 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit Veenkolonien,

Johnny Visser (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond

Janjo de Haan (Speaker)
21 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Minimale dataset (MDS) systeemprojecten PPO-agv

Janjo de Haan (Speaker)
2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Soil Quality Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstofbijmestsystemen voor aardappel. Ontwikkeling NBS gewassensing voor aardappel.

Willem van Geel (Speaker)
4 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Programma Teelt de grond uit

Janjo de Haan (Speaker)
27 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van organische stof op productie

Janjo de Haan (Speaker)
29 Jan 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Systeemprojecten Bodem akkerbouw en vollegrondsgroenten

Janjo de Haan (Speaker)
5 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs

Willem van Geel (Speaker)
15 Jul 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstofbijmestsystemen voor aardappel. Ontwikkeling NBS gewassensing voor aardappel.

Willem van Geel (Speaker)
26 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfsystemen

Johnny Visser (Speaker)
4 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

New cultivation systems for outdoor vegetable production. Is Soilless Cultivation Profitable and Sustainable?

Janjo de Haan (Speaker)
17 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters, groenbemesters en aaltjes

Johnny Visser (Speaker)
15 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen, Bio vs Geïntegreerd

Johnny Visser (Speaker)
13 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kennismaking met de drie routes naar waardecreatie

Herman Schoorlemmer (Speaker)
21 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovative farmers, facilitating researchers and an enhancing government

Herman Schoorlemmer (Speaker)
17 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Niet kerende grondbewerking

Derk van Balen (Speaker)
21 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten insecten 2013 in PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf

Klaas van Rozen (Speaker)
28 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation Agriculture

Derk van Balen (Speaker)
25 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inleiding: Invulling programma Bodem – PPS KANON

Jan Kamp (Speaker)
9 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Soil indicators; Overview on experimental soil treatments done in the Vredepeel

Gerard Korthals (Speaker)
13 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van organische stof op productie. Voorbeeld bedrijfssysteemonderzoek PPO-Vredepeel

Harry Verstegen (Speaker)
31 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gitahpapa

Derk van Balen (Speaker)
13 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Levende bodem

Gerard Korthals (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Within field functional agrobiodiversity, concepts and practice

Wijnand Sukkel (Speaker)
11 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

GreenBrains reflectie 2013: een kennisloket in ontwikkeling

Jorieke Potters (Speaker)
13 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Energiebesparing op het boerenerf

Derk van Balen (Speaker)
14 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rondgang studenten Conservation Agriculture

D.J.M. van Balen (Speaker)
20 Jun 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leren van en over Greenbrains; terug- en vooruitblikken

Jorieke Potters (Speaker)
13 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Nieuwe bijmestsystemen aardappel

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
2 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gevolgen 5e actieprogramma nitraat voor de akkerbouw in lössgebied; aanknopingspunten vanuit onderzoek

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
11 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Scenario's for Urban food production in Kesbewa Sri Lanka

Wijnand Sukkel (Speaker)
22 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Scenario's for Urban food production in Rosario Argentina

Wijnand Sukkel (Speaker)
25 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Boerderijeducatie - Uitwisselen en verdiepen van strategieën om boerderijeducatie te ontwikkelen

Daniel de Jong (Speaker)
19 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar