Activities 2000 2020

Filter
Public lecture/debate/seminar

Organische stofbeheer in de maisteelt

Janjo de Haan (Speaker)
4 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wie doet er toe in je project en hoe stroomt info? Stakeholdermanagement en Ties theory

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
15 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leren van en over Greenbrains; terug- en vooruitblikken

Jorieke Potters (Speaker)
13 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes, biofumigatie en beheersing stengelaaltjes

Hans Hoek (Speaker)
13 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kunnen bloemrijke bermen helpen om EPR te voorkomen?

Frans van Alebeek (Speaker)
28 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten insecten 2013 in PraktijkNetwerk Aspergeplagen duurzaam te lijf

Klaas van Rozen (Speaker)
28 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters voor NKG

Derk van Balen (Speaker)
15 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

BASIS Bodemdiversiteit

Derk van Balen (Speaker)
3 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rassenonderzoek voor beweiding

Jan Rinze van der Schoot (Speaker)
30 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kennismaking met de drie routes naar waardecreatie

Herman Schoorlemmer (Speaker)
21 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstof bijmesting aardappel met behulp van gewassensing

Willem van Geel (Speaker)
2 Jul 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rondgang studenten Conservation Agriculture

D.J.M. van Balen (Speaker)
20 Jun 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Applied research in arable crops and field vegetables

Ben Meijer (Speaker)
5 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond. Kan NKG op zandgrond en wat levert het op?

Janjo de Haan (Speaker)
27 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
20 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit in de Veenkoloniën

Janjo de Haan (Speaker)
29 Aug 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Soil Quality on sandy soils

Janjo de Haan (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters, groenbemesters en aaltjes

Johnny Visser (Speaker)
15 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit Veenkolonien,

Johnny Visser (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Within field functional agrobiodiversity, concepts and practice

Wijnand Sukkel (Speaker)
11 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Scenario's for Urban food production in Kesbewa Sri Lanka

Wijnand Sukkel (Speaker)
22 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfsystemen

Johnny Visser (Speaker)
4 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem en teeltkennis – onderdeel bemesting

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
8 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van organische stof op productie. Voorbeeld bedrijfssysteemonderzoek PPO-Vredepeel

Harry Verstegen (Speaker)
31 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen

Johnny Visser (Speaker)
5 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit voor de vollegrondstuinbouw

John Verhoeven (Speaker)
26 Nov 201328 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verspreiding, preventie en beheersing van stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci)

Willemien Runia (Speaker)
25 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation Agriculture

Derk van Balen (Speaker)
25 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem en structuurverbeteraars

Janjo de Haan (Speaker)
28 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem en structuurverbeteraars - BASIS

Janjo de Haan (Speaker)
4 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effectiviteit inundatie tegen G. pallida

Willemien Runia (Speaker)
15 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van organische stof op productie

Janjo de Haan (Speaker)
29 Jan 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes

Johnny Visser (Speaker)
15 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Variety research grasses in the Netherlands; How to improve grassland quality with variety research?

Jan Rinze van der Schoot (Speaker)
30 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten aaltjesonderzoek aspergeplanten

Hans Hoek (Speaker)
22 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit, schoon, efficiënt én duurzaam

Janjo de Haan (Speaker)
5 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biodiversiteit van de rand naar het land

Frans van Alebeek (Speaker)
5 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde bijen.

Frans van Alebeek (Speaker)
26 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agromere: Twee werelden verbonden in Almere: Stad en landbouw

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
11 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstofbijmestsystemen voor aardappel. Ontwikkeling NBS gewassensing voor aardappel.

Willem van Geel (Speaker)
11 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem en vruchtwisseling, De basis voor duurzame gewasbescherming

Janjo de Haan (Speaker)
13 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemleven en Ziektewering. Bodemweerbaarheid - Biologisch.

Frans van Alebeek (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes, biofumigatie

Hans Hoek (Speaker)
7 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rijenbemesting met drijfmest bij snijmaïs

Willem van Geel (Speaker)
15 Jul 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Niet kerende grondbewerking

Derk van Balen (Speaker)
21 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Pompoen Valorisatie en verwerking (Vertrouwelijk)

Kees van Wijk (Speaker)
7 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ontwikkelingen rond biologische grondontsmetting met Herbie® producten

Willemien Runia (Speaker)
3 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inleiding: Invulling programma Bodem – PPS KANON

Jan Kamp (Speaker)
9 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Soil indicators; Overview on experimental soil treatments done in the Vredepeel

Gerard Korthals (Speaker)
13 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar