Activities 2000 2020

Filter
Public lecture/debate/seminar

How to plan a foodscape: the case of Oosterwold

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
5 Nov 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
3 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentatie over niet kerende grondbewerking en de mogelijkheden voor löss en kleigronden

Gerard Meuffels (Speaker)
1 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Onderzoek Bijen & Bloemen in de Stad

Frans van Alebeek (Speaker)
10 Sep 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten bijenonderzoek Lelystad 2014

Frans van Alebeek (Speaker)
3 Sep 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation Agriculture on marine clay soil

Derk van Balen (Speaker)
22 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardenetwerk Provincie Limburg: Betere stikstofbenutting met Aardappelsensing App

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
6 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

TILMAN-ORG: Gereduceerde grondbewerking in biologische bedrijfssystemen in Europa

Wijnand Sukkel (Speaker)
21 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatieproject Bodemsensing: Metingen en resultaten 2014

Johan Booij (Speaker)
3 Apr 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Recycling nutrients and valorise side streams in local biorefineries

Rommie van der Weide (Speaker)
3 Jun 20155 Jun 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ties theory, Stakeholdermanagement en MLP

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
19 Mar 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Challenge 7. Strategies and tools for sustainable soil and substrate management

Janjo de Haan (Speaker)
18 Mar 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Integraal bodembeheer, wat en hoe, voorbeelden uit de PPS-bodem

Janjo de Haan (Speaker)
18 Jun 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stad en landbouw. Een vruchtbaar huwelijk?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
16 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Can we get farmers to grow soil life?

Frans van Alebeek (Speaker)
2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stadslandbouw: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
19 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
20 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Potato fertilization tracer elements

Derk van Balen (Speaker)
13 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV PL 3 Werkblad gewassensing

David van der Schans (Speaker)
18 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Visie Multifunctionele Landbouw 2025

Daniel de Jong (Speaker)
1 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Precisie Landbouw 3 Werkblad Gewassensing

Johan Booij (Speaker)
18 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Laatste nieuws uit het bodemonderzoek

Wijnand Sukkel (Speaker)
7 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Threats and Chances for Sustainable Food Systems

Wijnand Sukkel (Speaker)
31 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten crop scan metingen in 8 praktijkpercelen aardappelen i.r.t. vliegtuigbeelden

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
18 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

PPS duurzame bodem

Wijnand Sukkel (Speaker)
27 Feb 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mais teeltoptimalisatie

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
14 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Pootgoed knolziekten bewaring

Romke Wustman (Speaker)
13 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Dier en stad: Is stedelijk beleid en regelgeving nodig?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
26 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Food and the city: Recovery of a (once) fruitful marriage

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
7 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

KANON Innovation projects in North East Netherlands

Herman Schoorlemmer (Speaker)
7 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Tuinbouw van de toekomst, strategische keuzes zijn nodig

Janjo de Haan (Speaker)
26 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resilient and sustainable farming systems

Janjo de Haan (Speaker)
7 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Over 'kinderopvang en zorg' en 'aansluiten op het onderwijs' : Agrarische Kinderopvang

Daniel de Jong (Speaker)
29 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Open teelten kunnen aan nitraatrichtlijn voldoen, maar meer tijd is nodig

Janjo de Haan (Speaker)
12 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Equivalente maatregelen : Welke opties mogen we verwachten

Janjo de Haan (Speaker)
12 Dec 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Fosfaatgebruiksnormen en de effecten voor de praktijk

Janjo de Haan (Speaker)
16 Dec 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
10 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veldexcursie "Spuitproeven, alternatieven in gewasbescherming zoals lijmstokken en uienolie"

Klaas van Rozen (Speaker)
21 Aug 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Precisie Landbouw 3 Gewassensing

David van der Schans (Speaker)
17 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meerwaarde van groenbemesters

Derk van Balen (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation Agriculture on marine clay soil

Derk van Balen (Speaker)
8 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ruim baan voor Innovatie. Kennisvragen voor de toekomst

Herman Schoorlemmer (Speaker)
10 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei

Derk van Balen (Speaker)
4 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Begeleidingscommissie Bodem Vredepeel

Janjo de Haan (Speaker)
31 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische stof sleutel in beheersing emissies en behoud opbrengst

Janjo de Haan (Speaker)
19 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar