Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Resultaten Maispilot 2008-2010

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
26 Jan 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rassenonderzoek voor de grasgids

Jan Rinze van der Schoot (Speaker)
9 Nov 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Projectpresentatie ProGemuse

Leendert Molendijk (Speaker)
19 Feb 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Rijenbemesting op bouwland. Algeheel beeld uit een halve eeuw onderzoek

Willem van Geel (Speaker)
3 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Crotelaria PA

Gerard Korthals (Speaker)
4 Mar 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

AM en Melo met NemaDecide

Leendert Molendijk (Speaker)
3 Mar 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

NemaDecide kringerheid aardappel

Hans Hoek (Speaker)
29 May 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen:BODEM!

Johnny Visser (Speaker)
25 Nov 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

ABS

Johnny Visser (Speaker)
14 Mar 2008 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Doorontwikkelen BGO

Willemien Runia (Speaker)
13 May 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstof- en fosfaatbemesting

Jan Paauw (Speaker)
28 Feb 2011

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

En de boer hij ploegt niet meer

Hans Hoek (Speaker)
10 Sep 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inleiding biofumigatie

Johnny Visser (Speaker)
10 Sep 2008 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt de grond uit

Janjo de Haan (Speaker)
17 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Doorontwikkelen BGO

Hans Hoek (Speaker)
28 Jun 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beproeving mineralenconcentraten en dikke fractie op bouwland. Resultaten 2009 en 2010.

Willem van Geel (Speaker)
3 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes

Johnny Visser (Speaker)
10 Feb 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

NemaDecide Potproef Lelie

Leendert Molendijk (Speaker)
28 May 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

AM en Melo met NemaDecide

Leendert Molendijk (Speaker)
4 Feb 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meloidogyne in aardappel pootgoed

Leendert Molendijk (Speaker)
10 Feb 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en aaltjes

Hans Hoek (Speaker)
30 Jun 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effectiviteit inundatie voor de bestrijding van G. pallida

Willemien Runia (Speaker)
30 Sep 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stikstofbijmestsystemen voor aardappel. Ontwikkeling NBS gewassensing voor aardappel.

Willem van Geel (Speaker)
12 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Schadeonderzoek T. similis

Hans Hoek (Speaker)
16 Apr 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beheersing Trichodoriden

Hans Hoek (Speaker)
16 Apr 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Peilgestuurde drainage; beloftes en feiten

Abco de Buck (Speaker)
27 Oct 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meloidogyne

Gerard Korthals (Speaker)
16 Dec 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters

Thea van Beers (Speaker)
9 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

AM en Melo met NemaDecide

Leendert Molendijk (Speaker)
2 Feb 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

BDT, criteria voor toepassing onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen

Marian Vlaswinkel (Speaker)
20 Apr 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Food and the city: Recovery of a (once) fruitful marriage

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
7 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Uitleg + demo intrarijwieders

Piet Bleeker (Speaker)
14 Oct 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Inspiratie voor agroforestry (silvo-arable) systeem-ontwerp grootschalige toepassing

Rien van der Maas (Speaker)
10 Dec 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kansen voor veevoer met algen : samenvatting presentaties kennismiddag 7-11-2014

Rommie van der Weide (Speaker)
7 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toekomst voor de Landbouw in Flevoland: lokaal?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
21 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stedennetwerk Duurzaam Door : terugblik 2010-2014 en vooruitzicht 2015

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
14 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beheersing bodeminsecten - grasduinen in recent onderzoek

Hilfred Huiting (Speaker)
2 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zoektocht naar en vergelijking van moderne N-bijmestsystemen in aardappelen

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
27 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Duurzaam gebruik van Phytophthora resistentiegenen vanuit epidemiologisch perspectief

Bert Evenhuis (Speaker)
14 Jul 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Algenteelt met voeding van een vergister: ervaringen met de pilot bij ACRRES in Nederland

Rommie van der Weide (Speaker)
10 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Tussentijdse presentatie insecten in spinazie

Rob van den Broek (Speaker)
24 Aug 2010

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Pompoen Valorisatie en verwerking (Vertrouwelijk)

Kees van Wijk (Speaker)
7 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beheer van Akkerranden. Waarom, wat en hoe? Resultaten en ervaringen uit verschillende projecten

Frans van Alebeek (Speaker)
2 Apr 2009 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Pootgoed knolziekten bewaring

Romke Wustman (Speaker)
13 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groenbemesters en hun rol bij het verbeteren van de bodemkwaliteit: Kwestie van een goede keuze!

Wiepie Haagsma (Speaker), Thea van Beers (Contributor)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Niet kerende grondbewerking

Derk van Balen (Speaker)
21 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ontwikkeling meetlat: meten en verbeteren van duurzaamheid

Marcel van der Voort (Speaker)
10 Nov 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwing bemestingsadviezen op basis van capaciteit en intensiteit

Janjo de Haan (Speaker)
18 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde bijen.

Frans van Alebeek (Speaker)
26 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar