Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Bestrijding van nematoden in aardbeiplanten met CATT

Hans Hoek (Speaker)
14 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei en zand

Janjo de Haan (Speaker)
5 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Niet kerende grondbewerking

Janjo de Haan (Speaker)
20 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De bodem onder biologische grondontsmetting

Willemien Runia (Speaker)
9 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mineralenconcentraten, digestaat en spuiwater. Resultaten uit onderzoek PPO / WUR

Willem van Geel (Speaker)
31 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Precisielandbouw in vogelvlucht

David van der Schans (Speaker)
19 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Van vanggewas naar voedergewas

Derk van Balen (Speaker)
10 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe sturen weersomstandigheden en teeltbeslissingen de groei en ontwikkeling van uien?

Chris de Visser (Speaker)
7 Mar 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Workshop bodemkwaliteitsplan

Leendert Molendijk (Speaker)
28 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Aardappels op vruchtbare gronden

Janjo de Haan (Speaker)
8 Mar 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Will Meloidogyne minor become a threat to our agriculture?

Gerard Korthals (Speaker)
28 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

An instrument to communicate social services in (regional) branding

Frans van Alebeek (Speaker)
4 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Teelt op water

Jos Wilms (Speaker)
26 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Adoption of an innovation: the example of soilless cultivation systems

Suzanne van Dijk (Speaker)
25 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effects of sustainable crop protection policy on Dutch farm results and competitive position

Joanneke Spruijt (Speaker)
2 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

From visitor to gold card member

Esther Veen (Speaker)
2 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Van Sensing naar Advies stand van zaken

David van der Schans (Speaker)
27 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

MMM nieuwe NBS en in aardappel op basis van gewassensing

David van der Schans (Speaker)
28 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

An internet portal for the development of community oriented entrepreneurship

Daniel de Jong (Speaker)
2 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

An internet portal for the development of community oriented entrepreneurship

Daniel de Jong (Speaker)
2 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerpercepties ten aanzien van Teelt de grond uit

Suzanne van Dijk (Speaker)
6 Mar 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Landbouwproductie, de bodem in zicht?

Wijnand Sukkel (Speaker)
28 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Van Sensing naar Advies stand van zaken

David van der Schans (Speaker)
6 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Landbouw&stad: wat hebben ze elkaar te bieden?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
8 May 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Niet kerende grondbewerking; kans voor zeeklei?

Derk van Balen (Speaker)
6 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Werken aan innovaties in de land- en tuinbouw

Ben Meijer (Speaker)
26 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beproeving mineralenconcentraten en spuiwater in diverse gewassen.

Willem van Geel (Speaker)
8 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Begeleidingscommissie Vredepeel

Janjo de Haan (Speaker)
27 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kennisoverdracht Aaltjes Actieplan

Hans Hoek (Speaker)
21 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stimulering mestgebruik

Jan Paauw (Speaker)
28 Feb 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kosten/baten inundatie tegen G. pallida

Leendert Molendijk (Speaker)
19 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verhoging benutting stikstof en fosfaat door rijenbemesting

Willem van Geel (Speaker)
27 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gevolgen mestbeleid voor mineralen- en bodembeheer

Willem van Dijk (Speaker)
31 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardplantgeschiktheid nieuwe groenbemesters

Johnny Visser (Speaker)
6 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische meststoffen samenstelling en werking

Janjo de Haan (Speaker)
2 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemverbeteraars 2010-2011

Jan Paauw (Speaker)
23 Feb 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samengestelde peilgestuurde drainage

Abco de Buck (Speaker)
9 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effectiviteit inundatie tegen G. pallida

Willemien Runia (Speaker)
24 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beheersing trichodoriden en tabaksratelvirus; groenbemesters en aaltjes

Hans Hoek (Speaker)
5 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond; Zoektocht naar een beter organisch stofbeheer & grondbewerking

Janjo de Haan (Speaker)
9 Feb 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stadslandbouw, nieuwe ronde nieuwe kansen

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
6 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Design of Farming Systems; Transition to sustainable agriculture

Derk van Balen (Speaker)
7 May 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemkwaliteit op zandgrond: Zoektocht naar een beter organisch stofbeheer & grondbewerking

Janjo de Haan (Speaker)
5 Mar 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemgezondheid binnen bedrijfssystemen

Johnny Visser (Speaker)
9 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Begeleidingscommissie bodem

Janjo de Haan (Speaker)
18 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Betere detectie van het quarantaineaaltje Meloidogyne chitwoodi; relatie grond - knolbesmetting

Johnny Visser (Speaker)
24 Apr 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodemmoeheid Fruit

Johnny Visser (Speaker)
6 Aug 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

NemaDecide-lelie om wortellesieaaltjes te beheersen

Leendert Molendijk (Speaker)
9 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effectiviteit inundatie tegen G. pallida

Willemien Runia (Speaker)
19 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Keuze van zaadmengsels voor de pilot Natuur- en Landschapsnorm (NLN)

Frans van Alebeek (Speaker)
1 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar