Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Is biologische landbouw als systeem klimaatvriendelijk

Wijnand Sukkel (Speaker)
22 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Perenbladvlobestrijding, meer dan het juiste middel op het juiste moment

H.H.M. Helsen (Speaker)
30 Jan 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Waardenetwerk Provincie Limburg: Betere stikstofbenutting met Aardappelsensing App

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
6 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation Agriculture on marine clay soil

Derk van Balen (Speaker)
22 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische stofaanvoer als equivalente maatregel, 2e bijeenkomst begeleidingsgroep

Janjo de Haan (Speaker)
23 Nov 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Water en nutriëntenstromen in de bodem bij fertigatie

Janjo de Haan (Speaker)
29 May 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem in Zicht

Wijnand Sukkel (Speaker)
21 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

How to plan a foodscape: the case of Oosterwold

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
5 Nov 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
3 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatieproject Bodemsensing: Metingen en resultaten 2014

Johan Booij (Speaker)
3 Apr 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatiedilemma: supermarkt versus teler of supermarkt én teler

Janjo de Haan (Speaker)
30 Nov 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ties theory, Stakeholdermanagement en MLP

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
19 Mar 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stad en landbouw. Een vruchtbaar huwelijk?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
16 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Precisie Landbouw 6 Farmworks, taakkaart maken en inlezen

David van der Schans (Speaker)
18 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Akkerranden in Flevoland

Frans van Alebeek (Speaker)
2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het belang van organische stof

Janjo de Haan (Speaker)
22 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Potato fertilization tracer elements

Derk van Balen (Speaker)
13 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

BASIS Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei

Derk van Balen (Speaker)
3 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Potato and soil structure, influence of soil structure on yield

Derk van Balen (Speaker)
17 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stadslandbouw: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
19 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
20 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meerwaarde van groenbemesters

Derk van Balen (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wilde Bijen

Frans van Alebeek (Speaker)
10 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De bodem als sleutel voor een duurzaam watersysteem

Janjo de Haan (Speaker)
27 May 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Precisie Landbouw 3 Gewassensing

Johan Booij (Speaker)
10 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem in Zicht

Wijnand Sukkel (Speaker)
30 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

PPS duurzame bodem

Wijnand Sukkel (Speaker)
27 Feb 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Handboek bodem en bemesting : Van adviesbasis naar nieuwe basis voor adviezen

Janjo de Haan (Speaker)
28 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Laatste nieuws uit het bodemonderzoek

Wijnand Sukkel (Speaker)
7 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veldexcursie "Spuitproeven, alternatieven in gewasbescherming zoals lijmstokken en uienolie"

Klaas van Rozen (Speaker)
21 Aug 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische stof - product, kwaliteit en plek in het bemestingsplan

Janjo de Haan (Speaker)
10 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

From protective space to embedded place; Developing urban agriculture in Almere Oosterwold

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
9 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resilient and sustainable farming systems

Janjo de Haan (Speaker)
7 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stadslandbouw: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
16 Aug 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV PL 3 Werkblad gewassensing

David van der Schans (Speaker)
11 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) & BodemBiodiversiteit.

Frans van Alebeek (Speaker)
16 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

System approach to increase fertilizer efficiency

Janjo de Haan (Speaker)
21 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organische stof ook van belang voor goede waterkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker)
2 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem- en structuurverbetraars

Janjo de Haan (Speaker)
15 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Pootgoed: aaltje is nooit alleen

Leendert Molendijk (Speaker)
23 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Open teelten kunnen aan nitraatrichtlijn voldoen, maar meer tijd is nodig

Janjo de Haan (Speaker)
12 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Who are we and what could be our agenda?

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
7 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ruim baan voor Innovatie. Kennisvragen voor de toekomst

Herman Schoorlemmer (Speaker)
10 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

CIV Precisie Landbouw 3 Werkblad Gewassensing

Johan Booij (Speaker)
18 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bodem- en structuurverbeteraars /Effecten van grondbewerking op bodem en productie

Janjo de Haan (Speaker)
12 Feb 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Omschakeling naar biologische landbouw

Wijnand Sukkel (Speaker)
17 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resultaten crop scan metingen in 8 praktijkpercelen aardappelen i.r.t. vliegtuigbeelden

Brigitte Kroonen-Backbier (Speaker)
18 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei

Derk van Balen (Speaker)
4 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar