Activities

Filter
Oral presentation

Workshop bodempathogenen

Joeke Postma (Speaker), Aad Termorshuizen (Speaker), Johnny Visser (Speaker)
16 Jan 2020

Activity: Talk or presentationOral presentation

Thought for Food: A social practice perspective at planning of urban agriculture in Almere Oosterwold

J.E. Jansma (Speaker)
2 Jul 20193 Jul 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Voedsel Anders - Voedsel Dichtbij: Het experiment Oosterwold

J.E. Jansma (Speaker)
4 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Onderzaai: vroegrijp ras of tegelijk zaaien, wat zijn de opties?

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
3 Sep 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

De rol van "biocontrol" in systeeminnovatie "Beschermde Appelteelt"

Rien van der Maas (Speaker)
13 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Resultaten onderzoek 2017-2018

C.L.M. de Visser (Speaker)
15 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van Bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), Harm Brinks (Contributor), Oane de Hoop (Contributor)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Measuring Soil Quality of Agricultural soils in the Netherlands

Janjo de Haan (Speaker)
16 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Opties voor een goede bodem voor een duurzaam en gezond voedselsysteem

Janjo de Haan (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Publiek-Private Samenwerking Beter Bodembeheer 2017-2020

Joeke Postma (Speaker), Janjo de Haan (Speaker)
17 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

PPS Beter bodembeheer 2017-2020

Janjo de Haan (Speaker), Joeke Postma (Speaker)
17 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Resultaten prei Bodemkwaliteit op zand

Janjo de Haan (Speaker), Marie Wesselink (Speaker)
24 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Resultaten vergelijk NKG-Ploegen. Bodemkwaliteit op zand

Marie Wesselink (Speaker), Janjo de Haan (Speaker)
4 Jul 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie

Jos Groten (Contributor), Hilfred Huiting (Contributor), Conny Bufe (Contributor), Herman van Schooten (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Gras en snijmais: Trends in opbrengsten

Rene Schils (Speaker), Wim van den Berg (Contributor), Johan Booij (Contributor), Jos Groten (Contributor), Gertjan Holshof (Contributor), Jantine van Middelkoop (Contributor), Bert Rijk (Contributor), Jan Rinze van der Schoot (Contributor), Gerrie van de Ven (Contributor), Koos Verloop (Contributor), Martin van Ittersum (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Groenbemesters als vervanging van het vals zaaibed

W.K. van Leeuwen-Haagsma (Speaker)
24 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Onderzaai: vroegrijp ras of tegelijk zaaien, wat zijn de opties?

J.T.W. Verhoeven (Speaker)
29 Aug 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

WP3 Bodem, teelt en plantbodem-management interacties grasland

Herman de Boer (Contributor), Nyncke Hoekstra (Contributor), Jan Rinze van der Schoot (Contributor), Pedro Janssen (Contributor), Nick van Eekeren (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Biologische teelt op zandgrond: ervaringen uit het systeemonderzoek te Vredepeel

J.J. de Haan (Speaker), M. Wesselink (Speaker)
24 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Oosterwold: The emergence of a new urban landscape

J.E. Jansma (Speaker)
28 Mar 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Biobodem2: Resultaten 2018/plannen 2019

M.P. van der Maas (Speaker)
16 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Ecosysteemdiensten voor de stad : groen voor een meer duurzame stad

J.A. Hiemstra (Speaker)
31 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Een persistente grasklaver voor de beste bodemkwaliteit

J.R. van der Schoot (Speaker), Nick van Eekeren (Speaker), Pedro Janssen (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Practice of Food Prosumption: Searching for Food Prosumers in Almere (NL)

Jan-Eelco Jansma (Speaker)
7 Nov 20198 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0

Janjo de Haan (Speaker)
30 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Meten van bodemkwaliteit en de Open Bodemindex

Janjo de Haan (Speaker), Gerard Ros (Speaker)
11 Sep 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

High-Tech voor de toekomst!

M.P.J. van der Voort (Speaker)
11 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Development of a system for targeted soil quality measurement to be used in EJP-soil

Janjo de Haan (Speaker), Erik van den Elsen (Speaker), Isabella Selin Norén (Speaker), Saskia Keesstra (Speaker)
28 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Verkenning kennisbehoeftes van boeren t.a.v. NIL en het reeds bestaande aanbod NIL kennis Waar is de match, de mismatch en hoe die te overbruggen

Fogelina Cuperus (Speaker), W. Sukkel (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), A.M. van Doorn (Speaker), Jeroen Schütt (Speaker)
9 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Systematiek voor meten bodemkwaliteit

Janjo de Haan (Speaker), Marjoleine Hanegraaf (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor)
10 Apr 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Ruwvoer, vruchtwisseling en bodem

Rommie van der Weide (Contributor), Wim van Dijk (Contributor), Marcia Stienezen (Contributor), Joachim Deru (Contributor), Hilfred Huiting (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: WP4: Mais en bodem

Jos Groten (Contributor), Hilfred Huiting (Contributor), Conny Bufe (Contributor), Herman van Schooten (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Redesigning Long Term Systems Experiments in the Netherlands

Janjo de Haan (Speaker), Dirk van Apeldoorn (Contributor), Marie Wesselink (Contributor), Wim van den Berg (Contributor), Derk van Balen (Contributor), Wijnand Sukkel (Contributor)
6 Oct 201910 Oct 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Beschermde Appelteelt, een systeeminnovatie

Rien van der Maas (Speaker)
15 Aug 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

File

Meten van bodemkwaliteit in de landbouw. Ervaringen uit de PPS Beter Bodembeheer

Janjo de Haan (Speaker)
5 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bio-IPM in de spruitenteelt

H.F. Huiting (Speaker), Cok van der Maarl (Speaker), Frank Bos (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Praktijkgerichte innovaties voor duurzame ruwvoerproductie: Opbrengst optimalisatie gras en snijmais

Koos Verloop (Speaker), Marcia Stienezen (Contributor), Conny Bufe (Contributor), John Verhoeven (Contributor), Marie Wesselink (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor), L. Tjoonk (Contributor), Emiel Strijkveen (Contributor), Maurice Steinbusch (Contributor), B. Keurentjes (Contributor), Rene Schils (Contributor), Jantine van Middelkoop (Contributor)
26 Nov 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Diversiteit en mechanisatie: hoe technologie ecologie kan faciliteren

M.P.J. van der Voort (Speaker), D.F. van Apeldoorn (Speaker)
23 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Virus- en vectorbeheersing in de pootaardappelteelt

Martin Verbeek (Speaker), Rene van der Vlugt (Contributor), Klaas van Rozen (Contributor)
16 Dec 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Virus and vector control in the Dutch seed potato industry.

Martin Verbeek (Speaker), Paula Westerman (Contributor), Rene van der Vlugt (Contributor), Klaas van Rozen (Contributor), Pieter de Wolf (Contributor), Sjoerd Rombout (Contributor)
18 Jun 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Emissiearme spuittechniek in de fruitteelt

M. Wenneker (Speaker)
13 Aug 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Dose expression and use of Leaf Wall Area LWA) with improved application techniques in fruit crops

M. Wenneker (Speaker)
6 Nov 20187 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Strategies for using plant protection products to control apple scab (Venturia inaequalis)

M. Wenneker (Speaker)
12 Jun 201814 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Measuring nitrogen leaching in field of commercial growers

J.J. de Haan (Speaker)
13 Aug 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodemweerbaarheid & bodemleven.

J. Postma (Speaker), M.T. Schilder (Contributor), J.H.M. Visser (Contributor)
2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

SMARAGD

H.B. Schoorlemmer (Speaker)
26 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation