Activities 2007 2019

Filter
Public lecture/debate/seminar

De Bodem & de Stad

S.M. Visser (Speaker), J.P. Okx (Speaker), G. Mol (Speaker), G.J. Maas (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Speaker)
20 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lawrence Jones-Walters - Challenge, opportunity or dilemma?

L.M. Jones-Walters (Speaker)
23 Sep 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Groene Reflecties: de stappen naar een groene toekomst

A.A.M. Holtslag (Contributor), M. Stuiver (Contributor)
21 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatadaptatie vs. Klimaatmitigatie

T. van Hattum (Speaker)
21 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Midterm Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
26 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Project Omgaan met burgerinitiatief

Arjen Buijs (Speaker)
30 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Provincies en de vermaatschappelijking van natuurbeleid: De rol van groene burgerinitiatieven

Arjen Buijs (Speaker)
11 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wie spreekt de taal van de natuur. Burgers en deskundigen verstaan we elkaar?

Arjen Buijs (Speaker)
1 Mar 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meer ruimte voor burgerinitiatieven in natuur

Irini Salverda (Speaker)
9 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Heritage from below, Consequenties bottom up erfgoed voor de cyclus van beleid en uitvoering

Roel During (Speaker)
1 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De samenleving verandert, de overheid ook?

Irini Salverda (Speaker)
1 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerkracht en bijbehorende dilemma's

Rosalie van Dam (Speaker)
22 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social representation of the wolf

Arjen Buijs (Speaker)
4 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organisation panel Maatschappelijke resilience in gebiedsontwikkeling

Arjen Buijs (Speaker)
23 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwende Initiatieven in Natuur en Beheer. Tussen overheden, actieve burgers en natuurbeheerders

Carmen Aalbers (Speaker)
4 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Juridische aspecten bij groene maatschappelijke initiatieven

Marcel Pleijte (Speaker)
22 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gebruikersparticipatie via Gebruikersraad: een zegen?

Irini Salverda (Speaker)
2 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leerbijeenkomst Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
12 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Living Knowledge Congres Copenhagen

Jeroen Kruit (Speaker)
9 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Eigentijdse democratie. Waarom en hoe overheden meer ruimte kunnen geven aan burgerinitiatieven in het natuurdomein.

Irini Salverda (Speaker)
21 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leernetwerk samenspel burgerinitiatieven en overheden

Irini Salverda (Speaker)
2 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Initiatieven in Natuur en Beheer, tussen overheid, actieve burgers en natuurbeheerders.

Wim Timmermans (Speaker)
22 Oct 201419 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: Over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Met welke Europese ontwikkelingen zou de SER rekening moeten houden bij een advies over sociaal ondernemerschap in Nederland?

Roel During (Speaker)
24 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Reflectie op casus Eva Lanxmeer

Marcel Pleijte (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

Irini Salverda (Speaker)
9 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De cyclus van de participatieve en representatieve democratie, Meervoudigheid en convivialiteit als democratische uitgangspunten

Roel During (Speaker)
12 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel groene Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein

Irini Salverda (Speaker)
3 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Intervisie rol provincies

Irini Salverda (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel burgerinitiatieven en overheden. Leernetwerk over experiment Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
13 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toepassing Beleidsarrangementen-benadering op initiatieven burgers en kleine bedrijven in groen

Carmen Aalbers (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Doe hetzelven & Sociale Web

Pat van der Jagt (Speaker)
2 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Common research ground in social innovation, DIY initiatives

Pat van der Jagt (Speaker)
2 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerschap en sociale media

Irini Salverda (Speaker)
1 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid, Van Den Haag tot Krimpenerwaard......

Wiebren Kuindersma (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven

Irini Salverda (Speaker)
3 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatiekader natuurpact toegelicht

Froukje Boonstra (Speaker)
12 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lerende evaluatie van natuurafspraken

Froukje Boonstra (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Participatieve Monitoring: De rol van participatie in kennisontwikkeling

Arjen Buijs (Speaker)
30 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON DIFFERENT TYPES OF VALUE CREATION AND BUSINESS MODELS

Marcel Pleijte (Speaker)
23 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Goudsberg levend landschap in Lunteren : burgerinitiatieven en bottom up erfgoedontwikkeling

Roel During (Speaker)
20 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerinitiatieven en overheidsparticipatie

Irini Salverda (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar