Activities 2007 2019

De Bodem & de Stad

S.M. Visser (Speaker), J.P. Okx (Speaker), G. Mol (Speaker), G.J. Maas (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Speaker)
20 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lawrence Jones-Walters - Challenge, opportunity or dilemma?

L.M. Jones-Walters (Speaker)
23 Sep 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Towards Zero Hunger

I.M. Bouwma (Contributor), H. Brand (Contributor), Peter Darroch (Contributor), Juliana Dias Bernardes Gil (Organiser), T.H. Jetten (Contributor), A.E.E. Ommen Kloeke van (Contributor), Mark Siebert (Contributor), T. van der Sluis (Contributor), L.J.L. Veldhuizen (Contributor), S.M. Visser (Contributor), Yvonne van Vugt (Contributor), P.S. Wagenmakers (Contributor)
30 Aug 201831 Aug 2018

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conference

Groene Reflecties: de stappen naar een groene toekomst

A.A.M. Holtslag (Contributor), M. Stuiver (Contributor)
21 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatadaptatie vs. Klimaatmitigatie

T. van Hattum (Speaker)
21 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
6 Feb 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Klimaatbestendig bouwen

T. van Hattum (Speaker)
13 Sep 2017

Activity: Other

Midterm Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
26 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Landscape sensitive design, Climate change, water management and landscape led design

W. Timmermans (Speaker), C.M.J. Jacobs (Contributor), T. van Hattum (Contributor)
Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Congress on Controversies & Consensus in Bovine, Health, Industry & Economics

Jeanette Simonis (Participant)
15 Aug 2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a conference

Project Omgaan met burgerinitiatief

Arjen Buijs (Speaker)
30 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Startbijeenkomst twee BOGO projecten

Carmen Aalbers (Speaker)
19 Jun 2015

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Provincies en de vermaatschappelijking van natuurbeleid: De rol van groene burgerinitiatieven

Arjen Buijs (Speaker)
11 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wie spreekt de taal van de natuur. Burgers en deskundigen verstaan we elkaar?

Arjen Buijs (Speaker)
1 Mar 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meer ruimte voor burgerinitiatieven in natuur

Irini Salverda (Speaker)
9 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Heritage from below, Consequenties bottom up erfgoed voor de cyclus van beleid en uitvoering

Roel During (Speaker)
1 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Position at : Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek WLO

Annet Kempenaar (Speaker)
2014

Activity: Talk or presentationInvited talk

Verkenning van de lokale democratie

Roel During (Advisor)
16 Oct 2014

Activity: Consultancy

De samenleving verandert, de overheid ook?

Irini Salverda (Speaker)
1 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerkracht en bijbehorende dilemma's

Rosalie van Dam (Speaker)
22 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwende Initiatieven in Natuur en Beheer. Tussen overheden, actieve burgers en natuurbeheerders

Carmen Aalbers (Speaker)
4 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social representation of the wolf

Arjen Buijs (Speaker)
4 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organisation panel Maatschappelijke resilience in gebiedsontwikkeling

Arjen Buijs (Speaker)
23 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Juridische aspecten bij groene maatschappelijke initiatieven

Marcel Pleijte (Speaker)
22 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gebruikersparticipatie via Gebruikersraad: een zegen?

Irini Salverda (Speaker)
2 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leerbijeenkomst Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
12 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Living Knowledge Congres Copenhagen

Jeroen Kruit (Speaker)
9 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Eigentijdse democratie. Waarom en hoe overheden meer ruimte kunnen geven aan burgerinitiatieven in het natuurdomein.

Irini Salverda (Speaker)
21 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leernetwerk samenspel burgerinitiatieven en overheden

Irini Salverda (Speaker)
2 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Initiatieven in Natuur en Beheer, tussen overheid, actieve burgers en natuurbeheerders.

Wim Timmermans (Speaker)
22 Oct 201419 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: Over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Met welke Europese ontwikkelingen zou de SER rekening moeten houden bij een advies over sociaal ondernemerschap in Nederland?

Roel During (Speaker)
24 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toekomst van de Nederlandse democratie

Roel During (Advisor)
16 Oct 2014

Activity: Consultancy

Reflectie op casus Eva Lanxmeer

Marcel Pleijte (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

Irini Salverda (Speaker)
9 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De cyclus van de participatieve en representatieve democratie, Meervoudigheid en convivialiteit als democratische uitgangspunten

Roel During (Speaker)
12 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel groene Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein

Irini Salverda (Speaker)
3 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Intervisie rol provincies

Irini Salverda (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Netwerkbijeenkomst groene burgerinitiatieven

Rosalie van Dam (Speaker)
11 Feb 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Samenspel burgerinitiatieven en overheden. Leernetwerk over experiment Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
13 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toepassing Beleidsarrangementen-benadering op initiatieven burgers en kleine bedrijven in groen

Carmen Aalbers (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar