ESG Staff Departments Environmental Sciences

Research Output 2001 2019

Filter
Report
2016

Effects of micronutrients micnobit and salt fertilization on lettuce

Blom-Zandstra, M., de Visser, W., van der Werf, A. K., van der Lee, M., de Vos, R., Jongschaap, R. E. E., Dimkpa, C. & Bindraban, P. S., 2016, Washington: Virtual Fertilizer Research Centre. 42 p. (VFRC Report; no. 2016/1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2015

Research agenda shrimp pulse fishery

van Marlen, B., Rasenberg, M. M. M., Verschueren, B. & Polet, H., 2015, IMARES. 14 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
fisheries
fishing
pulses
ecosystems
economics

Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat

Klijn, F., Maarse, M., Kok, M., van Loon-Steensma, J. M., de Moel, H. & Mulder, J., 2015, Amersfoort: Stowa. 123 p. (STOWA-rapportnummer; no. 2015-33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas, extended version with 14 deltas : work document

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p. (Delta Alliance report; no. number 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
vulnerability
industrial production
economic activity
agricultural production
population growth

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
vulnerability
industrial production
economic activity
agricultural production
population growth

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

van Driel, W. F., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren

Groot, A. M. E., van Leeuwen, C. J., Tangelder, M., Timmerman, J. G., Werners, S. E. & van Loon-Steensma, J. M., 2014, Wageningen: Alterra. 62 p. (Alterra-rapport; no. 2506)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied : Samenvatting van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek naar innovatieve dijken

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., van Hattum, T., Smale, A., Gözüberk, I. & van Dijken, M., 2014, [Den Haag]: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2535)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Launching the Delta Alliance: business development report phase 3

van Driel, W. F., Peters, R. & van de Guchte, C., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Launching
Industry

Launching the Delta Alliance: Content report phase 3

van den Bosch, R., Bucx, T., Klostermann, J. E. M., Wijsman, P., van Driel, W. F. & van de Guchte, C., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Launching

Vulnerability and Resilience Assessment of the Ayeyarwady Delta in Myanmar. Full Assessment phase

van Driel, W. F. & Nauta, T. A., 2014, Delft-Wageningen: GWP and Delta Alliance. 156 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2013

Enabling Delta Life - What makes managing land and water in deltas different?

Makaske, B., van Driel, W. F., Marchand, M., Bucx, T. & van de Guchte, C., 2013, Wageningen: Delta Alliance. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
water
land
need
socioeconomics
water resources management

Gevoeligheidsanalyse Innovatieve Dijken Waddengebied : een verkenning naar de meest kansrijke dijkconcepen voor de Waddenkust

van Loon-Steensma, J. M. & Schelfhout, H. A., 2013, Wageningen: Wageningen Universiteit: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 2483)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., Reintsema, R., Jolink, E. & van der Leij, H., 2013, Wageningen: Alterra. 102 p. (Alterra-rapport; no. 2437)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PROIRRI - Sustainable Irrigation Development Project: Final Inception Report / Capacity Development Plan

van Driel, W. F., Heemskerk, W. & Souto, M., 2013, Wageningen, Amsterdam and Maputo: Alterra. 87 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vulnerability and Resilience Assessment of the Ayeyarwady Delta in Myanmar, Scoping phase

van Driel, W. F. & Nauta, A., 2013, Delft-Wageningen: GWP and Delta Alliance. 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2012

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

Krueger, I., Miguel Ayala, L. & van Driel, W. F., 2012, Wageningen-Delft: Delta Alliance. 198 p. (Delta Alliances Series; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
industrialization
landform
population growth
young
climate

Pilotstudie zeedijk Lauwersoog; Dijkconcepten, kruinhoogten en afwegingsmethode

Schelfhout, H., Eernink, N. M. L. & van Loon-Steensma, J. M., 2012, Delft: Deltares. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report on the analytical mission to Sendai, Japan : Prospects for greenhouse horticulture

Henming, S., van Driel, W. F., van der Vaart, K., Konijn, R., Stunt, R., Boonstra, C., Louis, O. & Saito, Y., 2012, The Hague: Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Smart Shopping Carts: How Real-Time Feedback Influences Spending

van Ittersum, K., Wansink, B., Pennings, J. M. E. & Sheehan, D., 2012, Marketing Science Institute. (Marketing Science Institute Working Papers 2011; no. 11-117)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Stuurbaarheid van kwelders

de Groot, A. V., van Wesenbeeck, B. K. & van Loon-Steensma, J. M., 2012, Den Burg: IMARES. 49 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C004/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied : een verkenning naar de mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H., Eernink, N. M. L. & Paulissen, M. P. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 104 p. (Alterra-rapport; no. 2294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

High Potential in the Lower Zambezi: a way forward to sustainable development

Dekker, F., van Driel, W. F. & Geenen, B. E. H., 2011, Wageningen: Delta Alliance. 32 p. (Delta Alliance Series; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
sustainable development
basin
co-operation

Launching Delta Alliance, final report of phase 2

van Driel, W. F. & de Block, D., 2011, Wageningen: Wageningen UR/Alterra.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
world
project
2010

Klimaatdijk in de praktijk: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek

de Moel, H., Beijersbergen, J., van den Berg, F., de Goei, J., de Koch, R. C., Koelewijn, A. R., van Loon-Steensma, J. M., Molenaar, I. M., Steenbergen-Kajabová, J., Schelfhout, H., Versluis, S. & Zantinge, A. M., 2010, Utrecht: Klimaat voor Ruimte. 174 p. (KvK rapport; no. 019/2010)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Knowledge for Climate (KvK) launching Delta Alliance: first phase final report

van Driel, W. F., Slingerland, C. T. & Trajan, K. J., 2010, Wageningen: Wageningen UR, Alterra, Environmental Sciences Group. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
climate
river
global change
vulnerability
resource
2009

Climate Research Wageningen UR : Projects, researchers and expertise

van Loon-Steensma, J. M., Vellinga, P. & Remme, R., 2009, Wageningen: Wageningen University and Research - Environmental Sciences Group. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
climate
horticulture
aquaculture
global climate
agriculture
Open Access
2005

Onderwijsinnovatie groen onderwijs 2005-2010 : advies Werkgroep Onderwijsvernieuwing .d.d 14 april 2005

Biemans, H., Adema, B., Bartelink, H. H., Bes, O., de Beus, M., van den Bor, W., Bredewold, W., Klomp, S., Naaijkens, J., Osinga, S. A., Schaper, E. & Steen, J., 2005, Wageningen: Advies Werkgroep Onderwijsvernieuwing Groene Kennis Coöperatie. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Duurzaam Bodemleven "Op goede gronden" : Composteren in de bloembollenteelt

van Dam, A. M., van 't Riet, S. M., Wondergem, M. J. & Vlaming, E. A. C., 2004, Lisse: PPO Bloembollen. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rijenbemesting met rundveedrijfmest in biologische teelt van narcis : Teelttechnische toepassing en ammoniakemissie

van Zuilichem, J. A. A., Kater, L. J. M., Bakkum, C. A., Wondergem, M. J., Jansma, J. E., Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2004, Lisse: PPO Bloembollen. 29 p. (PPO; no. nr. 712)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2003

Fertigatie met gefilterde drijfmest in biologische teelt van hyacint. Veldteelt en afbroei, periode 2001-2003

Wondergem, M. J., van Zuilichem, J. A. A. & Vasen, R., 2003, Lisse: PPO Bloembollen. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ruimte voor kwaliteit en ondernemerschap : Wageningen Universiteits & Researchcentrum, Instellingsplan Wageningen Universiteit, Ondernemingsplan Stichting DLO, 2003-2006

Bartelink, H. H., van Berlo, J. M., Bouma, J., de Gooijer, C. D., Groen, A. F., Groot, R., Jongebreur, A. A., de Klerk-Engels, B., Oorschot, R. & Schlebaum, W., 2003, Wageningen: Wageningen UR. 69 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Uitvoering van vernattingsmaatregelen op praktijkschaal 1997-2003; referentie project Koelbroek

Boxman, A. W., Bartelink, H. H., Bossenbroek, P., Kemmers, R. H. & Stortelder, A. H. F., 2003, Ede: EC-LNV. 99 p. (Rapport / EC-LNV; no. nr. 2003/245-O)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2002

Biologische bloembollenteelt : ervaringen proefbedrijven 'De Noord' en 'De Zuid' 1994-2001

Snoek, A. J., Wondergem, M. J., Jansma, J. E. & van Zuilichem, J. A. A., 2002, Lisse: PPO sector Bloembollen. 79 p. (PPO rapport; no. 701)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2001

Op weg naar duurzame bloembollenteelt : evaluatie bedrijfssystemenonderzoek geïntegreerde bollenteelt

Snoek, A. J., Jansma, J. E., Wondergem, M. J. & Schreuder, R., 2001, Lisse: PPO Bloembollen en Bomen. 82 p. (PPO; no. 407)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access