Research Output

Filter
Report
2006

Competence development of entrepreneurs in innovative horticulture

Mulder, M., Lans, T., Verstegen, J. A. A. M., Biemans, H. & Meijer, Y., 2006, [S.l.]. 18 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De kunst van het zien en het realiseren : competenties voor succesvol ondernemerschap in de agrarische sector

Verstegen, J. A. A. M. & Lans, T., 2006, Den Haag: LEI. 18 p. ([Rapport / LEI : Domein 8, Modellen en data)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

De meerwaarde van tuinparken : de betekenis van tuinparken in een stedelijke omgeving

van der Hoeven, E. M. M. M. & Stobbelaar, D. J., 2006, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 23 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 222)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inspirerende leeromgevingen voor ondernemers : aanwijzigingen voor ontwerpers en begeleiders

Gielen, P. M., Biemans, H. J. A. & Mulder, M., 2006, Wageningen: Wageningen Universiteit. 45 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Kennisarrangementen in de praktijk : naslagwerk pilots P420

Geerling-Eiff, F. A., de Beuze, M., Kupper, H. A. E., Lans, T., Dijkshoorn, M. W. C., van der Meer, R. W., van Os, G. J. & Sieverink, J. H. M., 2006, Wageningen: Wageningen UR, Communication Services. 90 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leren met toekomst : versterken van de samenwerking tussen onderzoek en groen onderwijs

Potters, J. I., van der Hoeven, N. & Gielen, P. M., 2006, Lelystad: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 29 p. (PPO publicatie; no. nr. 353)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Van adoptiekip tot duurzame stadswijk: Natuur- en milieueducatie in de praktijk

Hubeek, F. B., Geerling-Eiff, F. A., van der Kroon, S. M. A. & Wals, A. E. J., 2006, Wageningen: Milieu- en Natuurplanbureau. 92 p. (WOt-rapport; no. 18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2005

Gewone boeren in beeld: gewone boeren in extensieve acties van intermediairen

Gielen, P. M. & Zaalmink, B. W., 2005, Wageningen: Agro Management Tools. 121 p. (AMT rapport; no. 28)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Informatie, ervaringsuitwisseling of zelfsturing... op bestelling! Opties om met kennisbeleid te sturen op kennisdoorstroom, kenniscirculatie en kennis in actie

Geerligs, J. W. G., Mittendorff, K., Wals, A. E. J., Kupper, H. A. E., Lans, T., Postma, D. J., Geerling-Eiff, F. A., Hubeek, F. B., de Jong, L. W., de Beuze, M. & Eisma, C., 2005, Den Haag: LEI. 45 p. (LEI Rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisdoorstroming met ICT : pilot duurteelt

Schoorlemmer, H. B. & Lans, T., 2005, Wageningen: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. 34 p. (PPO publicatie; no. nr. 341)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Leren innoveren

Lans, T., Mulder, M., Verstegen, J. A. A. M. & Biemans, H. J. A., 2005, Zoetermeer: Productschap Tuinbouw. 39 p. (Flowers & Food. Innovatie- en Kennisagenda Tuinbouwkluster 2020. Deel 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Onderwijsinnovatie groen onderwijs 2005-2010 : advies Werkgroep Onderwijsvernieuwing .d.d 14 april 2005

Biemans, H., Adema, B., Bartelink, H. H., Bes, O., de Beus, M., van den Bor, W., Bredewold, W., Klomp, S., Naaijkens, J., Osinga, S. A., Schaper, E. & Steen, J., 2005, Wageningen: Advies Werkgroep Onderwijsvernieuwing Groene Kennis Coöperatie. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2004

Alumninetwerken: klantenbinding in het kader van een leven lang leren

Lans, T., Schlooz, P., Wesselink, R., Biemans, H. J. A. & Mulder, M., 2004, Wageningen Universiteit: Lsg Educatie en Competentie Studies. 16 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

HRM and HRD in agricultural extension organisations in Iran. A literature review

Karbasioun, M. & Mulder, M., 2004, Wageningen Universiteit: Lsg Educatie en Competentie Studies. 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kennisdoorstroming en -circulatie: van vraagstellen naar conceptueel model

Kupper, H. A. E. & Wals, A. E. J., 2004, Den Haag: LEI Wageningen UR. 16 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Kennisdoorstroming en- circulatie tussen onderzoek en onderwijs. Achtergronddocument bij het DLO programma 420 'kennisdoorstroming en- circulatie'

Wals, A. E. J., Kupper, H. A. E. & Geerling-Eijf, F., 2004, DLO: LEI. 71 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Lessen uit onderwijsinnovatie binnen omgevingswetenschappen - LOO

Mulder, M., van Loon-Steensma, J. M. & Broekman, R. A. J. M., 2004, Wageningen Universiteit: Lsg Educatie en Competentie Studies. 12 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Verkenning van kenniscirculatie en doorstroming buiten groen onderwijs (inter)nationaal

Lans, T., Geeling-Eijff, F., de Beuze, M. & van der Meer, R. W., 2004, Den Haag: LEI. 44 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access
2003

Beelden en ervaringen. Studenten en docenten over de B1 en B2 van BC en IO (2001-2002)

Veldhuis, A. E., Schlooz, P., Biemans, H. J. A. & Mulder, M., 2003, Wageningen: Education and Competence Studies (ECS). 136 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Inspirerende leeromgevingen voor ondernemers

Kupper, H. A. E., Lans, T., Mulder, M. & Biemans, H. J. A., 2003, Den Haag: InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. 42 p. (Rapport / InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster : Serie achtergrondrapporten; no. nr. 03.2.037)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Op zoek naar een nieuwe Wildredder

Bezuijen, M., Brouwers, N. C., Luijting, H., Schaafsma, S. C. T. & van Stokkom, M. J. A. G., 2003, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 49 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. nr. 188)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Programmering onderwijskundig onderzoek. Eindrapportage

Schlooz, P., Mulder, M., Biemans, H. J. A. & Nieuwenhuis, L., 2003, Wageningen: Leerstoelgroep ECS en Stoas Onderzoek. 49 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

2002

Eindrapport PIO 2000

Wesselink, R., Pagrach, L. J., Mulder, M., Bruijstens, J. C. J. & Miltenburg, H., 2002, Wageningen, Zoetermeer: Onderwijskunde. 30 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2001

Directory of Vocational Education Research in the Netherlands: Research Groups, Programmes & Projects

Stuij, I., Mulder, M., van der Spa, M. & Biemans, H., 2001, Den Haag/Wageningen: NWO PROO/Lsg Onderwijskunde WU. 80 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Inkoopprofessie in beeld. Een onderzoek naar de beroeps- en opleidingsprofielen voor inkoopprofessionals

Wesselink, R., Pagrach, L. J., Mulder, M., Bruijstens, J. C. J. & Miltenburg, H., 2001, Zoetermeer: Stichting NEVI Examens. 36 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1997

Extended cognition and learning for vocational advanced problem situations.

de Jong, F. P. C. M., Simons, P. R. J. & Lodewijks, J. H. L. C., 1997

Research output: Book/ReportReportAcademic

Kwaliteitszorg van stages. Rapport in opdracht van het College van Bestuur LUW.

Brussaard, L., Ooms, G. G. H., Butijn, C. A. A., Hebinck, P. G. M., Kleijn, M., Slangen, L. H. G. & Visser, R. G. F., 1997, 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Leerplan agronomisch ontwerpen. Doel, inhoud en aanpak van het ontwerpersblok.

Korsman, M. G., Challa, H., Goewie, E. A., Kropff, M. J., Struik, P. C., Ruissen, M. A., Perdok, U. D. & Steen, J. J., 1997, 66 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Ontwikkeling van de casus-methode voor natuur- en milieu-educatie. Agro-ecologische zones in Europa.

Westera, H. B. & van Haarlem, R., 1997, 85 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

PGO Milieuhygiëne, een goede voorbereiding op de beroepspraktijk.

Ooms, G. G. H. & Fortuin, K. P. J., 1997, 6 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rethinking rural human resource management. The impact of globalisation and rural restructuring on rural education and training in Western Europe.

van den Bor, W., Bryden, J. M. & Fuller, A. M., 1997, 214 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Vrouwelijke en mannelijke leerlingen in het MAO. Schoolrapportage.

Kools, Q. H., 1997, 18 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1996

De veranderende rol van het management van AOC's.

Wassink, H., 1996, Wageningen: Vakgroep Agrarische Onderwijskunde, LU. 95 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Over vernieuwingen gesproken.

Ros, A. A., Swinkels-Kuijlaars, H. P. C., Theunissen, J. J. C. M., Visser, J. J. C. M., Jongmans, C. T. & Geijsel, F., 1996, 213 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Professionalisering in universitair onderwijs.

de Vries, O. A., Keesen, F. J. M., Smuling, E. B. & Wijnen, G. M. F., 1996, 74 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Schoolorganisatie-ontwikkeling in het perspectief van actief leren. Tussentijdse rapportage (1).

Jongmans, C. T., Biemans, H. J. A. & de Jong, F. P. C. M., 1996, Wageningen: Vakgroep Agrarische Onderwijskunde, LU. 91 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

1995

Report of a workshop on curriculum development for University Education.

White, J., 1995, 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

1994

Agricultural training and the private sector in Botswana institutional development at BCA and international cooperation.

van den Bor, W., 1994, 25 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Strategie voor selectie en ontwikkeling van milieugericht lesmateriaal.

Alblas, A. & Schils, C., 1994, 11 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Curriculum implementation : report of a mission to Faculty of Agronomy and Forestry Engineerig, Universidade Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique, 3 - 16 December 1992

White, J. & van den Hoogen, J. P. M., 1993, Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen. 45 p. (Report / Agricultural University Wageningen, Plant, Soil and Water Project; no. 51)

Research output: Book/ReportReportProfessional