Research Output 2003 2019

Filter
Report
2019

Herinneringen aan Wim Wolff

Dankers, N., Reijnders, P., Smit, C. & Veen, J., 2019, Den Helder: Wageningen Marine Research. 28 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. 19.004)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Kansen voor Kwelders

de Leeuw, C., Bakker, C., Baptist, M. J. & Elschot, K., 2018, Driebergen: Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, VBNE. 4 p. (Kennisblad Veldwerkplaats)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Seal monitoring and evaluation for the Gemini offshore windfarm: Tconstruction - 2015 report

Brasseur, S., Kirkwood, R. & Aarts, G., 2018, Yerseke: Wageningen Marine Research. 64 p. (Wageningen Marine Research report; no. C004/18)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stranding and rehabilitation in numbers: population development and stranding data on the Dutch coasts 1990-2016 : analysis of new data from a public database

Brasseur, S., 2018, Den Helder: Wageningen Marine Research. 36 p. (Wageningen Marine Research report; no. C108/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017
Open Access
The Netherlands
Naval
Wishes
Seal
Lecturers
Open Access

Ecologisch gericht suppleren: verslag pilot multi-method survey 2016

Couperus, B., Baptist, M., Burggraaf, D., Dijkman-Dulkes, A., Perdon, J., Post, M. & Verdaat, H., 2017, Wageningen: Wageningen Marine Research. 32 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C007/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologisch Gericht Suppleren: meetplan geïntegreerde ecosysteem survey 2017

Baptist, M., Bolle, L., Couperus, B., Tulp, I. & van Hal, R., 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 78 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C017/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Monitoring van gewone en grijze zeehonden in de Nederlandse Waddenzee, 2002-2017

Cremer, J. S. M., Brasseur, S. M. J. M., Meijboom, A., Schop, J. & Verdaat, J. P., Dec 2017, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 38 p. (WOt-technical report; no. 104)(Wageningen Marine Research rapport; no. C095/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Reisverslag kustsurvey EGSII: Juni-juli 2017

van Hal, R., Couperus, B., Dijkman-Dulkes, A. & Baptist, M., Sep 2017, Den Helder: Wageningen Marine Research. 25 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C075/17)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2016

Achtergronddocument t.b.v. de uitgave Wadden in Beeld 2015

Tulp, I. Y. M., Cremer, J. S. M., Troost, K., Glorius, S. T. & Asjes, J., 2016, IMARES. 26 p. (Rapport / IMARES; no. C018/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bat activity at offshore wind farms LUD and PAWP in 2015

Lagerveld, S., Jonge Poerink, B., de Vries, P. & Scholl, M. M., 2016, Den Helder: IMARES. 32 p. (Report / IMARES; no. C001/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De buitengewone biologie van de buitendelta's van de Nederlandse Waddenzee

Leopold, M. F. & Baptist, M. J., 2016, IMARES. 28 p. (Rapport / IMARES; no. C076/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard

Baptist, M. J. & Geelhoed, S. C. V., 2016, IMARES. 43 p. (Rapport / IMARES; no. C054/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2015

Aerial surveys of Harbour Seals in the Wadden Sea in 2015: Moderate impact of the 2014 influenza epidemic

Galatius, A., Brasseur, S. M. J. M., Czeck, R., Jensen, L. F., Jeß, A., Körber, P., Pund, R., Siebert, U., Teilmann, J. & Klöpper, S., 2015, Wilhemshaven: Common Wadden Sea Secretariat. 4 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A review of coral reef restoration techniques

Meesters, H. W. G., Smith, S. R. & Becking, L. E., 2015, Den Burg: IMARES. 37 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C028/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Coral Reefs
Anthozoa
Gardening
Larva
Transplantation

Assessment of impact of underwater clearance of historical explosives by the Royal Netherlands Navy on harbour porpoises in the North Sea

von Benda-Beckmann, A. M., Aarts, G. M., Lucke, K., Verboom, W. C., Kastelein, R. A., van Bemmelen, R. S. A., Geelhoed, S. C. V. & Kirkwood, R. J., 2015, Den Haag: TNO. 139 p. (Report / TNO; no. 2014 R10916)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Blueprint for an Ems-Dollard ecoystem model study

Brinkman, A. G., 2015, Den Helder: IMARES. 39 p. (Report / IMARES; no. C158/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
trophic level
phytobenthos
phytoplankton
ecosystem

Blue whale sightings in Antarctica west of the Greenwich meridian, Januart 2015

Geelhoed, S. C. V., Feij, B., van Franeker, J. A., Herr, H., Janinhoff, N., McKay, S. J., Muller, S., Thomisch, K., Verdaat, J. P. & Viquerat, S., 2015, [s.l.]: International Whaling Commission. 9 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
whale
westerly
hot spot
water
Antarctica

Broedsucces van kustbroedvogels in de Waddenzee in 2011-2013

Koffijberg, K., de Boer, P., Hustings, F., van Kleunen, A., Oosterbeek, K. & Cremer, J. S. M., Dec 2015, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 50 p. (WOt-technical report; no. 51)(IMARES-rapport; no. C153/15)(Sovon-rapport; no. 2015/61)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Coral restoration Bonaire : an evaluation of growth, regeneration and survival

Meesters, H. W. G., Boomstra, B., Hurtado-Lopez, N., Montbrun, A. & Virdis, F., 2015, Den Helder: IMARES Wageningen UR. 33 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C152/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
coral
regeneration
coastal protection
ecosystem service
tourism

Dynamiek van schelpdierbanken in de nederlandse kustzone

Kamermans, P., Goudswaard, P. C., van Asch, M. & Bos, O. G., 2015, Yerseke: IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES; no. C186/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemeffecten van lokaal veranderde slibgehaltes in de westelijke Waddenzee

Brinkman, A. G., 2015, Den Helder: IMARES. 121 p. (Rapport / IMARES; no. C157/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een analyse van de effecten van getijturbines op habitat, vis, vogels en zeezoogdieren bij Kornwerderzand

Griffioen, A. B., Geelhoed, S. C. V., van Keeken, O. A. & Winter, H. V., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 59 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C031/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een zee van mosselen : handboek ecologie, bescherming, beleid en beheer van mosselbanken in de Waddenzee

Dankers, N. M. J. A. & Fey-Hofstede, F. E., 2015, Lisse: Stichting Anemoon. 107 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ems-Dollard primary production research: Full data report

Brinkman, A. G., Riegman, R., Jacobs, P., Kuhn, S. & Meijboom, A., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 297 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C160/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
primary production
estuary
mud
turbidity
coastal water

Ems-Dollard primary production research Concise summary

Brinkman, A. G., Jacobs, P., Jak, R. G. & Riegman, R., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 78 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C163/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
primary production
estuary
mud
turbidity
coastal water

Fulmar Litter EcoQO monitoring in the Netherlands - Update 2014

van Franeker, J. A., 2015, Den Helder: IMARES. 55 p. (Report / IMARES; no. C123/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gemini T-0: passive acoustic monitoring and aerial surveys of harbour porpoises

Geelhoed, S. C. V., Friedrich, E., Joost, M., Juhre, H., Kirkwood, R. J., van Leeuwen, P. W., Machiels, M. A. M., Stoeber, N. & Verdaat, J. P., 2015, Den Burg: IMARES. 110 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C144/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
porpoise
aerial survey
harbor
wind farm
acoustics

Impact Assessment of the Flyshoot fishery in Natura 2000 and MSFD areas of the Dutch continental shelf

Rijnsdorp, A. D., Bos, O. G. & Slijkerman, D. M. E., 2015, IJmuiden: IMARES. 24 p. (Report / IMARES; no. C162/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
plastic
diet
United Nations Environment Program
fur
turtle

Important Bird Areas in Antarctica 2015

Harris, C., Lorenz, K. & van Franeker, J. A., 2015, Cambridge: BirdLife Int. and Env. Research & Assessment. 313 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie van modellen van IMARES geschikt voor beantwoording beheervragen Rijkswaterstaat

Deerenberg, C. M., Brinkman, A. G. & de Vries, P., 2015, Den Helder: IMARES. 44 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C006/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwalificerende en niet-kwalificerende vogelsoorten in het gebied "Bruine Bank"

Leopold, M. F. & van der Wal, J. T., 2015, IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES; no. C015/16)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kwalificerende en niet-kwalificerende vogelsoorten in het gebied "Friese Front"

Leopold, M. F., van der Wal, J. T. & Scholl, M. M., 2015, Den Burg: IMARES. 28 p. (Rapport / IMARES; no. C141/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Marine mammal surveys in Dutch North Sea waters in 2015

Geelhoed, S. C. V., Lagerveld, S. & Verdaat, J. P., 2015, Den Helder: IMARES. 21 p. (Report / IMARES; no. C189/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring cetacean occurrence in coastal waters of the Caribbean Netherlands (Saba, St. Eustatius & Bonaire) using port sampling

Scheidat, M., Boman, E., Davaasuren, N., Geelhoed, S. C. V. & de Graaf, M., 2015, IJmuiden: IMARES. 36 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C038/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
cetacean
whale
coastal water
sampling
dolphin

Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard

Brinkman, A. G. & Baptist, M. J., 2015, Den Burg: IMARES. 40 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C008/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van eilandstaarten : geomorfologie, waterhuishouding en vegetatie

de Groot, A. V., Oost, A. P., Veeneklaas, R. M., Lammerts, E. J., van Duin, W. E., van Wesenbeeck, B. K., Dijkman, E. M. & Koppenaal, E. C., 2015, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 109 p. (Deltares rapport; no. 1208549.01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van enkele mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee, situatie 2014

Fey-Hofstede, F. E., Dankers, N. M. J. A., Meijboom, A., Sonneveld, C., Verdaat, J. P., Bakker, A. G., Dijkman, E. M. & Cremer, J. S. M., 2015, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 72 p. (WOt-technical report; no. 57)(Rapport / IMARES; no. C164/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opslibbing en vegetatie kwelder ameland-Oost; Jaarrapportage 2014

de Groot, A. V., Hemmen, J., de Vries, P., Meijboom, A. & Dijkman, E. M., 2015, Den Helder: IMARES. 36 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C072/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende Beoordeling Natuurbeschermingswet 1998 voor project Kwelderontwikkeling Koehoal door een slibmotor

Baptist, M. J., 2015, Den Burg: IMARES. 44 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C081/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potential effects of seismic surveys on Harbour porpoises

de Haan, D., von Benda-Beckermann, S., Geelhoed, S. C. V. & Lagerveld, S., 2015, IJmuiden: IMARES. 55 p. (Report / IMARES; no. C126/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pupping habitat ofd grey seals in the Dutch Wadden Sea

Brasseur, S. M. J. M., de Groot, A. V., Aarts, G. M., Dijkman, E. M. & Kirkwood, R. J., 2015, Den Burg: IMARES. 104 p. (Report / IMARES; no. C009/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
sandbank
breeding site
rarity
habitat
hunting

Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium

Baptist, M. J. & Tamis, J. E., 2015, Den Burg: IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C076/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013

Troost, K., van Stralen, M. R., van Zweeden, C. & Brinkman, A. G., 2015, Yerseke: IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C062/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access