Research Output

Filter
Report
Report

Climate Research Wageningen UR : Projects, researchers and expertise

van Loon-Steensma, J. M., Vellinga, P. & Remme, R., 2009, Wageningen: Wageningen University and Research - Environmental Sciences Group. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas, extended version with 14 deltas : work document

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p. (Delta Alliance report; no. number 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

Krueger, I., Miguel Ayala, L. & van Driel, W. F., 2012, Wageningen-Delft: Delta Alliance. 198 p. (Delta Alliances Series; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

van Driel, W. F., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Enabling Delta Life - What makes managing land and water in deltas different?

Makaske, B., van Driel, W. F., Marchand, M., Bucx, T. & van de Guchte, C., 2013, Wageningen: Delta Alliance. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gevoeligheidsanalyse Innovatieve Dijken Waddengebied : een verkenning naar de meest kansrijke dijkconcepen voor de Waddenkust

van Loon-Steensma, J. M. & Schelfhout, H. A., 2013, Wageningen: Wageningen Universiteit: Alterra. 45 p. (Alterra-rapport; no. 2483)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren

Groot, A. M. E., van Leeuwen, C. J., Tangelder, M., Timmerman, J. G., Werners, S. E. & van Loon-Steensma, J. M., 2014, Wageningen: Alterra. 62 p. (Alterra-rapport; no. 2506)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

High Potential in the Lower Zambezi: a way forward to sustainable development

Dekker, F., van Driel, W. F. & Geenen, B. E. H., 2011, Wageningen: Delta Alliance. 32 p. (Delta Alliance Series; no. 2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied : Samenvatting van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek naar innovatieve dijken

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., van Hattum, T., Smale, A., Gözüberk, I. & van Dijken, M., 2014, [Den Haag]: Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 52 p. (Alterra-rapport; no. 2535)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Klimaatdijk in de praktijk: Gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek

de Moel, H., Beijersbergen, J., van den Berg, F., de Goei, J., de Koch, R. C., Koelewijn, A. R., van Loon-Steensma, J. M., Molenaar, I. M., Steenbergen-Kajabová, J., Schelfhout, H., Versluis, S. & Zantinge, A. M., 2010, Utrecht: Klimaat voor Ruimte. 174 p. (KvK rapport; no. 019/2010)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Knowledge for Climate (KvK) launching Delta Alliance: first phase final report

van Driel, W. F., Slingerland, C. T. & Trajan, K. J., 2010, Wageningen: Wageningen UR, Alterra, Environmental Sciences Group. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Launching Delta Alliance, final report of phase 2

van Driel, W. F. & de Block, D., 2011, Wageningen: Wageningen UR/Alterra.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Launching the Delta Alliance: business development report phase 3

van Driel, W. F., Peters, R. & van de Guchte, C., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Launching the Delta Alliance: Content report phase 3

van den Bosch, R., Bucx, T., Klostermann, J. E. M., Wijsman, P., van Driel, W. F. & van de Guchte, C., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 23 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilotstudie Groene Dollard Dijk : een verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk met flauw talud en een voorland van kwelders

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H. A., Reintsema, R., Jolink, E. & van der Leij, H., 2013, Wageningen: Alterra. 102 p. (Alterra-rapport; no. 2437)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Pilotstudie zeedijk Lauwersoog; Dijkconcepten, kruinhoogten en afwegingsmethode

Schelfhout, H., Eernink, N. M. L. & van Loon-Steensma, J. M., 2012, Delft: Deltares. 47 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PROIRRI - Sustainable Irrigation Development Project: Final Inception Report / Capacity Development Plan

van Driel, W. F., Heemskerk, W. & Souto, M., 2013, Wageningen, Amsterdam and Maputo: Alterra. 87 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Report on the analytical mission to Sendai, Japan : Prospects for greenhouse horticulture

Henming, S., van Driel, W. F., van der Vaart, K., Konijn, R., Stunt, R., Boonstra, C., Louis, O. & Saito, Y., 2012, The Hague: Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation. 37 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stuurbaarheid van kwelders

de Groot, A. V., van Wesenbeeck, B. K. & van Loon-Steensma, J. M., 2012, Den Burg: IMARES. 49 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C004/13)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied : een verkenning naar de mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H., Eernink, N. M. L. & Paulissen, M. P. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 104 p. (Alterra-rapport; no. 2294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vulnerability and Resilience Assessment of the Ayeyarwady Delta in Myanmar, Scoping phase

van Driel, W. F. & Nauta, A., 2013, Delft-Wageningen: GWP and Delta Alliance. 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Vulnerability and Resilience Assessment of the Ayeyarwady Delta in Myanmar. Full Assessment phase

van Driel, W. F. & Nauta, T. A., 2014, Delft-Wageningen: GWP and Delta Alliance. 156 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat

Klijn, F., Maarse, M., Kok, M., van Loon-Steensma, J. M., de Moel, H. & Mulder, J., 2015, Amersfoort: Stowa. 123 p. (STOWA-rapportnummer; no. 2015-33)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access