Research Output 2003 2019

Filter
Report
2016

Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium

Ysebaert, T., van der Wal, J. T., Tangelder, M., de Groot, A. V. & Baptist, M. J., 2016, Yerseke: IMARES. 48 p. (Rapport / IMARES; no. C059/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental Impact of Intensive Aquaculture in East Africa

Rurangwa, E., Schram, E., Goudswaard, P. C., Kals, J. & Bolman, B. C., 2016, Yerseke: IMARES. 69 p. (Report / IMARES + LEI / Report; no. C096/15; VR2015-088)

Research output: Book/ReportReportProfessional

2015

Aanbodanalyse discards demersale visserij

Goudswaard, P. C., van der Reijden, K. J., Verkempynck, R. & Poelman, M., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 24 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C100/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Aanwijzing nieuwe productiegebieden: Onderbouwing monstername sanitair programma

Dedert, M., Blanco Garcia, A. & Poelman, M., 2015, Yerseke: IMARES. 54 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C086/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part A: model derivation and effects of productivity

van Kooten, T. & Schellekens, T., 2015, IJmuiden: IMARES. 18 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C130/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part B: effects of fishery

Schellekens, T. & van Kooten, T., 2015, Yerseke: IMARES. 21 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C131/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Alien Species Alter: Ensis directus. Current status of invasions by the marine bivalve Ensis directus

Gollasch, S., Kerckhof, F., Craeymeersch, J. A. M., Goulletquer, P., Jensen, K., Jelmert, A. & Minchin, D., 2015, ICES. 36 p. (ICES Cooperative Research Report; no. 323)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Bepaling zware metalen in kreeften op nieuwe vooroevers in de Oosterschelde

Tangelder, M., Goudswaard, P. C. & van Es, Y., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C039/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bestanden van mesheften, halfgeknotte stranschelpen en andere schelpdieren in de Nederlandse kustwateren in 2015

Troost, K., Perdon, K. J., Jol, J. G., van Asch, M. & van den Ende, D., 2015, Yerseke: IMARES. 37 p. (Rapport / IMARES; no. C143/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Data rapport: Effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in Oosterschelde en Westerschelde in 2014

Tangelder, M., de Kluijver, M., Brummelhuis, E. B. M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2015, Yerseke: IMARES. 81 p. (Rapport / IMARES; no. C116/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden

Kals, J., Poelman, M. & Goudswaard, P. C., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 27 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C099/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De samenstelling van discards in de pelagische visserij voor valorisatie doeleinden

Kals, J., Poelman, M., Blanco Garcia, A. & Goudswaard, P. C., 2015, Yerseke: IMARES. 44 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C023/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Dynamiek van schelpdierbanken in de nederlandse kustzone

Kamermans, P., Goudswaard, P. C., van Asch, M. & Bos, O. G., 2015, Yerseke: IMARES. 31 p. (Rapport / IMARES; no. C186/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecologische risico's lozing binnendijkse zoute aquacultuur op Oosterschelde

Kamermans, P. & Blanco Garcia, A., 2015, Yerseke: IMARES. 26 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C032/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl

Kwakernaak, C., Lenselink, G., van der Hoek, D. J., Paulissen, M. P. C. P., Jansen, H. M., Kamermans, P., Poelman, M., Schasfoort, F., van der Meulen, S., van Kessel, T. & van Ek, R., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. (Alterra-rapport/Deltares-rapport; no. 2635/1209046.000.BGS.0009)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van garnalenvisserij in Natura 2000 gebieden

Glorius, S. T., Craeymeersch, J. A. M., van der Hammen, T., Rippen, A. D., Cuperus, J., van der Weide, B. E., Steenbergen, J. & Tulp, I. Y. M., 2015, Den Helder: IMARES. 162 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C013/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effect van vooroeversuppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde

Wijsman, J. W. M. & Brummelhuis, E. B. M., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C063/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Feasibility of Flat Oyster (Ostrea edulis L.) restoration in the Dutch part of the North Sea

Smaal, A. C., Kamermans, P., van der Have, T. M., Engelsma, M. Y. & Sas, H., 2015, Yerseke: IMARES. 58 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C028/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
wind farm
feasibility study
environmental conditions
sea
restoration

Feasibility of innovation in oyster production

Kamermans, P., Bolman, B. C. & van der Valk, O. M. C., 2015, Yerseke: IMARES. 17 p. (Report / IMARES; no. C122/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Flatfish pulse fishing: Research results and knowledge gaps II

Quirijns, F. J., Strietman, W. J., van Marlen, B., Rasenberg, M. M. M. & Smith, S. R., 2015, IJmuiden: IMARES. 39 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C091/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
flatfish
fishing gear
flatfish fishery
fishing
shrimp fishery

Fokkerij op ziekteresistentie van Japanse oesters

Kamermans, P., Engelsma, M. Y., Peene, F. & Blonk, R. J. W., 2015, Yerseke: IMARES. 28 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C025/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2015

van Asch, M., van den Ende, D., Brummelhuis, E. B. M., van Zweeden, C. & Troost, K., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 44 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C111/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inventarisatie bodemfauna op projectlocatie Vogelsand

Troost, K. & van den Ende, D., 2015, Yerseke: IMARES. 24 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C117/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kennisagenda voor de mosselcultuur

Smaal, A. C., 2015, Yerseke: IMARES. 21 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C092/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kuilen op de Westerschelde: Data rapport 2015

Goudswaard, P. C. & van Asch, M., 2015, Yerseke: IMARES. 14 p. (IMARES / Rapport; vol. C145/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Minimum zuurstofgehalte voor bodemdieren in het Grevelingenmeer

Smaal, A. C. & Wijsman, J. W. M., 2015, Yerseke: IMARES. 21 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C022/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mission report carrying capacity cage farming Nigeria

Wijsman, J. W. M., 2015, Yerseke: IMARES. 8 p. (Rapport / IMARES)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mogelijk verband tussen het storten van zeegrind en sterfte van mosselen op nabij gelegen percelen Hammen 62, 63 en 64

Smaal, A. C., 2015, Yerseke: IMARES. 24 p. (Rapport / IMARES; no. C105/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitorings- en onderzoeksplan vervolg monitoring PMR-NCV

Tulp, I. Y. M., Prins, T., Tien, N. S. H., Craeymeersch, J. A. M. & van der Sluis, M. T., 2015, IJmuiden: IMARES / Deltares. 90 p. (Rapport /IMARES - rapport / Deltares; no. C135/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring van het voor vogels oogstbare voedselaanbod in de kombergingen van het Pinkegat en Zoutkamperlaag

Ens, B. J., Krol, J., van der Meer, J., Piening, H., Wijsman, J. W. M., Schekkerman, H. & Rappoldt, C., 2015, Nijmegen: Sovon. 54 p. (Sovon-rapport; no. 2015.15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna

Tangelder, M., Ysebaert, T., van Oijen, T. & de Kluijver, M., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C112/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014

Tangelder, M., van den Heuvel-Greve, M. J., de Kluijver, M., Glorius, S. T. & Jansen, H. M., 2015, Yerseke: IMARES. 141 p. (Rapport / IMARES; no. C102/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opties vervanging Isis

de Boois, I. J., Bolle, L. J., Troost, K., Perdon, K. J., Bol, R. A., Pasterkamp, T. L. & Wiegerinck, J. A. M., 2015, IJmuiden: IMARES. 33 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C132/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Passende Beoordeling vast vistuigvisserij in de Oosterschelde

Wijsman, J. W. M. & Goudswaard, P. C., 2015, IJmuiden: IMARES. 69 p. (Rapport / IMARES; no. C127/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

PMR Monitoring natuurcompensatie Voordelta - bodemdieren 2004 - 2013

Craeymeersch, J. A. M., Escaravage, V., Adema, J., van Asch, M., Tulp, I. Y. M. & Prins, T., 2015, Yerseke: IMARES. 171 p. (Rapport / IMARES; no. C091/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Quickscan of fresh water pearl culture feasibility in Blue Gold areas in Bangladesh

Tangelder, M., Terwisscha Van Scheltinga, C. T. H. M. & Smaal, A. C., 2015, Yerseke: IMARES. 14 p. (Report / IMARES Wageningen UR; no. C012/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
pearls
Bangladesh
gold
sustainable development
rural areas

Reguleringsmechanismen in het kustecosysteem van de Voordelta

van Kooten, T. & Jansen, H. M., 2015, IJmuiden: IMARES. 66 p. (Rapport / IMARES; no. C095/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risicobeeld oestertransporten in relatie tot mariene invasieve exoten

Wijsman, J. W. M. & van den Ende, D., 2015, Yerseke: IMARES. 38 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C066/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimtelijke verspreiding van mosselen en Japanse oesters in de Waddenzee in de periode 1992 - 2013

Troost, K., van Stralen, M. R., van Zweeden, C. & Brinkman, A. G., 2015, Yerseke: IMARES. 35 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C062/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Samenvatting onderzoek: Inventarisatie van dichtheden van kreeften op zowel bestorte als niet recentelijk bestorte vooroevers in de Oosterschelde

Tangelder, M. & Goudswaard, P. C., 2015, Yerseke: IMARES. 3 p. (Rapport / IMARES (samenvatting); no. C120/15 samenvatting)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Schorherstel in de Ooster- en Westerschelde met gebruik van schorrenmatten

Tangelder, M., van Dalen, J., van Ijzerloo, L. & Ysebaert, T., 2015, Yerseke: IMARES. 54 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C024/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

TBT - gehalten en effecten bij de gewone Alikruik, de Gevlochten Fuikhoorn en de Purperslak langs de Nederlandse kust in 2015

van Hoek-van Nieuwenhuizen, M., Jol, J. G. & Kaag, N. H. B. M., 2015, IJmuiden: IMARES. 33 p. (Rapport / IMARES; no. C147/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The floating greenhouse on the Thames: guidelines for nature based solutions

Lelieveld, C., Spijkerman, A., Ottburg, F., Janssen, H., Kamermans, P., Jak, R., Brandenburg, W., Vermeulen, T., Hendriks, K., Lokhorst, N., Harrison, A. & Moore, D., 2015, Wageningen: Alterra Wageningen UR. 36 p. (Alterra report; no. 2695)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Use of flue gas and glycol to grow microalgae for production of fish and shellfish

Kamermans, P., Blanco Garcia, A. & Kals, J., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Report / IMARES; no. C051/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij

Goudswaard, P. C., 2015, Yerseke: IMARES. 27 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C067/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

VIBEG Monitoring T1 in 2015 - Data Deelrapportage

Goudswaard, P. C., Bakker, A. G., van Asch, M., Smith, S. R., van der Weide, B. E., Brummelhuis, E. B. M. & Cuperus, J., 2015, Yerseke: IMARES. 24 p. (Rapport / IMARES; no. C172/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Welzijn en bedwelmen van krabben en kreeften : een literatuurstudie

van de Vis, J. W., Gerritzen, M. A., Flik, G. & Goudswaard, P. C., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 20 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C099/15)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zeehonden in het Deltagebied; populatiesontwikkeling en geperfluoreerde verbindingen

Dedert, M., Brasseur, S. M. J. M. & van den Heuvel-Greve, M. J., 2015, Yerseke: IMARES. 32 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C178/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis?

Leopold, M. F., van Asch, M., Dijkman, E. M., Goudswaard, P. C., Lagerveld, S. & Verdaat, J. P., 2015, IJmuiden: IMARES Wageningen UR. 26 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C084/14)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access