Research Output 1994 2020

Filter
Report
2019

Toegankelijk toerism: Op weg naar een 'inclusieve' reisindustrie

van der Duim, V. R., Smit, B., Ormond, M. E., Papp, B., Fricke, J., Schmitz, P. & van Heiningen, J., 2019, Wageningen: Wageningen University and Research Center. 31 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2018

Slimmer samen stadmaken: 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten

Duineveld, M. & Overbeek, M., Jan 2018, Utrecht: Utrechtse Ruimtemakers. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2017

Destinations past, present and future: ATLAS Reflections 2017

van der Duim, V. R., Onderwater, L. & Veldman, J., 2017, ATLAS Association for Tourism and Leisure Education. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Groen & economie: kans voor een Limburgse relance: basisdocument ter ondersteuning van het ontwikkelen van het strategisch programma iGreen

de Blaeij, A., Coninx, I., Grashof-Bokdam, C., Paulissen, M., Polman, N., Post, M., Smit, A., van de Heide, M., Steenwegen, B. & van Rompuy, S., Dec 2016, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 99 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2762)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
nature conservation
biodiversity
ecotourism
entrepreneur
experiment
2014

Burgers over kweekvlees: ambivalenties onder het oppervlak

van der Weele, C. N. & Driessen, C. P. G., Dec 2014, Wageningen: Wageningen University. 48 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Meer groen op het schoolplein: een interventiestudie

de Vries, S., Langers, F., Donders, J. L. M., Willeboer, M. T. & van den Berg, A. E., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 181 p. (Alterra-rapport; no. 2474)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Potenties van de Hotspotmonitor om de graadmeter Landschap te verfijnen

Langers, F., Buijs, A. E., de Vries, S., van Hinsberg, A., van Kampen, P., van Marwijk, R. B. M., Sijtsma, F. J. & van Tol, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 100 p. ( WOt-werkdocument ; no. 321)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

The importance of reflexivity in planning and design education

Beunen, R., van Assche, K. A. M. & Duineveld, M., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 22 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
reflexivity
governance
planning
post-structuralism
discourse theory
2012

Centraal wonen voor iedereen : samen sterk samen alleen : bewoners over de toegankelijkheidsproblematiek in CW-projecten

Felder, M., 2012, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 35 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 290a)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De komst van de wolf (Canis lupus) in Nederland : een 'factfinding study'

Groot Bruinderink, G. W. T. A., Jansman, H. A. H., Jacobs, M. H. & Harmsen, M., 2012, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 69 p. (Alterra-rapport; no. 2339)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Natuur als therapie bij ADHD : literatuurstudie, interviews met deskundigen, en empirisch onderzoek

van den Berg, A. E., 2011, Wageningen: Alterra. 70 p. (Alterra-rapport; no. 2112)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Over het IJsselland; Cultuurhistorie en transdisciplinariteit in Salland en de Achterhoek: Verleden, heden en toekomst van de externe integratie in het Oost-Nederlandproject (2004-2008)

Vervloet, J. A. J., Keunen, L. J., van Beek, R., Groenewoudt, B. J., Spek, T. & de Bont, C. H. M., 2011, Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 49 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Toerisme zonder zorgen : zorgtoerisme als kans voor Texel : eindrapport

Bosman, A., Selten, E., Soedjak, C. E., Rens, S., Berg, J. H., van der Duim, V. R. & Waal, W., 2011, Wageningen: Academic Consultancy Team 841. 92 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2010

Longitudinaal onderzoek naar gezondheidsbaten van natuurspelen? : verkenning van reikwijdte en haalbaarheid

Vreke, J., Langers, F. & van den Berg, A. E., 2010, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 48 p. (Alterra-rapport; no. 2096)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ons Europaplein : ontwerp voor een nieuw Europaplein in Renkum

Kersten, I. C., Noordhuizen, J., Duineveld, M., Pellis, A. & ten Cate, B., 2010, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 80 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 272)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Storm, bos, beheer en stabiliteit : een evaluatie na de storm van 2007

Schelhaas, M. J. & Schulting, R., 2010, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra-rapport; no. 2008)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Groen-blauwe netwerken in duurzame gebiedsontwikkeling

Opdam, P. F. M., Elands, B. H. M., Grashof-Bokdam, C. J., de Haan, H. J., Hagens, J. E., van der Knaap, W. G. M., Snep, R. P. H. & Steingröver, E. G., 2009, Wageningen [etc.]: Wageningen UR etc. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2008

Beleefd praten over water : hoe overheden met bewoners en belanghebbenden communiceren over veranderingen in het waterbeheer

Ouboter, P. S. H., Berg, L. & Maris, E., 2008, Wageningen: Wageningen UR, Alterra. 224 p. (WaterTekens : leven met water)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het hoofd boven water : omgaan met beleving in het waterbeheer

Jacobs, M. H. & Buijs, A. E., 2008, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 144 p. (WaterTekens : leven met water)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Landscape 1:1, a study of designs for leisure in the Dutch countryside

Brinkhuijsen, M., 2008, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 267 p. (Alterra scientific contributions; no. 25)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Report on Group Valuation of selected policy cases. Method, application and results in EU Test Regions

Tassone, V. C., de Groot, R. S. & Siebielec, G., 2008, Wageningen: EU Sensor Project. 100 p. (Deliverable EU Sensor Project; no. 3.3.4)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Terug naar het bos : effecten van natuurbelevingsprogramma 'Het Bewaarde Land' op de natuurbeleving, topervaringen en gezondheid van allochtonen en autochtone kinderen.

van der Waal, M. E., van den Berg, A. E. & van Koppen, C. S. A., 2008, Wageningen: Alterra. 208 p. (Alterra-rapport; no. 1702)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Worlds apart : interactions between local initiatives and established policy

Buizer, I. M., 2008, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 242 p. (Alterra scientific contributions; no. 22)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
interaction
juridification
innovation policy
Europeanization
empathy
2007

Aanpak 2007 stabiliteitvergroting bossen

Schelhaas, M. J. & Schulting, R., 2007, Wageningen: Alterra. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Archeologisch veldonderzoek van boerenerven in de omgeving van Colmschate (Overijssel); De toetsing van een historisch-geografisch verwachtingsmodel

van Beek, R., Groenewoudt, B. & Keunen, L. J., 2007, Amersfoort: Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten. 45 p. (Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg; no. 5)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Innerlijke versus uiterlijke ruimte: een filosofisch-psychologische onderbouwing

van den Berg, A. E., 2007, Utrecht: InnovatieNetwerk. 50 p. (Rapport / InnovatieNetwerk; no. 07.2.150)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Investeren in landschapskwaliteit : de toekomstige vraag naar mooie landschappen om in te wonen, te werken en te ontspannen

Luttik, J., Veeneklaas, F. R., Vreke, J., de Boer, T. A., van den Berg, L. M. & Luttikhuizen, P., 2007, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 66 p. (WOt-werkdocument; no. 75)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kom je buiten spelen: een advies over onderzoek naar de invloed van natuur op de gezondheid van kinderen

van den Berg, A. E., 2007, Wageningen: Alterra. 56 p. (Alterra rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Leerrapport WaterTekens: casus Kleine Beerze

Jacobs, M. H., 2007, Wageningen: Alterra. 88 p. (WaterTekens)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Leerrapport WaterTekens: casus Middelpolder

Jacobs, M. H., 2007, Wageningen: Alterra. 51 p. (WaterTekens)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Natuur, stress en cortiso l: experimenteel onderzoek naar de invloed van tuinieren en activiteiten in een groenkamer op het fysiologisch, affectief en cognitief herstel van stress

Custers, M. H. G. & van den Berg, A. E., 2007, Wageningen: Alterra. 111 p. (Alterra-rapport; no. 1629)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderwijsvisitatie Toerisme. Een onderzoek naar en evaluatie van de kwaliteit van de opleiding master in het toerisme

Lengkeek, J., 2007, Brussel: VLIR/VLAHORA. 63 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ruimte voor de Rivier en beleving

Jacobs, M. H. & Kuijer, G. A. H. J., 2007, Wageningen: Alterra. 36 p. (WaterTekens)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Spelen in het groen : effecten van een bezoek aan een natuurspeeltuin op het speelgedrag, de lichamelijke activiteit, de concentratie en de stemming van kinderen

van den Berg, A. E., Koenis, R. & Berg, M. M. H. E., 2007, Wageningen: Alterra. 88 p. (Alterra-rapport; no. 1600)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Towards a Research Agenda on tourism, nature conservation and poverty alleviation

Tassone, V. C., van der Duim, V. R. & Kloek, M. E., 2007, Wageningen: Wageningen Universiteit. 41 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Uitkomsten PMZ-evaluatie 2006

van der Duim, V. R., Kloek, M. E. & Klep, R., 2007, Wageningen/Arnhem: Wageningen Universiteit/Rekwest. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

2006

Draagvlak: 1.130.000 hits: een kritische beschouwing van een populair begrip

Duineveld, M. & Beunen, R., 2006, Wageningen: Wageningen Universiteit. 23 p. (Wageningen studies in planning, analyse en ontwerp; no. nr. 8)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access