Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

De Bodem & de Stad

S.M. Visser (Speaker), J.P. Okx (Speaker), G. Mol (Speaker), G.J. Maas (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Speaker)
20 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Voorverkenning natuurinclusieve wind op zee: kansen verzilveren, barrières beslechten

N.A. Steins (Speaker), J.A. Veraart (Contributor), J.E.M. Klostermann (Contributor), M. Poelman (Contributor)
25 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Klimaatverandering en kademuren, urgentie, opgaven en kansen

W. Timmermans (Speaker)
Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Helpen bomen en ander groen om de gemeentelijke CO2 uitstoot te compenseren?

Cor Jacobs (Speaker)
1 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Adaptation by wide green dikes: opportunity to improve biodiversity along the coast?

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
20 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

A Heat Stress Study in Faisalabad – Delhi – Dhaka

Tanya Singh (Speaker)
12 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Shrimp farming as adaptation to salt intrusion in coastal Bangladesh

Saskia Werners (Speaker)
12 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Veerkracht in de grote Wateren

Jeroen Veraart (Speaker)
17 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Scenarios for irrigated agriculture: case study Letaba sub-basin (SA)

Jeroen Veraart (Speaker)
20 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beekdalbreed herstel - Project: Beekdalbreed Hermeanderen en daarna ...

Piet Verdonschot (Speaker)
30 Aug 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Role of power in climate change adaptation in Nepal & Bangladesh

Sumit Vij (Speaker)
20 May 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Climate change baseline study for the Bangladesh Delta Plan: methodology and initial findings

Catharien Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
9 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentation Climate Change and Adaptive Engineering

Catharien Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
9 Apr 201511 Apr 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Formulation of the Bangladesh Delta Plan 2100: overview and first steps

Catharien Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
10 Jan 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Career Development Perspectives: International Study

C.T.H.M. Terwisscha Van Scheltinga (Speaker)
21 Nov 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Towards a climate adaptive integrated approach of the food chain

Eddy Moors (Speaker)
24 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Coastal zone issues and management in Europe

Eddy Moors (Speaker)
6 Oct 20149 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Resilience of harbour companies to flood risk

Judith Klostermann (Speaker)
24 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

A guideline to visualise climate information

Hasse Goosen (Speaker)
24 Sep 201426 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bangladesh Delta Plan, Climate Change and Scenario Development

Catharien Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
14 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toolbox for Adaptive Delta Management, launch of the Toolbox website

Fokke de Jong (Speaker)
24 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Closure of the conference

Pier Vellinga (Speaker)
26 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

AMAZALERT : Sistema de Alerta Precoce (SAP)

Bart Kruijt (Speaker)
6 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Assessment of evaporative water loss from Dutch cities

Claire Jacobs (Speaker)
24 Sep 201426 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentatie Lancering digitale handleiding ‘Opties voor Regionale Adaptatiestrategieën in Veenweidegebieden’

Fokke de Jong (Speaker)
20 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Delta Alliance – International perspective: A global network for the resilience of deltas

Catharien Terwisscha van Scheltinga (Speaker)
30 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Zoetwatervoorziening, KRW en Natura 2000 Case Klimaatcorridor veenweidegebied

Jeroen Veraart (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vulnerability of coastal fishery communities to climate change in Kerala state

Annemarie Groot (Speaker)
2 Nov 20137 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Climate Smart Agriculture, the role of EU - Africa research and innovation to stimulate green economic growth in Africa

Kees van 't Klooster (Speaker)
5 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Exercise on Participatory Vulnerability Assessment tools: Reflections

Annemarie Groot (Speaker)
2 Nov 20137 Nov 2013

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Public Private Partnerships, viable business models with smallholders to stimulate Climate Smart Agriculture in Africa

Kees van 't Klooster (Speaker)
20 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Airborne observations of full seasonal dynamics of CO2 fluxes from heterogeneous landscapes in the Netherlands

Ronald Hutjes (Speaker)
7 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verdamping in het stedelijk gebied

Cor Jacobs (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meerwaarde innovatieve dijken

Annemarie Groot (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verspreiden van baggerspecie: Resultaten onderzoek en consequenties

Joop Harmsen (Speaker)
5 Sep 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecodynamische visie IJsselmeer 2100

Annemarie Groot (Speaker)
4 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sociaal-economische haalbaarheid efficiënt gebruik zoetwater op perceelsniveau

Jeroen Veraart (Speaker)
2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Onderzoek in de kustzone en het Deltaprogramma binnen het EL&I domein

Jeroen Veraart (Speaker)
2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verspreiden van baggerspecie: Resultaten onderzoek en consequenties

Joop Harmsen (Speaker)
25 Apr 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mesoscale modelling with RAMS

Ronald Hutjes (Speaker)
7 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Dealing with Estuarine Dynamics and climate change in Freshwater Resources Management

Jeroen Veraart (Speaker)
2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Matching scientific data and knowledge with stakeholders 'needs: experiences from two projects

Annemarie Groot (Speaker)
8 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Software packages for irrigation design and evaluation

Henk Ritzema (Speaker)
26 Mar 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Policy information programmes on adaptation to climate change

Jeroen Veraart (Speaker)
22 Feb 201223 Feb 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar