Research Output 1976 2020

Filter
Software
1997

Ketenlogistiek; vraaggericht produceren van groenten en fruit.

Erkens, H. J., Mak, H., Rietveld, A., Rodenburg, W., van Rooij, S. & Trienekens, J. H., 1997

Research output: Non-textual formSoftwareOther research output