Board and staff Sciences Groups

Research Output

Filter
Web publication/site
2020

Dossier Nederland in 2120

van Hattum, T., 2020

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2019

Bestuivers leren ons biodiversiteit beter te beschermen en te beheren

Jones-Walters, L. M., 12 Apr 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Kringlooplandbouw en de wetten van de economie

Berkhout, P. & Poppe, K. J., 25 Jun 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Repairing food systems failures: Policies, Innovations & Partnerships

Ruben, R., 31 Jan 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Stikstofbeleid vraagt om balans tussen economie en ecologie

Berkhout, P. & Poppe, K. J., 16 Sep 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Vijf beleidsadviezen voor groen in de stad

Aalbers, C. B. E. M. & Reijneker, M., 25 Jan 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Website Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL)

de Rijk, E. H. & Kempenaar, C., 2019

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2018

Blog "We need to understand the whole chain of migration"

Stuiver, M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

De bodem is hot, hoe zorgen we dat dit wat oplevert?

Visser, S. M., 20 Sep 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Het is de bodem…

Visser, S. M., 24 Apr 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Klimaatverandering

van Hattum, T., Sass-Klaassen, U. G. W., van Meijl, J. C. M., Marcelis, L. F. M., Hilhorst, H. W. M. & Klein Lankhorst, R. M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
Open Access

Metropolitan Solutions: improving the quality of life in cities

Verweij, P. J. F. M., Cormont, A. & Stuiver, M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nature, because the city is worth it: longread

Stuiver, M., Lahr, J., Ottburg, F. G. W. A., Snep, R. P. H. & Jones-Walters, L. M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
Open Access

Natuur, omdat de stad het waard is

Stuiver, M., Lahr, J., Ottburg, F. G. W. A., Snep, R. P. H. & Jones-Walters, L. M., 2018

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2017

A common platform for policy research as a solution to the obesity crisis in Europe

Poppe, K. J., 5 Jul 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Dossier Klimaat en Water

Demmers, I. M. A. A., 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Dossier Migratie

Stuiver, M., 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Europese obesitassamenleving vraagt om platform voor gezamenlijk beleidsonderzoek

Poppe, K. J., 5 Jul 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Goodbye to old principles, hello to a circular and inclusive agricultural sector

van Meijl, J. C. M., 6 Apr 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Weg met oude principes, op naar een circulaire en inclusieve landbouw

van Meijl, J. C. M., 19 Jan 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Zeven redenen om te investeren in een groene stad: Longread

van Hattum, T., Stuiver, M., Spijker, J. H., Visschedijk, P. A. M., de Vries, S., Snep, R. P. H. & Jacobs, C. M. J., 2017

Research output: Non-textual formWeb publication/siteAcademic

Open Access
2016

Dossier : Voedselbeleid

Poppe, K. J., 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Kansen verzilveren door versterkt cluster management: Biobased Economy in Noord-Nederland

Loos, F. M. & Gerritsen, A. L., 12 Jan 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

New partnership between Wageningen University & Research, TNO and Lloyd’sRegister Foundation to study safety at sea

Stuiver, M., 26 Oct 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Rubisco activase best clue for better photosynthesis in fluctuating light

Toussaint, H. A. J. M., 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

‘Parijs’ vraagt om circulair denken

van Meijl, J. C. M., 4 Dec 2016

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2015

Stuurlicht weinig effectief bij bloei viburnum

Medema, D. J. & Kromwijk, J. A. M., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Voeding blog

Dagevos, H., Doets, E. L., de Groot, C. P. G. M., Kremer, S., van de Rest, O., Ruben, R., Tieland, C. A. B. & Zondervan, C., 2015

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access
2014

Dosssier : Wolven

Jansen, G. J., Groot Bruinderink, G. W. T. A. & Jansman, H. A. H., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Green Business Benefits, Vam los projectje naar dagelijkse praktijk

Smit, A., Coninx, I., Nysingh, S. A. J. G., de Vries, E. A., Steingröver, E. G., Knoppersen, S., Tusveld, M. A. H., Luttik, J., Visser, S. M., van Rooij, S. A. M., Holz Amorim de Sena, N. H. & Rots, G. J. A. W., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Het burgerinitiatief en de overheid hebben elkaar nodig

Breman, B. C., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Het wilde en ongeplande landschap van zelforganisaties

During, R., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Ja, burgerinitiatieven zijn democratisch

Salverda, I. E., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Nature Meets Design

Kruit, J., Lelieveld, C. M. J. L. & Zwiers, M., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

'Nieuw kapitaal' onder de loep

Breman, B. C., Salverda, I. E. & van Dam, R. I., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Onderzoek naar Burgerinitiatief SintJan : Kloosterburen

Breman, B. C., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Unexpected green is the future

Lelieveld, C. M. J. L. & Holz Amorim de Sena, N. H., 2014

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2013

Kloosterburen geeft geen krimp

Breman, B. C., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Omdenken in natuurbeleid

Salverda, I. E. & Papma, A., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Sociaal-cultureel kapitaal als fundament van de Weconomy

Salverda, I. E., van Dam, R. I. & Breman, B. C., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/sitePopular

Open Access

Social innovation: linguistic observations

During, R., Duineveld, M. & Ilie, E. G., 2013

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access
2012

An analysis of social innovation discourses in Europe

Ilie, E. G. & During, R., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

De Doe Het Samen-Maatschappij

van Dam, R. I., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

De duurzame voordelen van een groene werkomgeving

Stuiver, M., 23 May 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Open Access

Zo doen we dat hier

During, R., van Dam, R. I., van der Jagt, P. D. & Salverda, I. E., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional