Board and staff Sciences Groups

Research Output

Report

Challenges of Global Agriculture in a Climate Change Context by 2050: AgCLIM50

van Meijl, J. C. M., Havlík, P., Lotze-Campen, H., Stehfest, E., Witzke, P., Pérez Domínguez, I. (ed.), Bodirsky, B., van Dijk, M., Doelman, J. C., Fellmann, T. (ed.), Humpenoeder, F., Levin-Koopman, J., Mueller, C., Popp, A., Tabeau, A. A. & Valin, H., 2017, JRC. 70 p. (JRC science for policy report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Circular Refugee Camps: Co-creating meaningful business

de Rooij, L. L. & Stuiver, M., Apr 2020, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 3001)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Climate Change. Beyond Climate, Options for broadening climate policy

Aerts, J. C. J. H., van Asselt, H., Bakker, S. J. A., Bayangos, V., van Beers, C., Berk, M., Biermann, F., Bouwer, L. M., van Bree, L., de Coninck, H. C., Dorland, K., Egging, R., den Elzen, M. G. J., Gupta, J., van Heemst, J., Jansen, J. C., Kok, M. T. J., Nabuurs, G. J., van Oostvoorn, F., Veraart, J. A. & 1 others, Verhagen, A., 2004, Bilthoven: RIVM. 256 p. (RIVM report; no. 500019001)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Climate Research Wageningen UR : Projects, researchers and expertise

van Loon-Steensma, J. M., Vellinga, P. & Remme, R., 2009, Wageningen: Wageningen University and Research - Environmental Sciences Group. 40 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

CoCoS - duurzame ketenconfiguratoes : broeikasemissies tijdens Transport, Koeling en Bewaring van bloemen : vergelijking twee scenario's: chrysanten vanuit Colombia naar Nederland per zeeschip of per vliegtuig

Eppink, M. M., de Kramer - Cuppen, J. E. & Westra, E. H., 2009, Wageningen: Agrotechnology and Food Sciences Group. 36 p. (Rapport / Agrotechnology and Food Sciences Group; no. 1084)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Coffee value chain analysis in the southern highlands of Tanzania: Final report

Ruben, R., Allen, C., Boureima, F., Gongwe Mhando, D. & Dijkxhoorn, Y., Sep 2018, Wageningen: Wageningen University & Research. 155 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas, extended version with 14 deltas : work document

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 145 p. (Delta Alliance report; no. number 7)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Comparative assessment of the vulnerability and resilience of deltas : extended version with 14 deltas : synthesis report

Bucx, T., van Driel, W. F., de Boer, H., Graas, S., Langenberg, V., Marchand, M. & van de Guchte, C., 2014, Delft-Wageningen: Delta Alliance. 60 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Compost and the CO2 credits business case, Een beknopte verkenning

Kruit, J., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving

van der Jagt, P. D., Groen, P. & Kavvouris, C., 2013, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 62 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Cultural Differences in European Cooperation. Learning from Interreg Practice

During, R., van Dam, R. I., van der Jagt, P. D., Pieters, E. J. F., Bergoglio, S., Bonagurio, D., Vettoretto, L., Gelli, F., Caputo, A., Ghiraldini, D., Vani, M., Knieling, J., Othengrafen, F., Papioannou, A., Gorzelak, G., Herbst, M., Krok, K., Olejniczak, K., Maraidoni, C., Voulgari, M. & 2 others, Karamoschos, A. & Argirou, C., 2007, Wageningen: Cultplan. 178 p. (Final report / Cultplan)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Current quality status of CABETs environmental laboratory and necessary steps to meet GLP requirements

de Bie, P. A. F. & Hui, J., 2007, Wageningen: Alterra / ICAMA. 11 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Cybersecurity in the Agrifood sector

Bogaardt, M. J., Poppe, K. J., Viool, V. & van Zuidam, E., 2016, Capgemini Consulting. 8 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De agrofoodsector heeft robots hard nodig: White paper

Beulens, A., van Henten, E., IJsselmuiden, J., Jongebloed, P., Kampers, F., Kooistra, L., Kootstra, G., Maas, J., Meijer-Michielsen, D., van den Nieuwenhuizen, J., Pekkeriet, E. & van der Zedde, R., 31 Mar 2015, Wageningen: Wageningen UR. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Debat stad & land 2002 : verslag van een driedaagse reeks publieksdebatten over natuur in de stad, stad en landbouw en groen wonen gehouden op de Floriade

Werner, M., le Rutte, R. J. M., Gerritsen, E., Eijsackers, H. J. P. & Timmermans, W., 2003, Wageningen: Alterra. 24 p.

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Decentralisatie van het Nederlandse natuurbeleid in breder perspectief

Boonstra, F. G. & Kuindersma, W., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 30)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De energieke overheid : visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie

Overbeek, M. M. M. & Salverda, I. E., 2013, Den Haag: LEI Wageningen UR. 112 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 13-084)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De implementatie van adaptatie, Barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen

Ellen, G. J., Breman, B. C., van Dijk, J. J., Franssen, R. J. M., Keessen, A. M., Kuindersma, W., van Lamoen, F., van Buuren, M. W., van Leeuwen, C. J. W. G. & van Soest, D., 2014, Kennis voor Klimaat. 142 p. (KvK rapport; no. KvK 114/2014)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De kleine vraagbaak van het Kyoto Protocol : vragen en antwoorden over ontstaan, inwerkingtreding en uitvoering van het Kyoto Protocol

Berk, M., Bollen, J., van Dorland, R., Eickhout, B., van der Gaast, W., Gijsen, A., Heij, B. J., Jansen, B. & van der Meer, M., 2005, Bilthoven [etc.]: RIVM [etc.]. 24 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

van Driel, W. F., 2014, Wageningen: Delta Alliance. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Delta Alliance Young Professionals Award: Innovative solutions for delta challenges worldwide

Krueger, I., Miguel Ayala, L. & van Driel, W. F., 2012, Wageningen-Delft: Delta Alliance. 198 p. (Delta Alliances Series; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De meerwaarde van watersportactiviteiten voor mensen met een beperking

van den Nieuwenhuizen, J., de Jonge, F. H., Berends, E., van der Horst, M., de jong, N., Jonkers, I., Liem, W. M., van Nimwegen, J., Agro, P. P., Peters, S., van der Pol, E., Schmitz, P., Sluimer, N. & Wagenaar, M., 2017, Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel. 28 p. (Wetenschapswinkel rapport; no. 337)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ongehoorzame overheid, een verkenning van de discoursen van de gemeentelijke overheden over burgerinitiatieven

Coninx, I., Kruit, J. & During, R., 2013, Wageningen: Alterra. 35 p. (zodoenwijdathier!; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

De ongehoorzame overheid, een verkenning van de discoursen van de gemeentelijke overheden over burgerinitiatieven [in ontwikkeling]

Coninx, I., Kruit, J. & During, R., 2012, Wageningen: Alterra. 35 p. (Zo doen wij dat hier!; no. [4])

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De potentie van natuurcombinaties : inzicht en reflecties op de meerwaarde van een nieuw concept

Fontein, R. J., Michels, R., Linderhof, V. G. M., Goossen, M. & de Graaff, R. P. M., 2015, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 55 p. (Alterra-rapport; no. 2648)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De ruimte spreekt voor zich; waar liggen de natuurlijke kansen voor wonen, werken, landbouw, recreëren en natuur?

Eijsackers, H. J. P. & Jonkers, J., 2004, Utrecht: Lemma. 84 p. (Voorstudies en achtergronden / RMNO; no. nr. V.03)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De staat van het klimaat 2007 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard

van Dorland, R., van Drunen, M., Eickhout, B., Jansen, B., Kingma, I., Meijer, N., Prop, R., Schoenmackers, B., Seebregts, A., Veraart, J. A., Bessembinder, J., Bergman, B., Nabuurs, G. J., Verhagen, J., van Vliet, A. J. H. & Vos, C. C., 2008, De Bilt/ Wageningen: PCCC. 42 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De staat van het klimaat 2008 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard

van Dorland, R., Dubelaar-Versluis, W., Jansen, B., Eickhout, B., Seebregts, A., Veraart, J. A., Biesbroek, G. R., Goosen, H., van de Sandt, K. H. & van Steenis, O. M. B., 2009, De Bilt/ Wageningen: PCCC. 55 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De staat van het klimaat 2009 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard

de Coninck, H. C., van Dorland, R., Dubelaar-Versluis, W., van de Guchte, C., Jansen, B., de Jong, F., Meyer, L., van de Sandt, K. H., Seebregts, A. & Strengers, B., 2010, De Bilt/ Wageningen: PCCC. 68 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De staat van het klimaat 2010 : actueel onderzoek en beleid nader verklaard

van Dorland, R., Dubelaar-Versluis, W. & Jansen, B., 2011, De Bilt/ Wageningen: PCCC. 71 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Discourse analysis of Public Private Partnerships and Contracts in Dutch spatial planning

Pleijte, M., 2012, Wageningen: Alterra. 17 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Draagvlak en betrokkenheid van burgers bij natuur en natuurbeleid

de Boer, T. A., de Blaeij, A. T., Elands, B. H. M., de Bakker, E., van Koppen, C. S. A. & Buijs, A. E., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-paper; no. 35)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Dutch spatial planning laws and public private partnerships:increasing or reducing democracy?

Pleijte, M., 2012, wageningen: Alterra. 13 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Duurzaam Bodemleven "Op goede gronden" : Composteren in de bloembollenteelt

van Dam, A. M., van 't Riet, S. M., Wondergem, M. J. & Vlaming, E. A. C., 2004, Lisse: PPO Bloembollen. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten

Agricola, H. J., Fontein, R. J. & Stuiver, M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 21 p. (Alterra-rapport; no. 2412)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ecosysteemherstel in Nederland: een quick-scan naar kansen

Broekmeyer, M. E. A., Hendriks, C. M. A., Kamphorst, D. A. & Bugter, R. J. F., 2015, Wageningen: Alterra. 43 p. (Alterra-rapport; no. 2609)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een verkenning van groen en boer zijn in en om de stad

Veen, E. J., Breman, B. C. & Jansma, J. E., 2012, Wageningen: Wageningen UR. 43 p. (Stadslandbouw)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vruchtbaar initiatief : lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen

Aalvanger, A. & Breman, B. C., 2013, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 47 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 301)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: samenvattend eindrapport

Smaal, A. C., Craeymeersch, J. A. M., Drent, J., Jansen, J. M., Glorius, S. T. & van Stralen, M. R., 2013, Yerseke: IMARES. 162 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C006/13 PR1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effectiviteit van het "Alternatieve Spoor" in de Noordelijke Friese Wouden

Sonneveld, M. P. W., Bos, J. F. F. P., Schröder, J. J., Roelsma, J., Brus, D. J., Bloem, J., de Goede, R. G. M. & Bouma, J., 2009, Wageningen: Wageningen UR. 137 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effects of micronutrients micnobit and salt fertilization on lettuce

Blom-Zandstra, M., de Visser, W., van der Werf, A. K., van der Lee, M., de Vos, R., Jongschaap, R. E. E., Dimkpa, C. & Bindraban, P. S., 2016, Washington: Virtual Fertilizer Research Centre. 42 p. (VFRC Report; no. 2016/1)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access