Board and staff Sciences Groups

Research Output

2012

Verbeterd koelboxgebruik en -ontwerp

Lukasse, L. J. S. & Staal, M. G., 2012, Wageningen UR Food & Biobased Research: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 23 p. (Rapport Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1314)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Verhalen van Biesland 2011, Boeren voor Natuur

Westerink - Petersen, J., de Vries, C. K., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., Smolders, E. A. A., Plomp, M., Finke, E. J., Bloem, J., Boele, A. C. & Bruinsma, J. L. M., 2012, Wageningen: Alterra. 60 p. (Natuurgericht landbouwbedrijf)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied : een verkenning naar de mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

van Loon-Steensma, J. M., Schelfhout, H., Eernink, N. M. L. & Paulissen, M. P. C. P., 2012, Wageningen: Alterra. 104 p. (Alterra-rapport; no. 2294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wetlands and their vegetation: salt marshes and ‘floodplain forests

van Loon-Steensma, J. M. & de Vries, M., 2012, Towards climate-change proof flood risk management. klijn, F., Kok, M. & de Moel, H. (eds.). Kennis voor Klimaat, p. 44-59 (Knowlegde for Climate report ; no. KfC 57/2012).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

WoesteLand : effecten en motieven bij vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren

Langers, F., van den Berg, A. E., Luttik, J. & ten Cate, B., 2012, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 78 p. (Rapport / Wetenschapswinkel; no. 286)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

WoesteLand : vijftig jaar natuurbeschermingskampen voor jongeren

Langers, F., van den Berg, A. E., Luttik, J. & ten Cate, B., 2012, Wageningen UR, Wetenschapswinkel.

Research output: Other contributionPamphlet

Open Access

Zo doen we dat hier

During, R., van Dam, R. I., van der Jagt, P. D. & Salverda, I. E., 2012

Research output: Non-textual formWeb publication/site

Zoeken naar de derde weg : beschouwingen over de positie van natuur en landschap in Nederland

Jansen, G. J. (ed.), Dirkx, G. H. P. (ed.), Versluis, K. (ed.) & de Hilster, Y. (ed.), 2012, Wageningen: Alterra en Bureau Bint. 87 p.

Research output: Book/ReportBook editingProfessional

2013

An agro-economic model comparison of cropland change until 2050

Schmitz, C., van Meijl, J. C. M. & Tabeau, A. A., 2013. 36 p.

Research output: Contribution to conferenceConference paper

Open Access

Approaching value added planning in the green environment

Cilliers, E. J. & Timmermans, W., 2013, In : Journal of Place Management and Development. 6, 2, p. 144-154

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Arrangementen Canvas versie 2.0

Breman, B. C., 2013.

Research output: Contribution to conferencePosterProfessional

A squatter community as the keeper of cultural heritage: interaction between spatial and social bonding processes

van Dam, R. I., Termeer, C. J. A. M. & van der Zande, A. N., 2013, In : Heritage & Society. 6, 1, p. 89-109

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

A Triple P review of the feasibility of sustainable offshore seaweed production in the North Sea

van den Burg, S. W. K., Stuiver, M., Veenstra, F. A., Bikker, P., Lopez Contreras, A. M., Palstra, A. P., Broeze, J., Jansen, H. M., Jak, R. G., Gerritsen, A. L., Harmsen, P. F. H., Kals, J., Blanco Garcia, A., Brandenburg, W. A., van Krimpen, M. M., van Duijn, A. P., Mulder, W. J. & van Raamsdonk, L. W. D., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 108 p. (LEI report; no. 13-077)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Automatic Chemical Structure Annotation of an LC-MSn Based Metabolic Profile from Green Tea

Ridder, L. O., van der Hooft, J. J. J., Verhoeven, S., de Vos, C. H., Bino, R. J. & Vervoort, J., 2013, In : Analytical Chemistry. 85, 12, p. 6033-6040

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

70 Citations (Scopus)

Beleidsevaluatie Natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.07

Sanders, M. E., Broekmeyer, M. E. A., Bouwma, I. M., Nieuwenhuizen, W., Kouwen, M., Schrijver, R. A. M., de Knegt, B. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 65)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Beleving van weidevogelproblematiek in Nederland, Bevindingen publieksenquête

Langers, F. & Goossen, C. M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 44 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Benutting ecosysteemdiensten

Vreke, J., Kistenkas, F. H., Donders, J. L. M., Goossen, C. M. & de Vries, S., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 105 p. ( WOt-werkdocument ; no. 349)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bepaling optimale bestrijdingsmoment bicarbonaat met SEM

de Jong, P. F. & Franssen-Verheijen, M. A. W., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access

Bereidheid van de waterrecreatiesector om te investeren in hun omgeving

Goossen, C. M. & Langers, F., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 62)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Bestemmingen voor een buitenlands werkbezoek stedelijke openbare ruimte

Visschedijk, P. A. M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 21 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Boeren voor Natuur : hoe werkt het en wat levert het op?

Westerink - Petersen, J., Stortelder, A. H. F., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., Schrijver, R. A. M., de Vries, C. K., Plomp, M., Smolders, E. A. A., Eysink, A. T. W. & Bulten, G. H., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 144 p. (Alterra-rapport; no. 2472)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bridging the gap between food and people

Timmermans, W., Branderhorst, A. & Crecente, R., 2013, Velp: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Complexiteit en gebiedsontwikkeling

Timmermans, W., Hakvoort, L. & Hupkes, M., 2013, Velp: Hogeschool van Hall Larenstein. 64 p. (Planning by surprise)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access

Complexity and territorial development

Timmermans, W., Hakvoort, L. & Hupkes, M., 2013, Velp: University of Applied Sciences Van Hall Larenstein. 64 p. (Planning by surprise)

Research output: Book/ReportBookProfessional

Open Access

Compost and the CO2 credits business case, Een beknopte verkenning

Kruit, J., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 16 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Consument aan het roer : onderzoek naar consumentenvoorkeur voor regionale producten in Wageningen en omgeving

van der Jagt, P. D., Groen, P. & Kavvouris, C., 2013, Wageningen: Wageningen UR, Wetenschapswinkel. 62 p. (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel; no. 304)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Coordination mechanisms for quality improvement and market access in Ethiopian potato value chains

Abebe, G. K., 2013, S.l.: s.n.. 220 p.

Research output: Thesisinternal PhD, WU

Open Access

De energieke overheid : visies op netwerkend samenwerken voor een groene en veerkrachtige economie

Overbeek, M. M. M. & Salverda, I. E., 2013, Den Haag: LEI Wageningen UR. 112 p. (Rapport / LEI Wageningen UR; no. 13-084)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Deltadijken dragen bij aan ‘robuust’ systeem

Mens, M., van Loon-Steensma, J. M. & Eikelboom, T., 2013, In : H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling. 46, 4, p. 36-37

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

De ongehoorzame overheid, een verkenning van de discoursen van de gemeentelijke overheden over burgerinitiatieven

Coninx, I., Kruit, J. & During, R., 2013, Wageningen: Alterra. 35 p. (zodoenwijdathier!; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Digital Social Innovation, Societal engagement and cooperation through online social networks

Salverda, I. E. & van der Jagt, P. D., 2013.

Research output: Contribution to conferencePoster

Open Access
31 Citations (Scopus)

Draagvlak in een veranderende samenleving

Buijs, A. E. & van Koppen, C. S. A., 2013, In : De Levende Natuur. 114, 2, p. 36-40

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Open Access

Duurzaam Regionaal Voedsel bij gemeenten : resultaatmeting naar beleidsontwikkeling voor duurzaam regionaal voedsel bij gemeenten

Agricola, H. J., Fontein, R. J. & Stuiver, M., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 21 p. (Alterra-rapport; no. 2412)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Een vruchtbaar initiatief : lessen en ervaringen van SintJan Kloosterburen

Aalvanger, A. & Breman, B. C., 2013, Wageningen: Wetenschapswinkel Wageningen UR. 47 p. (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR; no. 301)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Effecten van mosselzaadvisserij op sublitorale natuurwaarden in de westelijke Waddenzee: samenvattend eindrapport

Smaal, A. C., Craeymeersch, J. A. M., Drent, J., Jansen, J. M., Glorius, S. T. & van Stralen, M. R., 2013, Yerseke: IMARES. 162 p. (Rapport / IMARES Wageningen UR; no. C006/13 PR1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enabling Delta Life - What makes managing land and water in deltas different?

Makaske, B., van Driel, W. F., Marchand, M., Bucx, T. & van de Guchte, C., 2013, Wageningen: Delta Alliance. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Environmental sciences: voorbeelden van onderzoek en onderwijs

Jansen, G. J., de Ridder, S. & Woestenburg, M., 2013, Environmental Sciences Group, Wageningen UR. 80 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid. Tussenrapportage WOT-04-010-034.06

Kuindersma, W., Boonstra, F. G., Fontein, R. J. & Kamphorst, D. A., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie; no. 54)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Evaluatie LNV/EL&I inzet in Floriade 2012

Boonstra, F. G. & Fontein, R. J., 2013, Wageningen: Wageningen UR. 48 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Factor Markets in General Computable Equilibrium Models

Banse, M., Rothe, A., Shutes, L. J., van Meijl, J. C. M., Tabeau, A. A., Woltjer, G. B., Dixon, P. & Rimmer, M., 2013, CEPS. 64 p. (Working Paper Factor Markets; no. 47)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Fantastische natuur in kinderboeken, tentoonstelling 1 november 2013 t/m 28 februari 2014

During, T., During, R. & Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties, 2013, Wageningen: Bibliotheek Wageningen UR, Speciale Collecties. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Farming for Nature: How does it work and what does it do?

Westerink, J., Stortelder, A. H. F., Ottburg, F. G. W. A., de Boer, T. A., Schrijver, R. A. M., de Vries, C., Plomp, M., Smolders, E. A. A., Eysink, F. & Bulten, G., Nov 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 7 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

FoodMetres Conceptual Framework and Innovation Targets

Wascher, D., Kruit, J., Corsi, S., Groot, J., Bartels, P. V., van Asselt, E. D., Priorr, A., Zasada, I., Dörneberg, A., Kneafsey, M., Venn, L. & Pintar, M., 2013, Wageningen: Food MetRes, Alterra Wageningen UR. 53 p. (D1.1)

Research output: Book/ReportReportProfessional