Board and staff Sciences Groups

Activities 2007 2020

Burgerkracht en bijbehorende dilemma's

Rosalie van Dam (Speaker)
22 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwende Initiatieven in Natuur en Beheer. Tussen overheden, actieve burgers en natuurbeheerders

Carmen Aalbers (Speaker)
4 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Conservation and development of Wadden Sea salt marshes as a long-term adaption strategy

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
24 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toepassing Beleidsarrangementen-benadering op initiatieven burgers en kleine bedrijven in groen

Carmen Aalbers (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gebruikersparticipatie via Gebruikersraad: een zegen?

Irini Salverda (Speaker)
2 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De samenleving verandert, de overheid ook?

Irini Salverda (Speaker)
1 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leerbijeenkomst Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
12 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatieve dijken langs de Waddenzee

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
25 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

Irini Salverda (Speaker)
9 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Juridische aspecten bij groene maatschappelijke initiatieven

Marcel Pleijte (Speaker)
22 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Living Knowledge Congres Copenhagen

Jeroen Kruit (Speaker)
9 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

The potential of wide green dikes along the Dollard

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
24 Sep 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leernetwerk samenspel burgerinitiatieven en overheden

Irini Salverda (Speaker)
2 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Intervisie rol provincies

Irini Salverda (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Met welke Europese ontwikkelingen zou de SER rekening moeten houden bij een advies over sociaal ondernemerschap in Nederland?

Roel During (Speaker)
24 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toekomst van de Nederlandse democratie

Roel During (Advisor)
16 Oct 2014

Activity: Consultancy

Reflectie op casus Eva Lanxmeer

Marcel Pleijte (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De cyclus van de participatieve en representatieve democratie, Meervoudigheid en convivialiteit als democratische uitgangspunten

Roel During (Speaker)
12 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Netwerkbijeenkomst groene burgerinitiatieven

Rosalie van Dam (Speaker)
11 Feb 2014

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Social representation of the wolf

Arjen Buijs (Speaker)
4 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organisation panel Maatschappelijke resilience in gebiedsontwikkeling

Arjen Buijs (Speaker)
23 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Staatsecretaris Bleker: Over discourses, instituties en lerend vermogen

Arjen Buijs (Speaker)
20 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Initiatieven in Natuur en Beheer, tussen overheid, actieve burgers en natuurbeheerders.

Wim Timmermans (Speaker)
22 Oct 201419 Nov 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meer ruimte voor burgerinitiatieven in natuur

Irini Salverda (Speaker)
9 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel groene Burgerinitiatieven en Overheden in het groene domein

Irini Salverda (Speaker)
3 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Eigentijdse democratie. Waarom en hoe overheden meer ruimte kunnen geven aan burgerinitiatieven in het natuurdomein.

Irini Salverda (Speaker)
21 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel burgerinitiatieven en overheden. Leernetwerk over experiment Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
13 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerschap en sociale media

Irini Salverda (Speaker)
1 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Position at : Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek WLO

Annet Kempenaar (Speaker)
2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid, Van Den Haag tot Krimpenerwaard......

Wiebren Kuindersma (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatiekader natuurpact toegelicht

Froukje Boonstra (Speaker)
12 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lerende evaluatie van natuurafspraken

Froukje Boonstra (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Natuur & Landschapsbeheer in de Energieke Samenleving

Arjen Buijs (Speaker)
17 Jun 2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy

Wiebren Kuindersma (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON DIFFERENT TYPES OF VALUE CREATION AND BUSINESS MODELS

Marcel Pleijte (Speaker)
23 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Goudsberg levend landschap in Lunteren : burgerinitiatieven en bottom up erfgoedontwikkeling

Roel During (Speaker)
20 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Postduif, telex, twitter

Roel During (Speaker)
12 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Voorstudie bestuurlijke organisatie natuur- en landschapsbeleid

Froukje Boonstra (Speaker)
7 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Expertmeeting Participatieve Monitoring : Achtergrond en toelichting

Bas Breman (Speaker)
11 Jun 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Participatieve Monitoring: De rol van participatie in kennisontwikkeling

Arjen Buijs (Speaker)
30 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Doe hetzelven & Sociale Web

Pat van der Jagt (Speaker)
2 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Common research ground in social innovation, DIY initiatives

Pat van der Jagt (Speaker)
2 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar