Board and staff Sciences Groups

Activities 2007 2020

Verschillende mensen, verschillende wensen, uitgangspunt bij participatie en integratie

Carmen Aalbers (Speaker)
29 Mar 2007 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Naar een basisregistratie

Joop Okx (Speaker)
9 Oct 2008 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Streefkerk: de brede dijk als kans

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
9 Dec 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Internationale dimensie klimaat

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
20 May 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

KB-2 klimaatverandering

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
20 May 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Multifunctionele, klimaatrobuuste waterkeringszones

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
29 Jun 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organisatie bijeenkomst Versnellingskamer

Jeroen Kruit (Speaker)
6 Apr 2011

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Growing interest in the Netherlands for contribution of salt marshes to water safety

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
4 Oct 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Multifunctional Robust Flood Defenses

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
7 Apr 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk: Bijeenkomst DLG

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
28 Apr 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
27 Apr 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Medegebruik van dijk(zones): vanwege ruimtegebrek en voor draagvlak

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
24 Nov 2011

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Chemie

Raoul Bino (Speaker)
14 Jun 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Water

Kees Slingerland (Speaker)
14 Jun 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De wisselwerking tussen Ondernemers, Topsectoren en Leefomgeving

Robert Jan Fontein (Speaker)
26 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wetenschapswinkelprojecten: Experimenten in Democratie

Roel During (Speaker)
13 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Delta Alliance International - a comparative assessment of the vulnerability and resilience of 10 deltas

Wim van Driel (Speaker)
23 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken

Irini Salverda (Speaker)
20 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Civil Emergency

Roel During (Speaker)
11 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Dutch spatial planning laws and public private partnerships: increasing or reducing democracy?

Marcel Pleijte (Speaker)
13 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Participatieve monitoring

Wiebren Kuindersma (Speaker)
1 Oct 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De diversiteit van zelforganisatie

Roel During (Speaker)
11 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Strategies of citizens’ initiatives in the Netherlands: connecting people and institutions

Rosalie van Dam (Speaker)
20 Aug 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kwelderherstel langs de Terschellinger Waddendijk

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
15 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Delta program Wadden Sea; a search for new flood protection concepts

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
23 Sep 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerinitiatieven en overheidsbeleid in het groene domein

Irini Salverda (Speaker)
25 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Netwerksturing en de actualisering van het natuurbeleid

Irini Salverda (Speaker)
20 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social Media, > Sociaal Landschap?

Pat van der Jagt (Speaker)
8 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Tussenpresentatie kwalitatieve effectenstudie topsectorenbeleid energie/ biobased economy op de fysieke leefomgeving

Robert Jan Fontein (Speaker)
26 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Discourse analysis of Public private Partnerships and Contracts in Dutch Spatial Planning

Marcel Pleijte (Speaker)
5 Jul 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

The twilight zone between citizens’ initiative and citizens’ at Interpretative protest

Rosalie van Dam (Speaker)
5 Jul 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Deltaprogramma Waddengebied Oplossingsstrategiën voor de toekomst

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
18 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Potential values and services of a restored salt marsh in front of polder Stryp (Wadden island Terschelling)

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
20 Aug 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Deltaprogramma Waddengebied Oplossingsstrategiën voor de toekomst: Kennisproducten

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
18 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerinitiatieven en de nieuwe rol van EZ

Irini Salverda (Speaker)
1 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerschap en sociale media

Irini Salverda (Speaker)
1 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Position at : Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek WLO

Annet Kempenaar (Speaker)
2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid, Van Den Haag tot Krimpenerwaard......

Wiebren Kuindersma (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatiekader natuurpact toegelicht

Froukje Boonstra (Speaker)
12 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lerende evaluatie van natuurafspraken

Froukje Boonstra (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Natuur & Landschapsbeheer in de Energieke Samenleving

Arjen Buijs (Speaker)
17 Jun 2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy

Wiebren Kuindersma (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

REGIONAL DEVELOPMENT BASED ON DIFFERENT TYPES OF VALUE CREATION AND BUSINESS MODELS

Marcel Pleijte (Speaker)
23 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Goudsberg levend landschap in Lunteren : burgerinitiatieven en bottom up erfgoedontwikkeling

Roel During (Speaker)
20 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Postduif, telex, twitter

Roel During (Speaker)
12 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Voorstudie bestuurlijke organisatie natuur- en landschapsbeleid

Froukje Boonstra (Speaker)
7 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar