Board and staff Sciences Groups

Activities 2007 2020

The role of animals in the transition towards a more circular and plant-based food system

E.M. de Olde (Speaker)
17 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Heritage from below, Consequenties bottom up erfgoed voor de cyclus van beleid en uitvoering

Roel During (Speaker)
1 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De wisselwerking tussen Ondernemers, Topsectoren en Leefomgeving

Robert Jan Fontein (Speaker)
26 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organisatie bijeenkomst Versnellingskamer

Jeroen Kruit (Speaker)
6 Apr 2011

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Wetenschapswinkelprojecten: Experimenten in Democratie

Roel During (Speaker)
13 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerschap en sociale media

Irini Salverda (Speaker)
1 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Delta Alliance International - a comparative assessment of the vulnerability and resilience of 10 deltas

Wim van Driel (Speaker)
23 Jan 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Position at : Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek WLO

Annet Kempenaar (Speaker)
2014

Activity: Talk or presentationInvited talk

Position at : Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek WLO

Annet Kempenaar (Speaker)
2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Verkenning van de lokale democratie

Roel During (Advisor)
16 Oct 2014

Activity: Consultancy

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid, Van Den Haag tot Krimpenerwaard......

Wiebren Kuindersma (Speaker)
1 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Evaluatiekader natuurpact toegelicht

Froukje Boonstra (Speaker)
12 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lerende evaluatie van natuurafspraken

Froukje Boonstra (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Burgerkracht en bijbehorende dilemma's

Rosalie van Dam (Speaker)
22 Oct 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Verschillende mensen, verschillende wensen, uitgangspunt bij participatie en integratie

Carmen Aalbers (Speaker)
29 Mar 2007 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Vernieuwende Initiatieven in Natuur en Beheer. Tussen overheden, actieve burgers en natuurbeheerders

Carmen Aalbers (Speaker)
4 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Midterm Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
26 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Metropolitan Solutions

M. Stuiver (Speaker), G.S. Venema (Speaker), H.H.M. Rijnaarts (Speaker)
6 Feb 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Groene Reflecties: de stappen naar een groene toekomst

A.A.M. Holtslag (Contributor), M. Stuiver (Contributor)
21 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Growing interest in the Netherlands for contribution of salt marshes to water safety

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
4 Oct 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Provincies en de vermaatschappelijking van natuurbeleid: De rol van groene burgerinitiatieven

Arjen Buijs (Speaker)
11 Jun 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Natuur & Landschapsbeheer in de Energieke Samenleving

Arjen Buijs (Speaker)
17 Jun 2013

Activity: Talk or presentationInvited talk

Conservation and development of Wadden Sea salt marshes as a long-term adaption strategy

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
24 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Streefkerk: de brede dijk als kans

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
9 Dec 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Innovatieve dijken langs de Waddenzee

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
25 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Multifunctional Robust Flood Defenses

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
7 Apr 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

MEV-II Macro-economic outlook of sustainable energy and biorenewables innovations

Hans van Meijl (Speaker)
27 Jan 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologisch zelfbeheer - een casus

Jeroen Kruit (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Toepassing Beleidsarrangementen-benadering op initiatieven burgers en kleine bedrijven in groen

Carmen Aalbers (Speaker)
19 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige democratie. Meer ruimte voor burgerinitiatieven in het natuurdomein

Irini Salverda (Speaker)
9 May 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische reststromen

J. Postma (Speaker), M.T. Schilder (Contributor), J.H.M. Visser (Contributor), P.J.M. Vreeburg (Contributor), G.J. van Os (Contributor), J. Bloem (Contributor), G.W. Korthals (Contributor)
7 Sep 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Participatory monitoring as a tool for climate adaptation policy

Wiebren Kuindersma (Speaker)
2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Internationale dimensie klimaat

Jantsje van Loon-Steensma (Speaker)
20 May 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lawrence Jones-Walters - Challenge, opportunity or dilemma?

L.M. Jones-Walters (Speaker)
23 Sep 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Repairing food systems failures: policies, innovations & partnerships

R. Ruben (Speaker)
24 Jan 2019

Activity: Talk or presentationOral presentation

Naar een basisregistratie

Joop Okx (Speaker)
9 Oct 2008 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De samenleving verandert, de overheid ook?

Irini Salverda (Speaker)
1 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Leerbijeenkomst Marke Mallem

Irini Salverda (Speaker)
12 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meervoudige overheidssturing in open, dynamische en lerende netwerken

Irini Salverda (Speaker)
20 Dec 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gebruikersparticipatie via Gebruikersraad: een zegen?

Irini Salverda (Speaker)
2 Jul 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Fokken, wat is dat?

Kor Oldenbroek (Speaker)
10 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Wie spreekt de taal van de natuur. Burgers en deskundigen verstaan we elkaar?

Arjen Buijs (Speaker)
1 Mar 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De ‘Soil Health Index’ als graadmeter voor de bodemgezondheid

G.W. Korthals (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Contributor), E. Hagelen (Contributor)
10 Dec 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De Bodem & de Stad

S.M. Visser (Speaker), J.P. Okx (Speaker), G. Mol (Speaker), G.J. Maas (Speaker), H.G.M. van den Elsen (Speaker)
20 Jan 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Duurzame Visserij: programmeringsstudie Landbouw, Water en Voedsel

S.R. Smith (Consultant), O.G. Bos (Consultant), N.A. Steins (Consultant), Amanda Schadeberg (Consultant), Lisanne van den Bogaart (Consultant), J. van Rijn (Consultant), J.E. Tamis (Consultant), W. Zaalmink (Consultant), F.H.M. Ammerlaan (Consultant), B.S. Elbersen (Consultant), J.W. van de Vis (Consultant), J.A. Veraart (Consultant)
20 May 2019

Activity: Consultancy