Activities

Filter
Public lecture/debate/seminar

Greener Future for Young Farmers

Anne van Doorn (Speaker)
19 May 2020

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Can bee keeping in the upper Mara river basin (Kenya) help to protect (riparian) forests?

V.J. Ingram (Speaker), R. Kirui (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker), Joseph Hitimana (Speaker), D. Koopmans (Speaker)
1 Jul 20195 Jul 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Data Quality & FAIR

G.M. Hengeveld (Speaker), J.G.M. van der Greft-van Rossum (Contributor)
8 Nov 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Literatuurstudie effecten van duurzame kaas op gezondheid en smaak

C.C. Vos (Speaker)
29 Jan 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Boeren in Beweging: Factoren die een rol spelen bij natuurinclusieve keuzes van boeren

J. Westerink (Speaker)
29 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het Europese landbouwbeleid & biodiversiteit: van Brussel tot Blessum

A.M. van Doorn (Speaker)
23 May 201824 May 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Erasmus Ideology, L’Idéologie Erasmus

R. During (Speaker)
19 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Social Innovation for Value Creation, State of affairs, highlights

R. During (Speaker), J.H.A.M. Brouwers (Speaker), J.G.A.J. van der Vorst (Speaker)
21 Sep 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Marginal Heritage Practices that need though distance from the Canon of Amsterdam

R. During (Speaker)
6 Oct 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Samenspel groene burgerinitiatieven en overheden

Irini Salverda (Speaker)
24 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Maatregelen voor (bestuivende) insecten op en rond het fruitteeltbedrijf

G.A. de Groot (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker)
16 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

community based learning in the context of the science shop research practice

J. Kruit (Speaker)
13 Mar 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Basiscursus natuurtoets soortbescherming: Module 1 - Inleiding

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
30 Oct 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Role Of Biodiversity In climate changemitigatioN

Jana Verboom-Vasiljev (Speaker)
16 Jan 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Recreatie en Natuur

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
19 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

"Triple P" wegen in plaats van starre toetsing

Fred Kistenkas (Speaker)
2 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

EHS enzo...

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
27 May 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Workshop Routeplanner en Effectenindicator

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
25 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Reed resources in Poltava Oblast

Theo van der Sluis (Speaker)
6 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Indicateurs de biodiversité dans les exploitations agricoles

Rob Jongman (Speaker)
13 Nov 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Regional support approaches to IPBES - Europe as showcase

Rob Jongman (Speaker)
25 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De effectenindicator

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
11 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ontwikkelingen EHS en Ruimtelijke Ordening

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
21 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gastcollege: Wet- en regelgeving in het Natuurbeheer 28 maart 2013, Forum-gebouw Wageningen Campus, 13.30-15.15u/C317.

Fred Kistenkas (Speaker)
28 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Compensation in the Netherlands- current state of art

Mirjam Broekmeyer (Speaker)
21 Oct 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

IPBES: a role for Dutch policy and science?

Rob Jongman (Speaker)
14 May 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ruimtelijke ordening en natuurbeheer

Fred Kistenkas (Speaker)
28 Sep 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta

Janien van der Greft-van Rossum (Speaker)
17 Sep 2012

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Het gebruik van populatiemodellen voor natuurbeleid

Jana Verboom-Vasiljev (Speaker)
14 Nov 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Changing Mediterranean Landscape – The Portofino Case

Theo van der Sluis (Speaker)
21 Aug 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Biomass and biodiversity in Poltava oblast – Ukraine

Theo van der Sluis (Speaker)
27 Mar 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿¿¿¿¿ ¿¿¿¿¿¿¿ - ¿¿¿¿¿¿¿

Theo van der Sluis (Speaker)
27 Mar 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecological Networks: Green infrastructure for Europe

Theo van der Sluis (Speaker)
28 Sep 2011 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Eine grüne Infrastruktur für Europa - Biotopverbund als internationale Herausforderung

Theo van der Sluis (Speaker)
1 Oct 2010 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar