Research Output 2005 2019

Filter
Report
2019

Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren

Hellebrekers, L. J., Staman, J., de Boer, S., Foppen, R., Kik, M., van Knapen, F., Koolhaas, J., Lammertsma, D. R., van Zeeland, Y., van der Peet, G. F. V. & Hopster, H., Sep 2019, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beschrijving bestaande zonnevelden. Eerste indrukken bij een verkenning van 10 zonnevelden in 2019

Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F. & Bloem, J., 2019, (WOt-interne notitie; no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversity monitoring in seaweed farms by DNA metabarcoding using settlement plates and water samples

Bernard, M. S., Tonk, L., de Groot, G. A., Glorius, S. & Jansen, H., Aug 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C070/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Climate risk assessment services for agri-food sector

Groot, A., de Bruin, K., Bolt, J., Verwey, P., Daniels, E. & Hutjes, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
risk assessment
food
climate
climate change
services

De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites

Ottburg, F. G. W. A. & Lammertsma, D. R., 5 Jul 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Groene Schakel: ctualisatie doelsoortenlijst, verkenning benodigde afgravingen en advies rustgebied

van der Grift, E. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2934)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Lahr, J., Moermond, C., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., 2019, Amersfoort: Stowa. 117 p. (Stowa rapport; no. 2019-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

Moermond, C., Lahr, J., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., Oct 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ganzen en ganzenschade in Nederland: Overzicht van kennis en kennishiaten voor effectief beleid

Buij, R. & Koffijberg, K., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 69 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2965)(Sovon-rapport; no. 2019/67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek Groenbemesters 2019

van Leeuwen-Haagsma, W. K., Hoek, H., Molendijk, L. P. G., Mommer, L., Ulen, J., Kroonen-Backbier, B. M. A. & de Groot, G. A., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoringplan Natuurverbinding Kennemerland: Advies voor het monitoren van de werking en effectiviteit van een natuurverbinding

van der Grift, E. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 73 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2932)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusief voor een goede toekomst: wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Westerink, J., Melman, D., Schrijver, R., Schotman, A. & Visser, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 89 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2948)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nulmeting Nationale Bijenstrategie

Reemer, M. & de Groot, G. A., Feb 2019, 16 p. (EIS; no. 2019-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2018

Visser, T., Melman, D. & Staritsky, I., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2927)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico-evaluatie Bunschoten: een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten

Römkens, P., Lahr, J. & Brand, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vires, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zonneparken natuur en landbouw

van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek, L., van Os, J., Schotman, A. & de Vries, S., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Advances in the Development of Procedures to Establish the Toxicity of Non-Extractable Residues (NER) in Soil. LRI-ECO25

Harmsen, J., Hennecke, D., Hund-Rinke, K., Lahr, J. & Deneer, J., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2909)(Fraunhofer IME report; no. 040-215996)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
toxicity
carbendazim
soil
cypermethrin
detoxification

Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid

Westerink, J., Plomp, M., Ottburg, F., Zanen, M. & Schrijver, R., Jan 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 121 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2858)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Call 2013: Roads and Wildlife: The Roads and Wildlife Manual

OBrien, E., van der Grift, E. A., Elmeros, M., Wilson-Parr, R. & Carey, C., May 2018, 131 p. (CEDR Contractor Report; no. 2018-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen: Variatie in gewasschade

Thissen, J., van Bommel, F., Groten, J. A. M. & la Haye, M. J. J., Dec 2018, Nijmegen: Zoogdiervereniging VZZ. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
food composition
risk assessment
mammals
birds
diet

Karakterisering, uitbreiding en herstel kwaliteit van Veldbies-Beukenbossen

Hommel, P., Bijlsma, R-J., Jansman, H., den Ouden, J., Schaminée, J., de Waal, R. & Wallis de Vries, M., 2018, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 180 p. (OBN rapport; no. 2018/OBN225-HE)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Meetnet Biodiversiteit Zaanstad

Ottburg, F., Lammertsma, D. & Wegman, R., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 57 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2866)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MNP: Toevoeging van agrarische gebied. Tussenrapportage WOT-04-011-036.96

Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 225)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Monitoring pilot Houtribdijk

Penning, E., Bijlsma, P., den Heijer, K., de Lange, M. & Vuik, V., 2018, Delft: Deltares. 159 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg: stand van zaken voorjaar 2018

Müskens, G. J. D. M., La Haye, M. J. J., van Kats, R. J. M. & Kuiters, A. T., 2018, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 28 p. (WOt-technical report; no. 141)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad beoordeling onderzoek wildschade

Buij, R., Lammertsma, D. & Melman, D., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 75 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2888)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rapportage aanvullende werkzaamheden op WOt-technical report 107: “Natuurcombinaties en Europese natuurdoelen”

Melman, T. C. P., Visser, T. & Meeuwsen, H. A. M., 2018, WOT Natuur & Milieu. 48 p. (WOt-interne notitie; no. 221)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapportage werkzaamheden kennissysteem BoM 2017

Melma, D., Visser, T. & Staritsky, I., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 49 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2865)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

SPIMA - Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis: Final report

van der Grift-Simeonova, V. S., van Eupen, M., Clement, J., Baraggia, A., van der Grift, E. A., Sandkjær Hanssen, G., hofstad, H., Tosics, I. & Gerohazi, E., 5 Mar 2018, Luxembourg: ESPON. 87 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
strategic planning
agglomeration area
regional development
Liechtenstein
Iceland

SPIMA – Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas: Targeted Analysis: Annex 2 to Final Report Profiles of the metropolitan areas

van der Grift-Simeonova, V. S., van Eupen, M., Clement, J., Baraggia, A., van der Grift, E. A., Sandkjær Hanssen, G., Hofstad, H., Tosic, I. & Gerohazi, E., 5 Mar 2018, Luxembourg: ESPON. 122 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
strategic planning
agglomeration area
regional development
Liechtenstein
Iceland

Tiny Forest Zaanstad: citizen science and determining biodiversity in Tiny Forest Zaanstad

Ottburg, F., Lammertsma, D., Bloem, J., Dimmers, W., Jansman, H. & Wegman, R. M. A., 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2882)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Transecten en meetpunten voor Meetnet Biodiversiteit Zaanstad

Ottburg, F., Lammertsma, D. & Smidt, R., May 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 47 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2885)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access