Research Output

Filter
Report
2020

Invloed greppel-plasdras op kuikenoverleving kievit

Melman, D., Kleyheeg, E., Visser, T., Oosterveld, E., Roodbergen, M., Teunissen, W. & Slier, T., 2020, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 54 p. (Sovon rapport; no. S2020/12)(WEnR rapport; no. 2988)(A&W rapport; no. 3216)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2019

Advies toetsingkader positieflijst zoogdieren

Hellebrekers, L. J., Staman, J., de Boer, S., Foppen, R., Kik, M., van Knapen, F., Koolhaas, J., Lammertsma, D. R., van Zeeland, Y., van der Peet, G. F. V. & Hopster, H., Sep 2019

Research output: Book/ReportReportProfessional

Advies toetsingskader positieflijst zoogdieren

Hellebrekers, L. J., Staman, J., de Boer, S., Foppen, R., Kik, M., van Knapen, F., Koolhaas, J., Lammertsma, D. R., van Zeeland, Y., van der Peet, G. F. V. & Hopster, H., Sep 2019, 28 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

BEEWILD op het Lübeckplein en omgeving in Zwolle

Ottburg, F. G. W. A. & Roessink, I., 12 Aug 2019, Wageningen University & Research. 31 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2019-2)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Beschrijving bestaande zonnevelden. Eerste indrukken bij een verkenning van 10 zonnevelden in 2019

Schotman, A. G. M., van der Zee, F. F. & Bloem, J., 2019, (WOt-interne notitie; no. 289)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Biodiversity monitoring in seaweed farms by DNA metabarcoding using settlement plates and water samples

Bernard, M. S., Tonk, L., de Groot, G. A., Glorius, S. & Jansen, H., Aug 2019, Yerseke: Wageningen Marine Research. 35 p. (Wageningen Marine Research rapport; no. C070/19)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Climate risk assessment services for agri-food sector

Groot, A., de Bruin, K., Bolt, J., Verwey, P., Daniels, E. & Hutjes, R., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 51 p. (Wageningen Environmental Research report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Coastal biodiversity and introduced species in Arctic Norway

Pettersen, R., Renaud, P., van den Brink, A., van den Heuvel-Greve, M. J. & de Groot, G. A., 16 Jan 2019, 20 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De bijvriendelijke geluidswal bij Farm Frites

Ottburg, F. G. W. A. & Lammertsma, D. R., 5 Jul 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 14 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Groene Schakel: Actualisatie doelsoortenlijst, verkenning benodigde afgravingen en advies rustgebied

van der Grift, E. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 45 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2934)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De variatie aan insecten in laagveenmoerassen: Het spectrum aan soortgroepen in verschillende habitattypen in Nederlandse laagveenmoerassen

Stam, J. M., Kleijn, D., te Beest, D., Ozinga, W. A., Schmidt, A. M., Noordam, A. P., Burgers, J., van Kats, R. J. M., Aukema, B., Lammertsma, D. R. & Siepel, H., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 41 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2961)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu: een synthese van de huidige kennis

Lahr, J., Moermond, C., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., 2019, Amersfoort: Stowa. 117 p. (Stowa rapport; no. 2019-26)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Diergeneesmiddelen in het milieu - een synthese van de huidige kennis

Moermond, C., Lahr, J., Montforts, M., Derksen, A., Bondt, N., Puister-Jansen, L., de Koeijer, T. & Hoeksma, P., Oct 2019, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 15 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ganzen en ganzenschade in Nederland: Overzicht van kennis en kennishiaten voor effectief beleid

Buij, R. & Koffijberg, K., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 69 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2965)(Sovon-rapport; no. 2019/67)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Handboek Groenbemesters 2019

van Leeuwen-Haagsma, W. K., Hoek, H., Molendijk, L. P. G., Mommer, L., Ulen, J., Kroonen-Backbier, B. M. A. & de Groot, G. A., 2019, Wageningen: Wageningen University & Research.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Inrichting en beheer voor wilde bijen van Struytse Zeedijk en Vestingwallen Westzijde in gemeente Hellevoetsluis

Ottburg, F. G. W. A. & Roessink, I., 12 Jul 2019, Wageningen: Wageningen University & Research. 18 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2019-1)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Kansen voor wilde bijen in vogelparadijs Avifauna

Ottburg, F. G. W. A. & Lammertsma, D. R., 16 Dec 2019, Wageningen University & Research. 12 p. (Bijenhelpdesk Casus; no. 2019-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Memo: Invulling Kruidenrijk grasland : Definitie, randvoorwaarden en borging

van Eekeren, N. & Visser, T., 2019, Bunnik: Louis Bolk Instituut. 38 p. (Publicatie Louis Bolk Instituut; no. 2019-018)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

MNP-(Model for Nature Policy) Agrarisch: Uitwerking voor scenario’s uit de Natuurverkenning 2020

Visser, T., Meeuwsen, H. A. M. & Melman, T. C. P., Dec 2019, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 64 p. (WOt-technical report; no. 159)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Monitoringplan Natuurverbinding Kennemerland: Advies voor het monitoren van de werking en effectiviteit van een natuurverbinding

van der Grift, E. A., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 73 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2932)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Natuurinclusief voor een goede toekomst: wat valt te leren van Hoeve Stein als voorbeeld van zelfrealisatie van natuur?

Westerink, J., Melman, D., Schrijver, R., Schotman, A. & Visser, T., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 89 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2948)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Nulmeting Nationale Bijenstrategie

Reemer, M. & de Groot, G. A., Feb 2019, 16 p. (EIS; no. 2019-01)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling van de hamsterpopulatie in Limburg. Deze rapportage bevat de aanvullende gegevens uit 2019 op de uitgebreide rapportage van 2018

Muskens, G. J. D. M., la Haye, M. J. J., van Kats, R. J. M. & van Beest, E. J., 2019, WOT Natuur en Milieu. (WOt-interne notitie ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Rapportage werkzaamheden kennissysteem Beheer-op-Maat 2018

Visser, T., Melman, D. & Staritsky, I., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 33 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2927)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico-evaluatie Bunschoten: een evaluatie van ecologische en landbouwkundige risico’s in de polder gelegen aan de Westdijk te Bunschoten

Römkens, P., Lahr, J. & Brand, E., 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 61 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2955)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

RK Kerk Bennekom opent de deuren voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A., Noordijk, J. & Roessink, I., 31 Jan 2019, Wageningen University & Research. 14 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-8)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Steenmeel in droge bossen

Bloem, J., de Vries, W., Weijters, M., de Jong, J. J. & Krul, L., Jun 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 4 p. (Infoblad Veldwerkplaats)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verzuring van loofbossen op droge zandgronden en herstelmogelijkheden door steenmeeltoediening

de Vries, W., Weijters, M., de Jong, A., van Delft, B., Bloem, J., van den Burg, A., van Duinen, G-J., Verbaarschot, E. & Bobbink, R., 2019, Driebergen: VBNE, Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. 138 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Wilde bijen op kano peddels

Ottburg, F. G. W. A. & Lammertsma, D. R., 16 Dec 2019, Wageningen University & Research. 9 p. (Bijenhelpdesk Casus; no. 2019-4)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Zonneparken natuur en landbouw

van der Zee, F., Bloem, J., Galama, P., Gollenbeek, L., van Os, J., Schotman, A. & de Vries, S., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 67 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2945)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Advances in the Development of Procedures to Establish the Toxicity of Non-Extractable Residues (NER) in Soil. LRI-ECO25

Harmsen, J., Hennecke, D., Hund-Rinke, K., Lahr, J. & Deneer, J., Oct 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 109 p. (Wageningen Environmental Research report; no. 2909)(Fraunhofer IME report; no. 040-215996)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bij-vriendelijke geluidsschermen langs de A15 van Rijkswaterstaat

Ottburg, F. G. W. A., Scheper, J. A. & van Rooij, S. A. M., 12 Jun 2018, Wageningen University & Research. 11 p. (Helpdesk Kennisimpuls Bestuivers; no. 2017-9)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw? Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid

Westerink, J., Plomp, M., Ottburg, F., Zanen, M. & Schrijver, R., Jan 2018, Wageningen: Wageningen Environmental Research. 121 p. (Wageningen Environmental Research rapport; no. 2858)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Call 2013: Roads and Wildlife: The Roads and Wildlife Manual

OBrien, E., van der Grift, E. A., Elmeros, M., Wilson-Parr, R. & Carey, C., May 2018, 131 p. (CEDR Contractor Report; no. 2018-3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De Alkmaarder Hout: het oudste stadsbos van Nederland als habitat voor wilde bijen

Ottburg, F. G. W. A. & Scheper, J. A., 27 Jul 2018, Wageningen University & Research. 12 p. (Kennisimpuls bestuivers; no. 2018-5)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Eindrapport invloed van maïs-rassen op het foerageergedrag van dassen: Variatie in gewasschade

Thissen, J., van Bommel, F., Groten, J. A. M. & la Haye, M. J. J., Dec 2018, Nijmegen: Zoogdiervereniging VZZ. 35 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

External scientific report: Data collection for the estimation of ecological data (specific focal species, time spent in treated areas collecting food, composition of diet), residue level and residue decline on food items to be used in the risk assessment for birds and mammals

Lahr, J., Kramer, W., Mazerolles, V., Poulsen, V., Jölli, D., Müller, M., McVey, E., Wassenberg, J., Derkx, M. P. M., Brouwer, J. H. D., Deneer, J. W., Beltman, W. H. J., Lammertsma, D. R., Jansman, H. A. H. & Buij, R., 29 Nov 2018, EFSA. (EFSA Supporting Publications; vol. 16, no. 5)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access