Activities 2011 2019

Filter
Public lecture/debate/seminar

Kwantificeren van de bijdrage van wilde bestuivers aan de opbrengst van blauwe bessen. Voortgang en eerste indrukken

Arjen de Groot (Speaker)
26 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Bloemranden langs blauwbessen

Arjen de Groot (Speaker)
11 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Indicators for ecosystem services provided bij soils

Jack Faber (Speaker)
15 Feb 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lezing Insectencursus

Leen Moraal (Speaker)
26 Jun 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insectenplagen op bomen

Leen Moraal (Speaker)
10 Sep 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van voedselaanbod op akkervogels in de winter - opzet studie, zaadbeschikbaarheid gewasmengsels en soortvoorkeur

David Kleijn (Speaker)
9 Dec 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe overleeft een otter, en hoe weten we dat eigenlijk? Speuren naar otters via hun DNA

Arjen de Groot (Speaker)
22 Feb 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

A new technique for detection of eDNA in water samples: a test on four aquatic species

Arjen de Groot (Speaker)
10 Feb 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Yield Gap: perspectief voor weidevogels

Dick Melman (Speaker)
11 Feb 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lezing voor de Nationale Bomenbank

Leen Moraal (Speaker)
13 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Maatregelen voor (bestuivende) insecten op en rond het fruitteeltbedrijf

G.A. de Groot (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker)
16 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer: de lange weg naar effectief weidevogelbeheheer

Dick Melman (Speaker)
12 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De effecten van ontwormingsmiddelen op mestinsecten

Joost Lahr (Speaker)
13 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

pragmatic approaches to tackling the problems of obsolete pesticides in the context of the african stockpile programme

Joost Lahr (Speaker)
2 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

indicators for the evaluation of trends in pesticiede use and import data

Joost Lahr (Speaker)
2 Sep 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Kwaliteit en professionalisering agrarisch natuurbeheer; waarom, voor wie, hoe?

Dick Melman (Speaker)
8 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Weidevogelkerngebieden; mogelijke betekenis, praktische doorwerking

Dick Melman (Speaker)
8 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecosystemen: betekenis voor de praktijk

Dick Melman (Speaker)
6 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

eDNA detectie: inzicht in een nieuwe wereld

G.A. de Groot (Speaker), M. Schrama (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Organic matter management: influence on soil structure

Jaap Bloem (Speaker)
12 Dec 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

In search of effective strategies to mitigate biodiversity loss on European farmland

David Kleijn (Speaker)
8 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Does organic farming enhance biological activity and ecosystems services in soil systems?

Jaap Bloem (Speaker)
11 Feb 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Stip op de horizon: Wat hebben we nodig aan voedselaanbod voor bestuivers?

David Kleijn (Speaker)
24 Nov 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De bijdrage van wilde bestuivers aan de productie van blauwe bessen

Arjen de Groot (Speaker)
14 Feb 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

No place left to hide: tracking animals by their DNA

Arjen de Groot (Speaker)
21 May 2015 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

deel 4 open akkers

Dick Melman (Speaker)
22 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ontwerp beoordelingskader agrarisch natuurbeheer door collectieven

Dick Melman (Speaker)
13 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Nieuwe risico's voor Insectenplagen op bomen

Leen Moraal (Speaker)
25 Jun 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Plaaginsecten

Leen Moraal (Speaker)
8 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Hoe behouden we het veen voor iedereen?

T.J.A. Gies (Speaker), T.C.P. Melman (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

De landbouw profiteert van wilde bijen, maar profiteren wilde bijen ook van landbouw?

David Kleijn (Speaker)
19 Jan 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Presentatie Kerngebieden Weidevogels in Zuid-Holland

Dick Melman (Speaker)
1 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

deel 1 open grasland, weidevogels

Dick Melman (Speaker)
22 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Commissievergadering Plantenziekten en Plagen

Leen Moraal (Speaker)
11 Sep 2012 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

deel 3 droge dooradering

Dick Melman (Speaker)
22 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lezing voor de Nationale Bomenbank

Leen Moraal (Speaker)
12 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Mitigating the negative effects of roads and traffic on wildlife: how effective are our strategies?

Edgar van der Grift (Speaker)
6 Aug 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.

D.J.M. van Balen (Lecturer), W.K. van Leeuwen-Haagsma (Lecturer), W. Sukkel (Lecturer), J. Bloem (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologische effecten van ontwormingsmiddelen en opties voor risicoreducerende maatregelen.

J. Lahr (Speaker)
9 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Meer ruimte voor (functionele) biodiversiteit

Arjen de Groot (Speaker)
22 Mar 2019

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Relaties tussen vogels, waterplanten, helderheid en concentraties fecale bacteriën

Marieke de Lange (Speaker)
22 Apr 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Weidevogelkerngebieden; mogelijke betekenis, praktische doorwerking

Dick Melman (Speaker)
20 Mar 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Core areas for meadow birds require clear choices

Dick Melman (Speaker)
7 Feb 2013 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

deel 2 natte dooradering

Dick Melman (Speaker)
22 Oct 2015

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Naar Weidevogelkerngebieden

Dick Melman (Speaker)
24 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Insecten in dood hout

Leen Moraal (Speaker)
17 Sep 2014

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Lezing voor de Nationale Bomenbank

Leen Moraal (Speaker)
5 Mar 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Beoordelingsbeleid agrarisch natuurbeheer door collectieven

Dick Melman (Speaker)
22 Apr 2014 → …

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar