Activities 2011 2019

Filter
Invited talk

Effecten van steenmeel op de bodemecologie

Jaap Bloem (Speaker), Gert-Jan van Duinen (Speaker), Maaike Weijters (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Toediening van steenmeel: een concept plan van aanpak voor beheerders

Jaap Bloem (Speaker), Wim de Vries (Speaker), Anjo de Jong (Speaker), Maaike Weijters (Speaker), Roland Bobbink (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bodemschimmels in eikenbos op droge zandgrond

Jaap Bloem (Speaker), Wim Dimmers (Contributor), Anjo de Jong (Contributor)
10 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kennisimpuls Bestuivers

G.A. de Groot (Speaker)
20 Sep 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bevorderen schimmels en bacteriën in de bodem- en rol gereduceerde grondbewerking

J. Bloem (Speaker)
26 Jun 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kennisimpuls Bestuivers - Update lopende activiteiten 2018

G.A. de Groot (Speaker)
20 Sep 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

"No regret" natuurmaatregelen op het boerenbedrijf

G.A. de Groot (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Diergeneesmiddelen in het milieu

J. Lahr (Speaker)
21 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

MNP: toevoegen van stedelijk gebied

J. Lahr (Speaker), D.R. Lammertsma (Contributor), H.A.M. Meeuwsen (Contributor), B. de Knegt (Contributor)
30 Nov 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kennisimpuls Bestuivers

G.A. de Groot (Speaker)
22 Jan 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

"No regret" natuurmaatregelen op het boerenbedrijf

G.A. de Groot (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Lerend beheer met Beheer-op-maat (BOM)

T.C.P. Melman (Speaker)
8 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

De waarde van Bijenlandschappen

S.A.M. van Rooij (Speaker), G.A. de Groot (Contributor)
12 Dec 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Diergeneesmiddelen in het milieu

J. Lahr (Speaker)
21 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Management-to-Measure: Knowledge system for meadow bird management

T.C.P. Melman (Speaker)
16 Jan 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bodem-ID Leve(n)de Bodem - Bodemleven meten en stimuleren

J. Bloem (Speaker)
11 Oct 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Micro-organismen en labiele organische stof - indicatoren voor bodemkwaliteit

J. Bloem (Speaker)
19 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Wat wil de weidevogel?

T.C.P. Melman (Invited speaker)
23 May 201824 May 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkschuurbijeenkomst weidevogels OBN

T.C.P. Melman (Speaker)
7 Jun 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkplaats Beheer op Maat weidevogels

T.C.P. Melman (Speaker), A.G.E. Manhoudt (Lecturer)
1 Jan 201731 Mar 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Wildschadepreventie: methodiek beoordeling onderzoek

T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
8 Nov 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ecologische Veerkracht: Wie is er mee bezig (in het onderzoek)?

J.A. Veraart (Speaker), M. Tangelder (Contributor), T. Ysebaert (Contributor), H.J. de Lange (Contributor), Arjen Boon (Contributor), Ruurd Noordhuis (Contributor), Arno Nolte (Contributor)
7 Apr 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ganzen: oogst van de dag

T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
1 Jan 201728 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

J. Postma (Contributor), M.T. Schilder (Contributor), P.J.M. Vreeburg (Contributor), G.J. van Os (Contributor), J. Visser (Contributor), J. Bloem (Speaker)
7 Sep 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkschuurbijeenkomst weidevogelbeheer: scenario's, ervaringen, verbeterpunten

T.C.P. Melman (Speaker), T. Visser (Speaker)
1 Jan 20171 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Scenario's weidevogels; aanpak scenario's

T.C.P. Melman (Speaker), H. Sierdsema (Speaker)
1 Jan 201728 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Minicollege DNA technieken

G.A. de Groot (Speaker), M. Schrama (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

eDNA ter land ter zee en in de lucht

G.A. de Groot (Speaker)
22 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Soil microbes and labile organic matter under reduced tillage

J. Bloem (Speaker), W.J. Dimmers (Lecturer), D.J.M. van Balen (Lecturer), J. Postma (Lecturer)
13 Apr 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Weidevogelbeheer en kerngebieden: hoever komen we daarmee?

Dick Melman (Speaker)
3 Jun 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Effecten van kalk en organische stof op micro-organismen en labiele stikstof.

Jaap Bloem (Speaker)
11 Nov 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

How dynamics of AVS in freshwater sediments may influence the ecotoxicological effects of metals on benthic organisms

Marieke de Lange (Speaker)
20 May 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Dick Melman (Speaker)
31 Oct 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Dick Melman (Speaker)
19 Oct 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Maatregelen voor bestuivende insecten in het landschap ten behoeve van de fruitteelt

Arjen de Groot (Speaker)
16 Nov 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ecologische effecten van ontwormingsmiddelen en opties voor risicoreducerende maat

J. Lahr (Speaker)
Dec 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Mitigating biodiversity loss on farmland: are strategies developed in the West effective in the East?

David Kleijn (Speaker)
13 Feb 201315 Feb 2013

Activity: Talk or presentationInvited talk