Activities 2011 2019

Symposium Waterkwaliteit op de Kaart - IV

J. Lahr (Speaker), Anja Derksen (Speaker)
25 Jan 2019

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Effecten van steenmeel op de bodemecologie

Jaap Bloem (Speaker), Gert-Jan van Duinen (Speaker), Maaike Weijters (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Toediening van steenmeel: een concept plan van aanpak voor beheerders

Jaap Bloem (Speaker), Wim de Vries (Speaker), Anjo de Jong (Speaker), Maaike Weijters (Speaker), Roland Bobbink (Speaker)
26 Jun 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bodemschimmels in eikenbos op droge zandgrond

Jaap Bloem (Speaker), Wim Dimmers (Contributor), Anjo de Jong (Contributor)
10 Oct 2019

Activity: Talk or presentationInvited talk

Diergeneesmiddelen in het milieu

J. Lahr (Speaker)
21 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kennisimpuls Bestuivers

G.A. de Groot (Speaker)
20 Sep 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bevorderen schimmels en bacteriën in de bodem- en rol gereduceerde grondbewerking

J. Bloem (Speaker)
26 Jun 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Kennisimpuls Bestuivers - Update lopende activiteiten 2018

G.A. de Groot (Speaker)
20 Sep 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

"No regret" natuurmaatregelen op het boerenbedrijf

G.A. de Groot (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Biologische indicatoren voor bodemweerbaarheid.

J. Postma (Speaker), J. Bloem (Contributor), S. Warris (Contributor), E.H. Nijhuis (Contributor)
1 Nov 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Kennisimpuls Bestuivers

G.A. de Groot (Speaker)
22 Jan 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

"No regret" natuurmaatregelen op het boerenbedrijf

G.A. de Groot (Speaker)
6 Jul 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Lerend beheer met Beheer-op-maat (BOM)

T.C.P. Melman (Speaker)
8 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

De waarde van Bijenlandschappen

S.A.M. van Rooij (Speaker), G.A. de Groot (Contributor)
12 Dec 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Hoe behouden we het veen voor iedereen?

T.J.A. Gies (Speaker), T.C.P. Melman (Speaker)
15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

MNP: toevoegen van stedelijk gebied

J. Lahr (Speaker), D.R. Lammertsma (Contributor), H.A.M. Meeuwsen (Contributor), B. de Knegt (Contributor)
30 Nov 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Management-to-Measure: Knowledge system for meadow bird management

T.C.P. Melman (Speaker)
16 Jan 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bodem-ID Leve(n)de Bodem - Bodemleven meten en stimuleren

J. Bloem (Speaker)
11 Oct 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Diergeneesmiddelen in het milieu

J. Lahr (Speaker)
21 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Micro-organismen en labiele organische stof - indicatoren voor bodemkwaliteit

J. Bloem (Speaker)
19 Mar 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Wat wil de weidevogel?

T.C.P. Melman (Invited speaker)
23 May 201824 May 2018

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkschuurbijeenkomst weidevogels OBN

T.C.P. Melman (Speaker)
7 Jun 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkplaats Beheer op Maat weidevogels

T.C.P. Melman (Speaker), A.G.E. Manhoudt (Lecturer)
1 Jan 201731 Mar 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Wildschadepreventie: methodiek beoordeling onderzoek

T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
8 Nov 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ecologische Veerkracht: Wie is er mee bezig (in het onderzoek)?

J.A. Veraart (Speaker), M. Tangelder (Contributor), T. Ysebaert (Contributor), H.J. de Lange (Contributor), Arjen Boon (Contributor), Ruurd Noordhuis (Contributor), Arno Nolte (Contributor)
7 Apr 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ganzen: oogst van de dag

T.C.P. Melman (Speaker), R. Buij (Speaker)
1 Jan 201728 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

eDNA detectie: inzicht in een nieuwe wereld

G.A. de Groot (Speaker), M. Schrama (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek.

D.J.M. van Balen (Lecturer), W.K. van Leeuwen-Haagsma (Lecturer), W. Sukkel (Lecturer), J. Bloem (Speaker)
6 Apr 2017

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische materialen

J. Postma (Contributor), M.T. Schilder (Contributor), P.J.M. Vreeburg (Contributor), G.J. van Os (Contributor), J. Visser (Contributor), J. Bloem (Speaker)
7 Sep 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Werkschuurbijeenkomst weidevogelbeheer: scenario's, ervaringen, verbeterpunten

T.C.P. Melman (Speaker), T. Visser (Speaker)
1 Jan 20171 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Scenario's weidevogels; aanpak scenario's

T.C.P. Melman (Speaker), H. Sierdsema (Speaker)
1 Jan 201728 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Minicollege DNA technieken

G.A. de Groot (Speaker), M. Schrama (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

eDNA ter land ter zee en in de lucht

G.A. de Groot (Speaker)
22 Feb 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Levensvatbaarheid van aquatische populaties: de otter

H.A.H. Jansman (Speaker)
14 Jun 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Sturen op bodemweerbaarheid door toediening van organische reststromen

J. Postma (Speaker), M.T. Schilder (Contributor), J.H.M. Visser (Contributor), P.J.M. Vreeburg (Contributor), G.J. van Os (Contributor), J. Bloem (Contributor), G.W. Korthals (Contributor)
7 Sep 2017

Activity: Talk or presentationOral presentation

Soil microbes and labile organic matter under reduced tillage

J. Bloem (Speaker), W.J. Dimmers (Lecturer), D.J.M. van Balen (Lecturer), J. Postma (Lecturer)
13 Apr 2017

Activity: Talk or presentationInvited talk

Maatregelen voor (bestuivende) insecten op en rond het fruitteeltbedrijf

G.A. de Groot (Speaker), S.A.M. van Rooij (Speaker)
16 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Agrarisch natuur en landschapsbeheer, een overzicht

Dick Melman (Speaker)
17 Nov 2016

Activity: Talk or presentationSchools engagement

Weidevogelbeheer en kerngebieden: hoever komen we daarmee?

Dick Melman (Speaker)
3 Jun 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Bloemranden langs blauwbessen

Arjen de Groot (Speaker)
11 Mar 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ex-ante-evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer: de lange weg naar effectief weidevogelbeheheer

Dick Melman (Speaker)
12 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Ecologische effecten van ontwormingsmiddelen en opties voor risicoreducerende maat

J. Lahr (Speaker)
Dec 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Ex ante evaluatie ANLb-2016 voor lerend beheer

Dick Melman (Speaker)
11 Nov 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar

Effecten van kalk en organische stof op micro-organismen en labiele stikstof.

Jaap Bloem (Speaker)
11 Nov 2016

Activity: Talk or presentationInvited talk

Aarbeiendag 2016

Arjen de Groot (Speaker)
6 Jan 2016

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in or organising a workshop, seminar, course

Ecologische effecten van ontwormingsmiddelen en opties voor risicoreducerende maatregelen.

J. Lahr (Speaker)
9 Dec 2016

Activity: Talk or presentationPublic lecture/debate/seminar