Research Output

Filter
Report

Potentie van oogstvervroeging voor verbetering van de bodemstructuur : deskstudie naar mogelijkheden en beperkingen

Vermeulen, G. D. & van Wijk, C. A. P., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 68 p. (Rapport / Plant Research International; no. 514)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisieplaatsing van drijfmest en grondbewerking in maïs

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M. & Meuffels, G. J. H. M., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 34 p. (Rapport / Plant Research International; no. 510)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Protocol gebruiksvoorschriften dierlijke mest, versie 1.0

Velthof, G. L., Bussink, W., van Dijk, W., Groenendijk, P., Huijsmans, J. F. M., van Pul, W. A. J., Schroder, J. J., Vellinga, T. V. & Oenema, O., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 86 p. (WOt-rapport ; no. 120)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Risico op ondergrondverdichting in het landelijk gebied kaart

van den Akker, J. J. H., de Vries, F., Vermeulen, G. D., Hack-ten Broeke, M. J. D. & Schouten, T., 2013, Wageningen: Alterra, Wageningen-UR. 81 p. (Alterra-rapport; no. 2409)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability of dairy farming and the implementation of EU environmental directives in the northwest of Europa

de Vries, M., Debruyne, L. & Aarts, H. F. M., 2013, Wageningen: Plant Research International. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ultra-energiezuinige kassystemen met Supertransparante Micro-V Gestructureerde materialen: Rapportage in het kader van het EOS-LT programma van Agentschap NL (Openbare versie)

Gieling, T. H., van Ruijven, J. P. M., Swinkels, G. L. A. M., Holterman, H. J., Mohammadkhani, V., Ruijs, M. N. A., van Rijn, C. J. M., Baggerman, J., Rath, J. K., de Jong, M. & Schropp, R. E. I., 2013, Wageningen: Wageningen UR Glastuinbouw. 100 p. (Rapporten Wageningen UR Glastuinbouw; no. 1277)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Validatiemetingen kantdoppen ten behoeve van het driftmodel IDEFICS

Stallinga, H., van de Zande, J. C. & van Velde, P., 2013, Wageningen: Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems. 78 p. (Rapport / Plant Research International; no. 525)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Veiligheid van autonome voertuigen in open teelten. Wet- en regelgeving en aanbevelingen voor de veiligheid

Heijting, S., Kempenaar, C. & Nieuwenhuizen, A. T., 2013, Wageningen: PPO-PRI. 22 p. (PRI rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Vergelijking van de bodembelasting bij agrarisch veldwerk in 1980 en 2010

Vermeulen, G. D., Verwijs, B. R. & van den Akker, J. J. H., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 38 p. (Rapport / Plant Research International; no. 501)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2012

Ammonia emission from crop residues : quantification of ammonia volatilization based on crop residue properties

de Ruijter, F. J. & Huijsmans, J. F. M., 2012, Wageningen: Plant Research International. 30 p. (Report / Plant Research International; no. 470)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening en inwerken in aardappelruggen bij mesttoediening in sleuven op niet beteeld geploegd kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 445)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie bij mesttoediening in wintertarwe op kleibouwland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2012, Wageningen: Plant Research International. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. 446)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2010 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2012, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument ; no. 294)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van een Spotspray van een PWM-dop

Groot, T. T., Nieuwenhuizen, A. T. & van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Classificatie Wingssprayer met kantop in driftreductieklassen

van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems. 15 p. (Rapport / Plant Research International; no. 457)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Drift door Laag Volume Strooier (LVS) NK80LT van Agricult bij omkruidbestrijding om de boomteelt : veldmetingen 2011

Stallinga, H., van de Zande, J. C., van der Lans, A. M., van Velde, P. & Michielsen, J. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 48 p. (Rapport / Plant Research International; no. 456)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Drift kappenspuit bij onkruidbestrijding in de boomteelt : veldmetingen 2011

Stallinga, H., van de Zande, J. C., van der Lans, A. M., van Velde, P. & Michielsen, J. M. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 30 p. (Rapport / Plant Research International; no. 455)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Gewasafhankelijk spuiten, Sensispray-Horti in aardbeien : depositiemetingen 2011-2012

Michielsen, J. M. G. P., Nieuwenhuizen, A. T., van de Zande, J. C., van Velde, P. & Stallinga, H., 2012, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 46 p. (Rapport / Plant Research International; no. 490)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Mesttoediening in het voorjaar in wintertarwe : effecten op grond en gewas

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D., Dekker, P. H. M. & Verwijs, B. R., 2012, Wageningen: Plant Research International. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 443)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Onderzoek naar de interceptie van fijnstof door opgaande gewassen

Pronk, A. A., Holterman, H. J., Hofschreuder, P., Lovink, E., Ploegaert, J. P. M. & de Visser, W., 2012, Wageningen: Plant Research International. 90 p. (Rapport / Plant Research International; no. 474)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Precisieplaatsing van drijfmest in maïs : effecten van precisieplaatsing en grondbewerking

Vermeulen, G. D., Huijsmans, J. F. M., Meuffels, G. J. H. M. & van der Schans, D. A., 2012, Wageningen: Plant Research International. 40 p. (Rapport / Plant Research International; no. 451)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Precisietoediening van mineralen met dierlijke mest

Nieuwenhuizen, A. T., Huijsmans, J., Meuffels, G. J. H. M., Kusters, E., Wilbrink, R. & Marx, G., 2012, Wageningen: PRI, Business Unit Agrosysteemkunde. 27 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rijsnelheid en spuitboombeweging

van de Zande, J. C. & Michielsen, J. G. P., 2012, Wageningen: Plant Research International. 50 p. (Rapport / Plant Research International; no. 480)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Scenarios for exposure of aquatic organisms to plant protection products in the Netherlands : part 1: Field crops and downward spraying

Tiktak, A., Adriaanse, P. I., Boesten, J. J. T. I., van Griethuysen, C., ter Horst, M. M. S., Linders, J. B. H. J., van der Linden, A. M. A. & van de Zande, J. C., 2012, Bilthoven: National Institute for Public Health and the Environment. 129 p. (RIVM report)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Spuitvloeistofverdeling bij gebruik van sensoren op een experimentele mastspuit voor de boomteelt : Depositiemetingen met axiaal-, minimast- en mastspuit

Stallinga, H., Nieuwenhuizen, A. T., van der Lans, A. M., van Velde, P. & van de Zande, J. C., 2012, Wageningen: Plant Research International. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 506)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Sustainability aspects of biobased products : comparison of different crops and products from the vegetable oil platform

Meesters, K. P. H., Corré, W. J., Conijn, J. G., Patel, M. K. & Bos, H. L., 2012, Wageningen: Wageningen UR - Food & Biobased Research. 68 p. (Report / Wageningen UR Food & Biobased Research; no. 1441)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2011

Ammoniakemissie bij toediening van mineralenconcentraat op beteeld bouwland en grasland

Huijsmans, J. F. M. & Hol, J. M. G., 2011, Wageningen: Plant Research International. 44 p. (Rapport / Plant Research International; no. 387)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest, 1990-2008 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 110 p. (WOt-werkdocument; no. 250)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2009 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2011, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 34 p. (WOt-werkdocument; no. 251)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Automatisch onkruid bestrijden in de rij : rapport fase 4 (PPL3): technische realisatie prototype meerrijer, testen fucntionaliteit

Nieuwenhuizen, A. T., Hemming, J. & Struik, L., 2011, Wageningen: Plant Research International. 22 p. (Rapport / Plant Research International; no. 425)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Doppenclassificatie fruitteelt : driftmetingen klassengroepen : veldmetingen 2008-2009

Stallinga, H., van de Zande, J. C., Wenneker, M., Michielsen, J. G. P., van Velde, P. & Joosten, N., 2011, Wageningen: Plant Research International. 66 p. (Rapport / Plant Research International; no. 365)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access