Research Output

Filter
Report
2015

Ammoniakemissie bij toediening van verdunde mest met een sleepvoetenmachine op grasland

Huijsmans, J. F. M., Hol, J. M. G. & van Schooten, H. A., Nov 2015, Plant Research International (PRI). 32 p. (PRI-rapport; no. 663)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Anticiperen op het weer om emissie arm mest uit te rijden = Low emission manure application by anticipating on the weather

Ipema, A. H., Goense, D. & Huijsmans, J. F. M., 2015, Wageningen: Wageningen UR Livestock Research. 31 p. (Livestock Research rapport; no. 862)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De P-benutting door het vee van melkveebedrijven, de impact van minimumwaarden en een tool voor verbetering

Oenema, J. & Aarts, H. F. M., 2015, Plant Research International (PRI). 25 p. (PRI Rapport; vol. 607)

Research output: Book/ReportReportAcademic

Open Access

Driftblootstelling van omstanders en omwonenden door boomgaard bespuitingen

van de Zande, J. C. & Wenneker, M., May 2015, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosystems. 67 p. (Rapport / Plant Research International; no. 609)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Duurzaam bodembeheer maïs; projectresultaat 2014

Riemens, M. M., Huiting, H. F., Deru, J. G. C., van Schooten, H. A., Verloop, J. & van der Weide, R. Y., 2015, Wageningen: Wageningen UR. 72 p. (PPO/PRI rapport; no. 632)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Forfaitaire waarden met betrekking tot de veestapel in relatie tot de KringloopWijzer

Aarts, H. F. M. & Sebek, L. B., Dec 2015, Wageningen: Plant Research International. 17 p. (PRI-rapport; no. 636)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Joined spray drift curves for boom sprayers in The Netherlands and Germany

van de Zande, J. C., Rautmann, D., Holterman, H. J. & Huijsmans, J. F. M., 2015, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosystems. 82 p. (Report / Plant Research International; no. 526)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

List of drivers and barriers governing soil management by farmers, including cost aspects : D4.434

Pronk, A. A., Bijttebier, J., ten Berge, H. F. M., Ruysschaert, G., Hijbeek, R., Rijk, B., Werner, J. M., Raschke, I., Steinmann, H. H., Zylowska, K., Schlatter, N., Guzman, G., Syp, A., Bechini, L., Turpin, N., Guiffant, N., Perret, E., Mauhé, N., Toqué, C., Zavattaro, L. & 12 others, Costamagna, C., Grignani, C., Lehninen, T., Baumgarten, A., Spiegel, H., Portero, A., Van Walleghem, T., Pedrera, A., Laguna, A., Vanderlinden, K., Giráldez, V. & Verhagen, A., 2015, {Wageningen]: Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). 180 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Metingen aan het windveld van een ventilator van een kippenstal

Pronk, A. A., Holterman, H. J., Meurs, E. J. J. & Geerts, R. H. E. M., 2015, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 28 p. (Rapport / Plant Research International; no. 612)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze

Schroder, J. J., Aarts, H. F. M., Oenema, J. & Reijs, J. W., 2015, Wageningen: Plant Research International. 16 p. (Rapport / Plant Research International; no. 623)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
2014

Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : Design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards

Fraters, B., van Leeuwen, T. C., Reijs, J. W., Boumans, L. J. M., Aarts, H. F. M., Daatselaar, C. H. G., Doornewaard, G. J., de Hoop, D. W., Schroder, J. J., Velthof, G. L. & Zwart, M. H., 2014, Bilthoven: RIVM. 53 p. (RIVM report; no. 68717002/2007)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation : results for 2010 in the derogation monitoring network

Fraters, B., van Leeuwen, T. C., Reijs, J. W., Boumans, L. J. M., Aarts, H. F. M., Daatselaar, C. H. G., Doornewaard, G. J., de Hoop, D. W., Schroder, J. J., Velthof, G. L. & Zwart, M. H., 2014, Bilthoven: RIVM. 108 p. (RIVM report; no. 680717032/2012)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Analyse van de Spotspray van een PWM-spuitdop

Groot, T. T., van Velde, P., Stallinga, H., Nieuwenhuizen, A. T., Holterman, H. J. & van de Zande, J. C., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 62 p. (Rapport / Plant Research International; no. 599)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Bodemstructuureffecten bij de teelt van consumptieaardappelen op kleigrond na mesttoediening in het voorjaar

Huijsmans, J. F. M., Vermeulen, G. D. & Verwijs, B. R., 2014, Wageningen: Wageningen UR. 56 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Breedte teeltvrije zone en driftreductie door gebruik van kantdop

van de Zande, J. C., Groot, T. T. & Holterman, H. J., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosyteemkunde. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 524)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Drift van 95% driftreducerende spuitdoppen opveldspuit en bijbehorende teeltvrije zone

van de Zande, J. C., Dec 2014, Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 16 p. (Rapport / Plant Research International; no. 596)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Emissies naar lucht uit de landbouw in 2012 : berekeningen van ammoniak, stikstofoxide, lachgas, methaan en fijn stof met het model NEMA

van Bruggen, C., Bannink, A., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Huijsmans, J. F. M., Luesink, H. H., Sluis, S. M., Velthof, G. L. & Vonk, J., 2014, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 79 p. (WOt-technical report; no. 3)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Enkeldops validatiemetingen driftreducerende spuitdoppen en rijsnelheid : veldmetingen 2011-2012

Stallinga, H., van de Zande, J. C., Michielsen, J. G. P. & van Velde, P., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 152 p. (Rapport / Plant Research International; no. 600)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Het effect van spuitboombeweging en windvector op de drift : Randvariatie metingen 2007-2008

Groot, T. T., Stallinga, H., Michielsen, J. G. P., van Velde, P. & van de Zande, J. C., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 58 p. (Rapport / Plant Research International; no. 605)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen-bedrijven : fosfaat en organische stof

Verloop, J. & Oenema, J., 2014, Lelystad: Koeien & Kansen. 42 p. (Rapport / Koeien & Kansen; no. nr. 73)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkeling meerjarig onkruid bij niet kerende grondbewerking

Vermeulen, G. D., Groeneveld, R. M. W. & Heijting, S., 2014, Wageningen: Plant Research International. 16 p. (PRI rapport)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Opties voor beter mest- en gewasmanagement : verkenning op vijf Koeien & Kansenmelkveebedrijven

Verloop, J. & Oenema, J., 2014, Lelystad: Koeien & Kansen. 24 p. (Rapport / Plant Research International; no. nr. 504)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Rekenregels van de KringloopWijzer : achtergronden van BEX, BEA, BEP en BEC

Schroder, J. J., Sebek, L. B., Reijs, J. W., Oenema, J., Goselink, R. M. A., Conijn, J. G. & de Boer, J. M., 2014, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 88 p. (Rapport / Plant Research International; no. 553)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access
2013

Ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest in 2011 : berekeningen met het Nationaal emissiemodel voor Ammoniak (NEMA)

van Bruggen, C., Bikker, P., Groenestein, C. M., de Haan, B. J., Hoogeveen, M. W., Huijsmans, J. F. M., Sluis, S. M. & Velthof, G. L., 2013, Wageningen: Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. 43 p. (WOt-werkdocument; no. 330)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

A practical manual to assess and improve farm performances

Aarts, H. F. M., Grignard, A., Boonen, J., de Haan, M., Hennart, S., Oenema, J., Lorinquer, E., Sylvain, F., Herrmann, K., Elsaesser, M., Castellan, E. & Kohnen, H., 2013, Wageningen: Plant Research International. 98 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

D7.1 Design objectives and requirements. Fresh and processed food production line

Nieuwenhuizen, A. T., van Tuijl, B. A. J. & Pekkeriet, E. J., 29 Mar 2013, EU. 12 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

D7.2 Conceptual design and integration guidelines. Fresh and processed food production line

Barth, R., Bruins, M. A., Mauermann, M., Nieuwenhuizen, A. T., van Tuijl, B. A. J. & Pekkeriet, E. J., 30 Oct 2013, EU. 33 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

De gevolgen van generieke en bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen op bedrijven in 'Koeien & Kansen'

Oenema, J. & Hilhorst, G. J., 2013, Lelystad: Wageningen UR Livestock Research. 24 p. (Rapport / Koeien & Kansen; no. nr. 70)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Drift bij een experimentele mastspuit in de hoge laanbomenteelt : effect van sensoren voor detectie van boomkroon en gaten tussen bomen

Stallinga, H., Nieuwenhuizen, A. T., van der Lans, A. M., van Velde, P. & van de Zande, J. C., 2013, Wageningen: Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde. 54 p. (Rapport / Plant Research International; no. 505)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Drift en driftreductie van de innovatieve drierijige emissiearme fruitteeltspuit van KWH

Stallinga, H., Wenneker, M., van de Zande, J. C., Michielsen, J. G. P., van Velde, P., Nieuwenhuizen, A. T. & Luckerhoff, L. L. P., 2013, Wageningen: Plant Research International Wageningen UR, Business Unit Agrosystems. 92 p. (Rapport / Plant Research International; no. 458)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Innovaties in het kwadraat : samen voor extra resultaat : eindrapportage

Hees, E., Vlaar, L., Leendertse, P., van de Zande, J. C., Hora, K., Hoekstra, M., Lagerwerf, M., Aasman, B. & Pijnenburg, H., 2013, Culemborg: CLM Onderzoek en Advies. 91 p. (CLM; no. 810 - 2013)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
Open Access

Modellen en beslisregels voor variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen op basis van variatie in bodem en gewas

Kempenaar, C., Heijting, S., Kessel, G. J. T., Michielsen, J. G. P. & Wijnholds, K. H., 2013, Wageningen: Plant Research International. 56 p. (Rapport / Plant Research International; no. 496b)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Ontwikkelen algoritmes voor het vaststellen van de variatie van opkomst in suikerbietenplanten

Nieuwenhuizen, A. T. & Verwijs, B. R., 2013, Wageningen: Plant Research International. 23 p. (Programma Precisie Landbouw)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access